Medezeggenschapsraad

 

Antoinette Teeuw (oudergeleding)
Annemiek de Wit (oudergeleding
Janette Egas (teamlid)
Carolien de Groot (teamlid)

De Medezeggenschapsraad, wat is dat?
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De samenstelling van de MR bestaat uit ouders en personeel.
De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur legt ieder belangrijk besluit voor aan de MR.
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan en de schoolgids.
Daarnaast wordt er in een aantal gevallen advies gevraagd aan de MR, bijvoorbeeld bij het aanstellingsbeleid van het personeel.

Meer informatie over de medezeggenschapsraad in het onderwijs vindt u bij de onderwijsgidsen voor primair onderwijs op de site van de Rijksoverheid.

Betrokkenheid van ouders
Mocht u ook iets hebben voor de MR vergadering (dat kan een geweldig idee zijn, een klacht of een opmerking), in de hal bij de kleuteringang staat een bus waar u een briefje in kan doen. (Allen briefjes met naam worden behandeld) Natuurlijk kunt u ook altijd iemand van de MR aanspreken (zie foto) of een mail sturen naar de voorzitter: janette@cbssamenopweg.nl

“Niet alleen klagen bij het hek, maar melden bij de mensen die met uw opmerking iets kunnen doen.”