Nieuwsbrief 13

Nieuws

feb 24

Vanmorgen verzorgden de kinderen van groep 3 de maandviering. In een toneelstukje vertelden ze het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dit verhaal over ‘klaar staan voor iemand die hulp nodig heeft’ is een voorbeeld voor ons. De kinderen spraken hierover in de klas. Fijn, dat er zoveel belangstelling was van ouders, opa’s en oma’s om de maandviering bij te wonen.

De komende tijd gaan we toeleven naar Pasen. De zogenoemde 40-dagen tot aan Pasen zijn begonnen. We denken in deze tijd aan het lijden en sterven van Jezus, wetend dat Hij is opgestaan op Paasmorgen. Juist als we stil staan bij wat Jezus, God’s Zoon, deed voor ons, is het goed om eens extra stil te staan bij dit verhaal en ‘klaar te staan voor een ander’. Zo gaat dit verhaal de komende tijd met ons mee, in de klas en wellicht ook thuis.

Vandaag krijgen de kinderen vakantie. Er is hard gewerkt in de afgelopen tijd. Er zijn volop toetsen gemaakt, talenten ontwikkeld (in het bijzonder tijdens de talentmiddagen), ouder gesprekken geweest en rapporten geschreven en uitgedeeld. Dus een weekje ontspannen is wel verdiend.

We wensen iedereen een fijne vakantie toe, thuis of in de sneeuw. Geniet ervan!

Liedrooster

Dit schooljaar is gekozen voor een nieuwe opzet wat betreft het liedrooster. De kinderen leren iedere maand een lied, dat past bij het Bijbelse thema. We zullen u via de nieuwsbrief op de hoogte houden welk lied geleerd wordt in welke groep. Voor de maand maart:

Groep 3-8Paasliederen

Uitkomst oudertevredenheidsonderzoek

We zijn blij te kunnen melden dat u als ouders voldoende tevreden bent over de school! Met een respons van 41% is een 3,2 gescoord op een schaal van 1 tot 4.

In het kort hebben we op een rijtje gezet waar u erg tevreden over bent (de top’s) en waar u minder tevreden over bent (de tip’s).

Tops:

 • Kinderen voelen zich veilig op school
 • De leerkracht heeft respect voor mijn kind
 • Als een kind extra zorg nodig heeft, worden ouders er goed bij betrokken
 • Ouders zijn tevreden met de keuze voor CBS Samen op Weg

Tips:

 • Verbeter de communicatie via schoolgids, website, nieuwsbrief en oudercontacten op gebied van missie, visie en verbeteractiviteiten
 • Aandacht voor andere culturen binnen het bestaande lesaanbod
 • Afstemmen informatiebehoefte rondom vervolg onderwijs

Binnenkort wordt de uitkomst van de enquête ook besproken binnen het team en het bestuur. Dan wordt bepaald welke verbeterpunten een vervolg krijgen.

We vinden het fijn om te weten wat uw mening is en wat u verwacht van de school. Door het gebruik van dit soort enquêtes krijgen we hier beter zicht op. Daarom wordt u nogmaals hartelijk bedankt voor het invullen. Zijn er tussendoor toch nog punten die aandacht vragen of waar u zorgen over heeft, laat het ons dan weten. Dat kan via mail naar jolanda@cbssamenopweg.nl of via de mensen van ouderpanel of de MR (mr@cbssamenopweg.nl).

Ledenvergadering en bestuursverkiezing

Op dinsdag 11 april staat de ledenvergadering van de school voor dit jaar gepland. Jong Molenlanden zal deze avond een ouderavond verzorgen over sociale media die aansluit bij alle leeftijdsgroepen die we op school hebben. Voorafgaand zullen er in de bovenbouw gastlessen gegeven worden aangaande dit thema. 

In de ledenvergadering zullen we ook afscheid nemen van onze voorzitter Jorieneke van Drenth. Daarnaast loopt de termijn van Annette van Oenen en Johan Wondergem af. Annette stelt zich herkiesbaar na haar tweede termijn, Johan stelt zich herkiesbaar voor een jaar en zal de taak van voorzitter in dit jaar op zich nemen. Het bestuur is op zoek naar een kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid.

Bent u lid van de schoolvereniging en weet u een geschikte kandidaat voor het bestuur, of heeft u zelf interesse, dan wordt u uitgenodigd om de naam van deze persoon (of die van uzelf) in te dienen. Dit kan via bestuur@cbssamenopweg.nl, graag voor 10 maart aanstaande. Op de website van de school vindt u het profiel van algemeen bestuurslid, onder ‘downloads’.

Uit de ingediende namen wordt door het bestuur bij voorkeur een tweetal opgesteld, waarop tijdens de ledenvergadering een stem kan worden uitgebracht.

Iedereen alvast bedankt voor het meedenken en de betrokkenheid!

Het bestuur

Typdiploma

Ook in deze laatste week voor de vakantie zijn er weer typdiploma’s behaald. Mannen, van harte gefeliciteerd! 

Luiscontrole

Maandag na de vakantie zal er weer luiscontrole gehouden worden. Fijn als u uw kind(eren) thuis ook wilt controleren op luis of neten. Met name voordat de kinderen weer op school verwacht worden.

Vacatures nieuws

Graag vragen we nogmaals uw aandacht voor de openstaande vacatures.

We zijn blij te kunnen meedelen dat we iemand aangenomen hebben die juf Leandra op woensdag, donderdag en vrijdag kan vervangen. De nieuwe juf zal zich later voorstellen. We zoeken nu nog iemand voor de maandag en dinsdag. Juf Janette heeft aangegeven te willen schuiven naar groep 3 als dit gewenst is. Ze heeft ervaring in deze groep en maakt de kans dat we iemand kunnen vinden groter. We zoeken dus een leerkracht voor 2 dagen groep 3 of groep 2.

Mocht u iemand weten, breng dan vooral de advertentie onder de aandacht. 

Voor uitgebreide functiebeschrijving, zie bijgevoegd document of kijk op www.cbssamenopweg.nl/vacatures

De vakleerkracht bewegingsonderwijs gaat volgend schooljaar starten voor onze school en de Wegwijzer in Hoogblokland. We zijn blij dat dit gelukt is. Voor een tijdelijke oplossing tot de zomervakantie staan we nog open voor aanmeldigen. Wellicht kent u iemand die de juiste opleiding heeft of bijna heeft afgerond. Laat het ons weten of deel deze advertentie. Ook te vinden op de website www.cbssamenopweg.nl/vacatures. Of via bijgevoegd bestand.

Avond4daagse

Hallo allemaal

Het is weer bijna zover; de 7e avond4daagse-editie! We zouden het heel erg leuk vinden als jullie kinderen allemaal weer mee komen lopen, zodat we er weer 4 gezellige sportieve dagen van kunnen gaan maken. De 4-daagse is dit jaar van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 mei en we lopen weer in Hoornaar, Noordeloos en Giessenburg. De start is iedere avond om 18 uur.  Ook dit jaar is het weer mogelijk om op woensdag én donderdag de 10 km te lopen.

Dinsdag 18 april graag allemaal in de agenda zetten; dan is het namelijk inschrijf-avond! Van 18.30-19.30  uur kunnen jullie je kinderen voor €3 pp inschrijven in Hoornaar, Giessenburg en Noordeloos. Dan krijgen jullie weer een stempelkaart mee, bewaar deze goed. Mocht dit niet uitkomen, kunnen jullie altijd nog een stempelkaart ophalen bij de organisatie of inschrijven op de dinsdag bij de start.

Hopelijk zien we jullie allemaal 9 mei weer aan de start op het Dirk IV-plein in Hoornaar, wij hebben er al heel veel zin in!

Groetjes de Commissie Avond-4-daagse.

Website: www-avond-4-daagse.nl / Email: info@avond-4-daagse.nl / Instagram: avond4daagsegiessenlanden / Facebook: Avond-4-daagse Giessenlanden

Data om te onthouden:

 • 24 feb.- 3 mrt. voorjaarsvakantie
 • 8 mrt. biddag viering in de klas
 • 10 mrt. inloopochtend gr 1 en 2
 • 10 mrt. volgende nieuwsbrief
 • 11 mrt. finale ZHZ damwedstrijden, Bruisend Hart.