De School

Naam: “Samen op Weg”
Toelichting: Onze school is een Protestants Christelijke school. In de naam “Samen op Weg” is de relatie te vinden tussen God en de mens, maar ook de onderlinge relatie tussen kinderen, ouders en personeel.

Historie

Rond 1900 bleek de behoefte tot het stichten van een “School met den Bijbel” erg groot. De oprichtingsvergadering vond plaats in de consistorie van de Ned. Herv. kerk. Binnen korte tijd brachten de leden Fl. 8000 bij elkaar en werd tot de aankoop van grond en de bouw van een tweeklassige school met hoofdenwoning besloten. In 1909 was de school een feit. In de loop der jaren is het gebouw vele malen uitgebreid en verbouwd. De laatste uitbreiding vond in 1988 plaats in het kader van de bouwkundige integratie van kleuter- en basisschool.

Sinds december 2007 is er een nieuwe school in gebruik genomen. Hierin zijn naast de Samen op Weg ook de OBS Klim-op en de Peuterspeelzaal Trippel Trappel gehuisvest. In het gebouw is ook voor- en naschoolse opvang aanwezig.

Adres
Dirk IV plein 33, 4223 NJ Hoornaar
E-mailadres: info@cbssamenopweg.nl
Telefoon: 0183 589205
Fax: 0183 589206

Situering van de school

De school is gelegen in het centrum van het dorp.

Schooltijden

Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 12.00 uur
13.10 – 15.15 uur
Woensdag 08.30 – 12.30 uur
Groep 0, 1 en 2 zijn woensdag vrij.
Groep 0, 3 en 4 zijn vrijdagmiddag vrij.

Schoolgrootte

Bij de telling van 1 oktober 2014 stonden 152 kinderen ingeschreven. Aan het einde van het cursusjaar 2014 – 2015 zaten er 164 kinderen op school. Het leerlingenaantal is afgelopen jaren iets gestegen, in het nieuwe schooljaar verwachten we een gelijk aantal leerlingen. Er wordt van 7 formatieplaatsen uitgegaan. Er zijn 2 fulltime en 9 parttime leerkrachten aan de school verbonden.

Indeling lokalen benedenverdieping:

Indeling lokalen bovenverdieping:

De ICT ruimte

We beschikken in de ICT ruimte over 25 computers en een server. De kinderen krijgen per groep les.
Het netwerk bestaat niet alleen uit de genoemde computers. Alle computers in de lokalen zijn ook verbonden met de server. Ook zijn er tablets voor de leerlingen beschikbaar.

Speelplaats

Via een rouleersysteem is er vanaf 8.15 uur en elke pauze toezicht op de speelplaats. Tot 13.00 uur houdt de overblijfmoeder een oogje in het zeil en van 13.00 uur tot 13.10 uur is het de taak van een leerkracht. Zolang alles goed verloopt, mogen de leerlingen ook na de middaglessen tot +/- vijf uur op het plein blijven spelen. Na eventuele “incidenten” wordt het plein “ontruimd”.