De School

Naam: “Samen op Weg”
Toelichting: Onze school is een Protestants Christelijke school. In de naam “Samen op Weg” is de relatie te vinden tussen God en de mens, maar ook de onderlinge relatie tussen kinderen, ouders en personeel. Dit is ook zichtbaar gemaakt in het logo van de school. Een kind wordt omringd door ouder en leerkracht om samen te zorgen voor ontwikkeling en groei. Het opengeslagen boek in het logo staat symbool voor de Bijbel. God’s woord als leidraad in ons handelen. 

Historie

Rond 1900 bleek de behoefte tot het stichten van een “School met den Bijbel” erg groot. De oprichtingsvergadering vond plaats in de consistorie van de Ned. Herv. kerk. Binnen korte tijd brachten de leden Fl. 8000 bij elkaar en werd tot de aankoop van grond en de bouw van een tweeklassige school met hoofdenwoning besloten. In 1909 was de school een feit. In de loop der jaren is het gebouw vele malen uitgebreid en verbouwd. De laatste uitbreiding vond in 1988 plaats in het kader van de bouwkundige integratie van kleuter- en basisschool.

Sinds december 2007 is er een nieuwe school in gebruik genomen. Hierin zijn naast de Samen op Weg ook de OBS Klim-op en de Peuterspeelzaal Trippel Trappel gehuisvest. In het gebouw is ook voor- en naschoolse opvang aanwezig.

Adres
Dirk IV plein 33, 4223 NJ Hoornaar
E-mailadres: info@cbssamenopweg.nl
Telefoon: 0183 589205
Fax: 0183 589206

Situering van de school

De school is gelegen in het centrum van het dorp.

 

Schooltijden

Vanaf 1 januari 2021 volgen we definitief het continurooster.

Maandag t/m vrijdag: 08.25 – 14.30 uur
Woensdag: 08.25 – 12.30 uur
Groep 0, 1 en 2 zijn woensdag vrij.
Groep 3 en 4 zijn vrijdagmiddag vrij (vanaf 12.30 uur).

Schoolgrootte

De laatste jaren zijn er 140-160 kinderen op school. Er wordt van 7 formatieplaatsen uitgegaan. Dit betekent dat er ook één of meerdere combinatiegroepen zijn. Er zijn 5 fulltime, 5 parttime leerkrachten, 2 onderwijsassistenten en een IB-er aan de school verbonden.

Digitale hulpmiddelen

De kinderen maken regelmatig gebruik van digitale hulpmiddelen. Dat begint al in groep 1, waar tablets worden ingezet. Voor alle leerlingen zijn er voldoende laptops en tablets beschikbaar.

Speelplaats

In de ochtendpauze is er toezicht op de speelplaats door de leerkracht. Tussen de middag houdt de overblijfmoeder een oogje in het zeil. Zolang alles goed verloopt, mogen de leerlingen ook na de middaglessen tot +/- vijf uur op het plein blijven spelen. Na eventuele “incidenten” wordt het plein “ontruimd”.