Nieuwsbrief 11

Nieuws

jan 27

Maandviering groep 1

Vanmorgen hebben we geluisterd en gekeken naar de maandviering van groep 1. Wat was het fijn om weer (sinds heel lang) met zoveel kinderen en de ouders, opa’s, oma’s (en andere belangstellenden) van de kinderen van groep 1, de viering te houden. Op deze wijze krijgt u als ouder / verzorger een inkijkje hoe in de klas wordt verteld en gewerkt over de verhalen uit de Bijbel.

De kinderen lieten horen hoe goed ze kunnen zingen. We luisterden naar het verhaal van de kostbare parel met het toneelstukje daarbij. De viering werd afgesloten met een gebed door Just, Jenthe, Bram, Rosa en Jayvali.

Kerk-School-Gezinsdienst

Op 5 februari 2023 is er een kerk-school-gezinsdienst in de Hervormde Kerk van Hoornaar. Het thema van de voorbereidende week en de kerkdienst is: “Ken je mij?”. De kinderen horen op school bijzondere verhalen over Jezus, hoe Hij mensen ontmoet die dat hun leven lang niet meer zullen vergeten. Zoals de zieke man bij het bad van Betzata en hoe Jezus vijf broden en twee vissen deelt met vijfduizend mensen. “Ken je mij” is een belangrijk thema, dat zichtbaar wordt voor ons: mensen worden gekend, misschien ook zonder dat ze het doorhebben. Het zegt iets over hoe God naar mensen kijkt. Andersom raakt het thema ook aan hoe mensen tegen Jezus aankijken. Kennen zij Hem echt? En hoe dan?  

U krijgt maandag 30 januari via Parro een document met allerlei opdrachten, filmpjes, een podcast en bijbelgedeelten om te lezen en zo met uw gezin hen voor te bereiden op de dienst van zondag 5 februari. 

De kerkdienst begint om 9.30 uur en na de dienst is er de mogelijkheid om samen koffie te drinken en na te praten in ‘de Kerkbuurt’. Ouders, kinderen en andere belangstellenden, van harte welkom! 

Ouderenquête

Vorige week heeft u via Parro het verzoek gekregen om mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek. Fijn dat sommige ouders al de moeite hebben genomen om de enquête meteen in te vullen.

Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Dan willen we u vragen dat alsnog te doen. U helpt ons daar enorm mee! Laat ons weten waar we nog extra aandacht aan moeten geven en wat we kunnen verbeteren. Zo zorgen we er samen voor dat uw kind/kinderen zich optimaal kan/kunnen ontwikkelen op school.

De enquête kan ingevuld worden tot en met maandag 6 februari.

Kanjerles bijwonen

Zet u ook uw witte pet op? Aanstaande donderdag 2 februari bent u van harte welkom om een Kanjerles bij te wonen. Het is niet de bedoeling om tussendoor van groep te wisselen. Per tijdvak kunt u één groep kiezen en daar blijft u de gehele les.  

Veel kanjerplezier!

Studiedag 6 februari

Maandag 6 februari staat een studiedag gepland. Deze dag zijn alle leerlingen vrij.

VO gesprekken groep 8

Nu de resultaten van de drempeltoets bekend zijn en ook de één na laatste cito-afname achter de rug is, zullen de VO gesprekken gehouden worden. Op dinsdag 7 en donderdag 9 februari worden de gesprekken gepland. Alle ouders / verzorgers van de kinderen in groep 8 krijgen daarvoor een uitnodiging via Parro.

Typdiploma

Deze trotse mannen zijn in het bezit van hun typdiploma. Van harte gefeliciteerd!

Molenlanden Schooldamtoernooi 2023

team 1 – gr 6 – 2e plaats

Op woensdag 18 en 25 januari hebben meerdere teams van school meegedaan met het jaarlijkse Molenlanden schooldamtoernooi georganiseerd in Goudriaan. In de welpencategorie (gr5/6) hebben drie teams meegedaan en in de pupillencategorie (gr7/8) 1 team.

Alle teams hebben het zo goed gedaan, dat ze zich geplaatst hebben voor de finale wedstrijden van Zuid-Holland-Zuid! Team 1 won de 2e plaats bij de welpen en Robert won de 1e prijs voor de hoogste persoonlijke score bij de pupillen. Proficiat!

De finale wedstrijden van Zuid-Holland-Zuid worden gehouden op 11 maart voor de welpen en 15 maart voor de pupillen in ‘Het Bruisend Hart’ in Hoornaar.

Open ochtend / inschrijven toekomstige leerlingen

Op dinsdag 14 februari stellen we de school open voor nieuwe ouders waarvan hun kind binnenkort 4 jaar wordt (voor 1 augustus 2024) en die graag komen kennismaken met onze school. Tussen 9.00 en 12.00 uur bent u van harte welkom. Om 10.00 uur zal er een presentatie zijn. Uiteraard bestaat de mogelijkheid voor ouders / verzorgers om een rondje te lopen door de school en de toekomstige leerlingen mogen meedoen in groep 1 als ze dat willen.

Kent u ouders / verzorgers van wie hun kind 4 jaar wordt voor 1 augustus 2024, geeft u dit bericht dan aan hen door of laat het ons weten. Dan kunnen we zorgen voor een persoonlijke uitnodiging.

Fietsen en steps

Helaas is het nodig om u er attent op te maken dat het niet verstandig is om fietsen of steps op school te laten ‘logeren’. Het komt namelijk voor, dat de volgende dag de fiets of step niet meer staat op de plaats waar deze was achtergelaten. ’s Avonds en in het weekend is er geen controle op het schoolplein en het lijkt erop dat daar misbruik van gemaakt wordt.

Heeft u te maken met het ‘verdwijnen’ van de spullen van uw kind? Laat het ons wel weten. Laten we er samen voor zorgen dit ongemak en verdriet voor de kinderen te voorkomen.

Vacatures

Graag vragen we nogmaals uw aandacht voor de openstaande vacatures.

We zijn blij te kunnen meedelen dat we iemand aangenomen hebben die juf Leandra op woensdag, donderdag en vrijdag kan vervangen. De nieuwe juf zal zich later voorstellen. We zoeken nu nog iemand voor de maandag en dinsdag. Juf Janette heeft aangegeven te willen schuiven naar groep 3 als dit gewenst is. Ze heeft ervaring in deze groep en maakt de kans dat we iemand kunnen vinden groter. We zoeken dus een leerkracht voor 2 dagen groep 3 of groep 2.

Mocht u iemand weten, breng dan vooral de advertentie onder de aandacht. 

Voor uitgebreide functiebeschrijving, zie bijgevoegd document of kijk op www.cbssamenopweg.nl/vacatures

Daarnaast zijn we nog steeds (samen met de Christelijke basisschool van Hoogblokland) op zoek naar een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Ook deze brengen we nog maar eens onder uw aandacht. Wellicht kent u iemand die de juiste opleiding heeft of bijna heeft afgerond. Laat het ons weten of deel deze advertentie. Ook te vinden op de website www.cbssamenopweg.nl/vacatures. Of via bijgevoegd bestand.

Data om te onthouden:

 • 30 jan – 3 feb. themaweek Kerk-school-gezin
 • Woensdag 1 feb. oud papier
 • vrijdag 2 feb. inloopmoment Kanjerles
 • zondag 5 feb. Kerk-school-gezinsdienst in de Hervormde kerk, Hoornaar
 • maandag 6 feb. juf Marlies jarig
 • maandag 6 feb. studiedag
 • dinsdag 7 feb. inloopochtend groep 1 en 2
 • dinsdag 7 feb. en donderdag 9 feb. VO gesprekken groep 8
 • vrijdag 10 feb. Rapport I
 • vrijdag 10 feb. volgende nieuwsbrief
 • dinsdag 14 feb. open ochtend / inschrijven nieuwe leerlingen