Nieuwsbrief 12

Nieuws

mrt 08

Kent u dat verhaal van die kameel….. en ‘het oog van de naald’?

Daarover ging de maandviering van groep 0/1. Samen met de hele school en veel ouders van de kinderen uit deze groep, hebben we geluisterd naar juf Mariëtte over dit verhaal. De kameel pastte echt niet door de veel te kleine stadspoort ‘het oog van de naald’. Maar we hoorden ook, dat voor God niets onmogelijk is.

De kinderen lieten ons horen welke liedjes ze bij dit thema geleerd hebben. Ze hebben prachtig gezongen en een gebed opgezegd. Het was weer een mooie maandviering.

Liedrooster

In de maand maart leren de kinderen de volgende liederen:

alle groepenPaasliederen

Juf Mariëtte

Afgelopen week heeft juf Mariëtte haar kniebanden afgescheurd. Het is nog even afwachten hoe het herstel zal verlopen. Het kan voorkomen dat we zullen schuiven met leerkrachten om groep 1 te kunnen bemannen. We wensen juf Mariëtte een goed herstel toe.

Zending

In de afgelopen periode hebben we met elkaar gespaard voor Open Doors. Er is een mooi bedrag opgehaald van €357,55. Iedereen bedankt voor het meesparen! Naast het inzamelen van geld is in sommige klassen ook gebruik gemaakt van de gebedskalender van Open Doors. Een mooie manier om concreet samen met de kinderen te vertellen over de vervolgde kerk en voor hen te bidden.

In het tweede half jaar, vanaf de voorjaarsvakantie, hopen we het zendingsgeld op te halen voor: ZOA. Dit is een christelijke stichting die zich inzet voor hulp en wederopbouw in alle landen die getroffen zijn door rampen of oorlogen. Voor als de kinderen vragen wat ZOA betekent heb ik het volgende gekopieerd van de website: De naam ZOA is een afkorting van Zuidoost-Azië. Inmiddels werken zij niet meer alleen daar, maar ook in 15 landen in het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika.

Het onderwerp ‘oorlog’ is een actueel thema door de situatie in Israël en Oekraïne. Mooi dat we de komende tijd geld in kunnen zamelen om heel concreet te helpen.

Studiedag

In het schoolplan (plan voor 4 jaar) is één van de streefdoelen een organisatie die professioneel en ambitieus is. In dat kader zijn we aan de slag gegaan met ‘management drives’ onder leiding van een externe.
Tijdens een eerdere studiedag hebben we ingezoomd op wat o.a. onze individuele drijfveren (krachten) en valkuilen zijn. Deze studiedag hebben we ons bezig gehouden met ons teamprofiel. Welke drijfveren komen veel voor, welke drijfveren in mindere mate en welke niet. Hoe zorgen we dat die drijfveren wel de aandacht krijgen. Als team hebben we acties beschreven waarmee we aan de slag willen gaan om het samenwerken en leiderschap te verbeteren.

In de middag hebben we o.a. met elkaar gesproken over de uitkomsten van de leerling in beeld (cito) toetsen en de ambitie die we als school hebben om vervolgens de koers te bepalen voor de rest van het schooljaar. Ook hebben we met elkaar gesproken over het fusietraject, over de visie op taal/taalleren en het zichtbaar maken van de kernwaarden in de school.

Typediploma

Nog meer kanjers hebben hun typecursus afgerond en het diploma behaald (Joël ontbreekt op de foto). Gefeliciteerd!

Biddagviering

Woensdag 13 maart is het ‘biddag voor gewas en arbeid’. We zullen hierbij stil staan door een viering te houden in de Hervormde kerk van Hoornaar. Alle ouders/verzorgers en belangstellenden zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Het thema van de viering zal zijn: Bidden = Vertrouwen. Psalm 23, ‘De Heer is mijn Herder’ zal hierbij centraal staan. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 zullen een bijdrage hebben in deze viering.

Nationale pannenkoekendag

Wist u dat het vandaag (8 maart) nationale pannenkoekendag is?

Op initiatief van een ijverige ouder zijn alle kinderen vandaag getrakteerd op een heerlijke pannenkoek. Wat een verassing. We hebben er van gesmuld!

Herhaalde oproep: hulp nodig bij de overblijf!

Wekelijks zetten we onderwijsassistenten in om de overblijf rond te krijgen. Op de dinsdag wordt dat nu extra moeilijk door het vertrek van juf Lisanne. Dat vinden we echt jammer, want dit gaat ten koste van de tijd die we graag inzetten in de groep ter ondersteuning of ter begeleiding van leerlingen. Ook is met enige regelmaat de administratie of een ander teamlid ingezet, vanwege bijvoorbeeld ziekte van de overblijfvrijwilliger.

Kunt u iets betekenen op de dinsdag of de donderdag (tussen 12.00 en 13.10 uur) of bent u beschikbaar als invaller dan horen we dat graag! Mogen we u toevoegen aan de overblijfvrijwilliger-appgroep?

Avond-4-daagse

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over de aanmelding voor de avond4daagse. Dinsdag 14 mei van 19.00 – 20.00 uur kunnen kinderen ingeschreven worden in Hoornaar, Giessenburg, Noordeloos én Arkel. Het inschrijfgeld is verhoogd naar €4 per persoon. Na inschrijven krijgen jullie weer een stempelkaart mee, bewaar deze goed. Mocht dit niet uitkomen, kunnen jullie altijd nog een stempelkaart ophalen bij de organisatie of inschrijven op de dinsdag bij de start.

De 4-daagse is dit jaar van dinsdag 28 t/m vrijdag 31 mei en we lopen weer in Hoornaar, Noordeloos en Giessenburg. De start is iedere avond om 18 uur.  Ook dit jaar is het weer mogelijk om op woensdag én donderdag de 10 km te lopen.

Week van het geld

In het kader van de Week van het Geld heeft Gemeente Molenlanden een Informatiebrief opgesteld voor ouders met geldzorgen. Hierin staan tips en verwijzingen naar sites voor eventuele ondersteuning voor omgaan met geld.

Kinderboekenweek gedicht 2024

Het is nog even weg, maar de Kinderboekenweek 2024 (oktober) draait om dingen net iets anders dan anders doen. Daarom wordt er via een wedstrijd gezocht naar de dichter van de Kinderboekenweek. Alle eigenwijze kinderen tussen de 6 en 13 jaar in Nederland maken kans om dé dichter van de Kinderboekenweek 2024 te worden. 

Het geschreven gedicht, dat past bij het thema Lekker eigenwijs! kan tot 28 april ingestuurd worden.

Link om in te sturen: https://www.hebban.nl/kinderboekenweek/gedicht

Een jury van drie dichters beslist wie zich de dichter van de Kinderboekenweek 2024 mag noemen. De winnaar zal bekend worden gemaakt tijdens de opening van de Kinderboekenweek op woensdag 2 oktober. Voor tips om gedichten te schrijven kun je dit filmpje kijken: https://youtu.be/Gnc7H7xoCpc 

Data om te onthouden:

  • Wo 13 mrt. biddagviering in de kerk
  • Vrij 15 mrt. uitslag doorstroomtoets
  • 11-15 mrt. week van het geld
  • 18-22 mrt. week van de lentekriebels
  • Wo 20 mrt. techniekroute voor groep 7
  • Wo 20 mrt. schooldamkampioenschappen finale ZHZ (gr 4-6)
  • Do 21 mrt. inloopochtend gr 1/2
  • Vrij 22 mrt. volgende nieuwsbrief