Nieuwsbrief 7

Nieuws

nov 18

In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en de activiteiten voor de komende periode. In het bijzonder wijzen we u op de studiedag. Komende donderdag zijn alle leerlingen vrij. Daarnaast kunt u lezen over de verschillende goede doelen die we steunen en waarvoor geld en producten zijn ingezameld.

Nu het de komende periode steeds donkerder wordt en het weer minder aangenaam, willen we u erop wijzen dat de kinderen veilig over straat gaan. Wilt u samen met uw kind(eren) controleren of ze voldoende zichtbaar zijn in het verkeer? Dat geldt natuurlijk voor de fietsers onder ons, maar ook als je lopend naar school komt is het goed hier bij stil te staan. Het is immers druk in het dorp en op het DirkIVplein, rondom de schooltijden. Zo werken we samen aan de veiligheid van onze kinderen.

Even voorstellen:

Mijn naam is Marieke Ritmeester. Ik ben afgelopen week begonnen bij CBS Samen op Weg als nieuwe inval-juf. Samen met mijn man Jaap en onze 3 kinderen (7 jaar, 4 jaar en 8 maanden) wonen we in Boven-Hardinxveld. 16 jaar geleden ben ik begonnen als leerkracht. Nog steeds geniet ik van het werk maar in combinatie met het moederschap is een baan als invalleerkracht wat eenvoudiger in onze agenda. Invallen is anders dan een ‘vaste leerkracht’ zijn, maar het heeft genoeg leuke uitdaging om er een gezellige schooldag van te maken! 

Fijn, dat je ons team komt versterken, Marieke. We wensen je veel succes en plezier bij ons op school.

Zendingsdoel

In de afgelopen periode, van voor de zomervakantie, hebben we in de klassen gespaard voor het zendingsdoel ‘Ancora Salvanii’. ‘Ancora Salvanii’ is een Roemeense, christelijke non-profit organisatie, werkzaam in Roemenië en Moldavië. Het doel van de stichting is: het bieden van hulp aan mensen die in moeilijkheden zijn, ongeacht ras, religie, nationaliteit, etcetera. In het bijzonder wordt hulp geboden aan mensen met een handicap of chronische ziekte. Ook vanuit Nederland wordt deze stichting ondersteund. We hebben €250,05 kunnen overmaken naar deze stichting. Iedereen bedankt voor het meesparen!

Vanaf deze week gaan we sparen voor het nieuwe zendingsdoel: Stichting Christian Refugee Relief (CRR). Deze stichting zet zich op verschillende manieren in voor de vluchtelingen op diverse locaties. De vluchtelingenproblematiek lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden. Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?” Op deze vraag geeft Stichting Christian Refugee Relief (CRR) praktische antwoorden. Door niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is. En wat blijkt? Dan is een helpende hand uitsteken naar de ander op veel manieren mogelijk! En een prachtige christelijke opdracht bovendien. Helpt u mee?

Op maandagmorgen 28 november hoopt Tonja van de CRR iets te komen vertellen in de klassen over wat deze stichting doet en waar het geld voor gebruikt zal worden.

Inzamelactie Voedselbank

In de afgelopen weken is er al flink gespaard voor de voedselbank. Deze actie, die gekoppeld was aan de dankdagviering van 2 november, loopt bijna ten einde. De kinderen hebben nog 1 week om extra producten voor de voedselbank mee te nemen. Misschien staat er bij u nog iets in de kast, dat ingezameld mag worden. Iedereen die mee gespaard heeft, hartelijk bedankt!

Kinderpostzegels

Ook voor de kinderpostzegels hebben de leerlingen van groep 7 en 8 zich flink ingezet. Mede door hun enthousiaste inzet is er landelijk een bedrag opgehaald van €9.046.765.

Ruim €4.000,- werd opgehaald door onze leerlingen. Wat een prachtig bedrag!

Studiedag 24 november

Donderdag 24 november zijn alle leerlingen vrij. Deze dag gebruikt het team om zichzelf bij te scholen, plannen uit te werken en te delen met elkaar.

Maandviering groep 8

Het is een tijd geleden, maar op vrijdag 25 november wordt er weer een maandviering gehouden in de hal van de school (8.30 uur). Deze keer wordt de viering verzorgd door groep 8. Ouders / verzorgers van de kinderen in groep 8 hebben via Parro een uitnodiging gekregen om hierbij aanwezig te zijn.

Hij komt, hij komt….

Op vrijdag 2 december hoopt de Sint onze school te bezoeken. Samen met de buren van OBS Klim-Op en PSZ trippel trappel zullen we Sinterklaas en zijn Pieten hartelijk verwelkomen. Wellicht heeft hij tijd om in alle groepen even langs te komen.

In de groepen 5 t/m 8 wordt het sinterklaasfeest gevierd met surprises en gedichten. We zien uit ‘vol verwachting’ naar een leuke dag.

Molenlanden Schooldamkampioenschap

Na de oproep in de vorige nieuwsbrief en in de klas hebben 20 leerlingen zich aangemeld om mee te doen aan het schooldamkampioenschap. De leerlingen uit groep 5 en 6 spelen in de welpencategorie met 3 teams. De leerlingen uit groep 7 en 8 spelen in de pupillencategorie met 2 teams.

Inmiddels is bekend, dat er geen voorrondes gespeeld hoeven worden. Alle teams kunnen meteen meedoen aan de finale wedstrijden. Deze worden gehouden in Goudriaan. Voor de welpen is dat op 18 januari, voor de pupillen op 25 januari. Zet u de datum alvast in de agenda?

De komende periode kan er nog flink geoefend worden.

Ouderpanel

Vorig schooljaar hebben we afscheid genomen van Elizabeth Zwakhals, daarom zoeken we een enthousiaste, meedenkende en positief kritische ouder/verzorger. Bij voorkeur iemand met het oudste kind in groep 0/1/2. Vind je het leuk om ongeveer drie keer per schooljaar (afwisselend ma, di of do onder schooltijd) mee te denken over uiteenlopende onderwerpen, de gang van zaken op school, het boven water krijgen van verbeterpunten, etc.? Dan ben jij die persoon die we zoeken. Zou jij je in willen zetten voor de school op deze manier? Laat dat dan weten via jolanda@cbssamenopweg.nl. Meer informatie? Max Zevenbergen, Renske de Jong, Monique Boer, Marjoke den Toom en Jonneke Verhaar.

Vacature vakleerkracht bewegingsonderwijs

Per direct zijn we, samen met de Christelijke basisscholen in Noordeloos en Hoogblokland op zoek naar een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Wellicht kent u iemand die de juiste opleiding heeft of bijna heeft afgerond. Laat het ons weten of deel deze advertentie. Ook te vinden op de website www.cbssamenopweg.nl/vacatures. Of via bijgevoegd bestand.

Financiële zorgen?

Stijgende energieprijzen, duurdere boodschappen, we merken het allemaal. Voor de één is het nog op te vangen, voor de ander wordt het een lastig verhaal. Gemeente Molenlanden wijst ouders op partijen die hulp bieden. Zie www.molenlanden.nl/financiele-problemen voor extra info. In bijgevoegde flyer staan een aantal ingangen voor inwoners van de gemeente, waaronder sociaal loket, stichting leergeld, Avres etc. Schroom niet, neem contact op en deel uw zorgen.

Data om te onthouden:

  • 20 nov. juf Arinne jarig
  • 24 nov. studiedag
  • 25 nov. maandviering groep 8
  • 28 nov. presentatie zendingsdoel CRR
  • 2 dec. Sinterklaasviering
  • 2 dec. volgende nieuwsbrief