Nieuwsbrief 6

Nieuwsbrief

sep 12

Lied voor volgende week

Groep 3,4 en 5: Lied 473:2
Groep 6/7 en 8: Opwekking 63

Foto’s schoolreis groep 3 t/m 7

Er staat een selectie van de foto’s op de website. Alle ouders die de nieuwsbrief digitaal ontvangen hebben een link ontvangen zodat zij alle foto’s kunnen bekijken. Mocht u de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen en u wilt wel de link hebben voor de foto’s, mail dan even naar tineke@cbssamenopweg.nl.

Proefnummers tijdschriften

Deze week worden de proefnummers van verschillende tijdschriften weer meegegeven aan de kinderen.
U kunt zelf beslissen óf en welk abonnement u voor uw kind wilt nemen. Wij hebben helaas geen zicht op de inhoud van deze bladen, we kunnen dus niet inschatten of deze past bij de identiteit van onze school. Desondanks willen we u de mogelijkheid tot een abonnement niet onthouden. De keus is aan u!

Kinderboekenweek

Op donderdag 6 oktober willen we in het kader van de kinderboekenweek een kinderboekenmarkt organiseren.
Deze zal gehouden worden van 18.30 tot 20.30 uur. De kinderen kunnen dan boeken van zichzelf verkopen in de hal van de school.
Over de prijzen zullen afspraken gemaakt worden in de klas. Het is de bedoeling dat de kinderen met het verdiende geld weer boeken van anderen kopen, zodat zij op een leuke manier weer ‘nieuwe’ boeken hebben om te lezen.
Dit alles om de zorgen dat kinderen meer gaan lezen!
Wilt u daarom vast boeken gaan verzamelen voor de verkoop?
Ook wordt u tijdens de kinderboekenmarkt de gelegenheid gegeven om de werkjes te bekijken die de leerlingen tijdens de projectweek hebben gemaakt.

Informatie voor ouders van groep 8

In het remedial Teaching tijdschrift waar de school een abonnement op heeft, stond bij thema toetsen het volgende:
Hieronder een aantal interessante sites, die prima inzetbaar zijn voor remedial teachers en hun leerlingen, om bekend te raken met de soorten vragen die in deze toetsen (CITO) worden gesteld.
www.leestrainer.nl (verschillende vakgebieden)
www.eindtoets.nl (basisinformatie over de CITO eindtoets)
www.kids4cito.nl (oefeningen voor entree- en eindtoets)
Misschien dat u hier als ouder/verzorger ook iets aan heeft? Meer belangrijke websites met oefenmateriaal kunt u terugvinden op de website bij groep 8, tab “Handig materiaal”.
Jolanda Mulder.

Jeugdmarkt op Fokveedag-Boerenlanddag

Hiermee nodigt de organisatie van de Fokveedag-Boerenlanddag de kinderen uit om aanwezig te zijn op de jeugdmarkt tijdens de 99ste editie van de Fokveedag-Boerenlandfeest op 1 oktober 2011.
Het aanvangstijdstip is 09.00 uur en de markt duurt tot 16.00 uur.
De volgende maatregelen gelden:
* de toegang tot het terrein is via de ingang nabij slagerij Bouter aan de Dorpsweg in Hoornaar
* voor de aanvoer van de te verkopen materialen mag geen gebruik worden gemaakt van auto’s
* de plaats van de jeugdmarkt is in de buurt van de grote markttent

Op de fiets naar school

Zoals in de schoolgids staat vermeld, zijn de plaatsen in de fietsenberging bestemd voor de fietsen van de kinderen die het verst van school wonen. Veel kinderen wonen op loopafstand van de school. Er is maar een beperkt aantal plaatsen in de
fietsenberging. Zet je fiets zoveel mogelijk in de standaards en niet in het pad. Ook kleuterfietsen en steppen moeten in de fietsenberging geplaatst worden en niet bij de kleuteringang.

Gids Basisonderwijk 2011-2012

De onderwijsgids van de Rijksoverheid waarin zij de ouders en verzorgers informeren onder meer over het kiezen van een basisschool, de rechten en plichten van ouders en hoe het onderwijs op bassisscholen in zijn werk gaat is weer uit. Alle ouders en verzorgers van kinderen die in het schooljaar 2011-2012 drie jaar worden, krijgen een folder thuisgestuurd. De gids is ook te downloaden van het internet. U vindt de gids en de folder op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/documenten-en-pub…


Data om te onthouden

19 september dammen, MR
20 september AB
22 september PV

Groeten,
Inge Ros

Malcare WordPress Security