De schoolvereniging

Als bestuur houden we u graag op de hoogte van de onderwerpen die er besproken
worden in het bestuur. Iedere vergadering bespreken we het beleid, de
financiële situatie, punten vanuit de directie en personele zaken. Zie verder bijgevoegde flyer:

Flyer schoolvereniging jun ’21

Het bestuur is te bereiken via bestuur@cbssamenopweg.nl

De functieverdeling binnen het bestuur:

Voorzitter: Johan Wondergem
Vice-voorzitter:Christiaan den Toom
Penningmeester:Annet van Oenen
Secretaris:Margriet IJzerman
alg. bestuurslid:Jos Verspui
 Simra van der Vlist
 Annemieke de Wit

Word ook lid van de schoolvereniging!
Gaat uw kind naar CBS Samen op Weg? Dan bent u als ouder(s) van harte welkom als lid
van de schoolvereniging!

Door lid te zijn van de schoolvereniging werkt u mee aan het in stand houden van christelijk
onderwijs in Hoornaar en bent u positief betrokken bij zaken van de school. Elk jaar wordt
er een ledenvergadering gehouden die u kunt bijwonen (dit jaar 17 juni 2021), waar u kunt meestemmen, vragen
kunt stellen en mee kunt praten over de school en het onderwijs van uw kind.

Het bestuur bestaat niet uit professionals, maar uit betrokken ouders uit het dorp.
Als bestuur vinden we het belangrijk dat alle ouders betrokken zijn bij het onderwijs van hun
kind en de identiteit en de sfeer op school. We nodigen u van harte uit om lid te worden van
de vereniging en hopen u te ontmoeten tijdens de volgende ledenvergadering!
De minimum contributie is € 7,50 per persoon per jaar. 

Aanmelden voor de schoolvereniging kan via e-mail: administratie@cbssamenopweg.nl