Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief

nov 12
Materiaal over opvoeden

Op 14 oktober is er een avond geweest van het School Maatschappelijk Werk over opvoeden.
Jogeeta heeft daarbij aangegeven dat ze nog materialen naar school zou sturen. Dit is inmiddels binnen. Er is een pakketje over opvoeden: Leuk maar niet altijd makkelijk. Hier wordt dieper ingegaan op aandacht geven en spelen. Daarnaast is er een gedragskaart, een beloningskaart om bijvoorbeeld het gedrag van het kind te versterken of gewenst gedrag te stimuleren.
Mocht u interesse hebben in deze materialen dan kunnen deze worden afgehaald bij Tineke. (maandag-, dinsdag-, donderdag- of vrijdagochtend)

Intern Begeleider,
Jolanda Mulder.

Boeken groep 2 VVE-project

Vandaag krijgen alle leerlingen van groep 2 het boek “Ik wil de maan” mee naar huis. Er zal komende week ook over gewerkt worden. Deze boeken moeten vrijdag 19 november weer terug naar school. Deze dag gaan de boeken met de leerlingen van groep 1 mee.

Infoavond ’t Gilde voor de ouders van groep 8

Woensdag 24 november organiseert ’t Gilde een infoavond voor ouders van leerlingen in groep 8.
Aanvang van deze avond is 20.00 uur. Na de opening is er een algemene presentatie en een korte film. Na de pauze is er de mogelijkheid tot het bijwonen van een workshop.

Ouderbijdrage

Op 6 november is de 1e termijn vervallen van de betaling van de ouderbijdrage. Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben overgemaakt, vragen we u dit zo spoedig mogelijk te doen.

Data om te onthouden

15 november dammen
15 november bestuursvergadering
22 november MR, PV
23 november juf Anja jarig

Groeten,
Jaap van den Berg