Medezeggenschapsraad

Antoinette Teeuw (oudergeleding)
Annemiek de Wit (oudergeleding
Janette Egas (teamlid)
Leandra Uittenbogaard-de Jong (teamlid)

De Medezeggenschapsraad, wat is dat?
Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De samenstelling van de MR bestaat uit ouders en personeel.
De MR praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur legt ieder belangrijk besluit voor aan de MR.
Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan en de schoolgids.
Daarnaast wordt er in een aantal gevallen advies gevraagd aan de MR, bijvoorbeeld bij het aanstellingsbeleid van het personeel.

Meer informatie over de medezeggenschapsraad in het onderwijs vindt u bij de onderwijsgidsen voor primair onderwijs op de site van de Rijksoverheid.

Betrokkenheid van ouders

Heeft u een idee dat schoolbreed of voor verschillende groepen nuttig kan zijn? Is er een probleem waarvan u vindt dat het in de medezeggenschapsraad besproken moet worden? Spreekt u ons dan gerust aan! U kunt ook een mail sturen naar de MR: mr@cbssamenopweg.nl

Wij horen graag van u!

Malcare WordPress Security