Bibliotheek

September 2016
Iedere dinsdag- en donderdagmiddag zijn de biebmoeders bij toerbeurt paraat in de schoolbibliotheek. Op dinsdagmiddag lenen de groepen 1, 2 ,3, 4 en 5a boeken en op donderdagmiddag de groepen 5b, 6, 7 en 8. De kinderen kunnen hun boeken dan inleveren en weer wat nieuws opzoeken.

We proberen een gevarieerd aanbod aan goede boeken te hebben en hebben zowel lees-, voorlees/prenten- en informatieve boeken, ook zijn er dit jaar een flink aantal boeken aangeschaft voor kinderen die dyslexie hebben. Er is dus voor elk kind wel iets te lenen. Het is in ieder geval belangrijk dat er gelezen wordt, daar is iedereen het wel over eens.

Zoekt u als ouder een leuk voorleesboek en zou u dat liever zelf komen opzoeken? Dat mag natuurlijk ook. Wij zijn ook open op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 15.30 uur. Tot ziens in de bieb!