Nieuwsbrief 14

Nieuws

mrt 10

Bidden: Het hoort bij ons en het hoort bij de school. Door te bidden iedere dag vragen we aan God of hij ons wil helpen bij ons werk, en bij het volgen van Jezus in alles wat we doen. Deze week was er een beetje extra aandacht voor bidden, omdat het woensdag ‘biddag’ was. In de klassen hebben de kinderen hierbij stil gestaan. Behalve ons dagelijks gebed, was er extra aandacht voor de moeilijke situaties in de wereld. We horen over oorlogen, aardbevingen, overstromingen en ruzies. Ontzettend veel mensen zijn op de vlucht en hebben geen dak boven hun hoofd of een bed om in te slapen. Dit soort berichten kunnen ons somber en bezorgd maken.

Gelukkig zei Jezus:

‘Wees niet bezorgd, over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.’ (Matteüs 6:34)

Jezus toont een uitweg uit onze zorgen. Als je je zorgen maakt, ben je gericht op iets vervelends. Maar wanneer je bidt, ben je gericht op God. Het antwoord op bezorgdheid, hoewel dat soms makkelijker gezegd is dan gedaan, is het te vervangen door vertrouwen. Jezus leerde ons niet in te zitten over morgen. We mogen ons vertrouwen stellen in onze liefdevolle Vader, die zorgt voor iedereen. We mogen al onze vragen en zorgen bij Hem brengen, zodat Hij ruimte maakt naar een vrij en onbekommerd hart.

Zo willen we de kinderen leren, hoe klein ze soms ook zijn, dat ze alles aan God kunnen vertellen. Hij zorgt voor ons.

Liedrooster

Het liedrooster voor de maand maart:

Groep 3-8Paasliederen

Ledenvergadering en bestuursverkiezing

Op dinsdag 11 april staat de ledenvergadering van de school voor dit jaar gepland. Jong Molenlanden zal deze avond een ouderavond verzorgen over sociale media, verderop leest u daar meer over.

In de ledenvergadering zullen we afscheid nemen van onze voorzitter Jorieneke van Drenth. Daarnaast loopt de termijn van Annette van Oenen en Johan Wondergem af. Annette stelt zich herkiesbaar na haar tweede termijn, Johan stelt zich herkiesbaar voor een jaar en zal de taak van voorzitter in dit jaar op zich nemen. Het bestuur is op zoek naar een kandidaat voor de functie van algemeen bestuurslid.

Bent u lid van de schoolvereniging en weet u een geschikte kandidaat voor het bestuur, of heeft u zelf interesse, dan wordt u uitgenodigd om de naam van deze persoon (of die van uzelf) in te dienen. Dit kan via bestuur@cbssamenopweg.nl, graag voor 10 maart aanstaande. Op de website van de school vindt u het profiel van algemeen bestuurslid, onder ‘downloads’.

Uit de ingediende namen wordt door het bestuur bij voorkeur een tweetal opgesteld, waarop tijdens de ledenvergadering een stem kan worden uitgebracht.

Iedereen alvast bedankt voor het meedenken en de betrokkenheid!

Het bestuur

Ouderavond

Aansluitend aan de ledenvergadering op dinsdag 11 april is er een ouderavond. Dit jaar staat deze avond in het teken van sociale media. Twee medewerkers van jong Molenlanden, Marloes en Jetze, zullen ons deze avond meenemen aangaande de volgende onderwerpen:

– privacy
– online weerbaarheid
– regels/afspraken
– in gesprek met je kind
Daarnaast is er een koppeling met de gastlessen die in de bovenbouw gegeven worden over sociale media. De avond is voor alle ouder(s)/verzorger(s), dus ook van de midden- en onderbouw.

Om de avond aan te laten sluiten op vragen die er zijn omtrent dit onderwerp is het mogelijk om tot uiterlijk 4 april een thema of vraag te mailen naar: marloesvangenderen@jongmolenlanden.nl. Dan kan dit meegenomen worden in de presentatie.
Uiteraard zullen Marloes en Jetze zich deze avond voorstellen en uitleggen wat ze doen als jong Molenlanden. Ook zijn ze na de ouderavond beschikbaar voor overige vragen met betrekking tot jongerenwerk.

Talentmiddagen

De afgelopen talentmiddagen waren geslaagd, onder andere door de vele aanmeldingen van hulpouders die we hebben gehad. We willen daarom iedereen bedanken die zich heeft aangemeld en heeft meegeholpen. We hopen in mei/juni weer een ronde van 5 middagen te houden. Kunnen we dan weer rekenen op uw hulp? 

Via Parro heeft u vast al een mooie indruk gekregen van alle talenten die zijn ingezet op de vrijdagmiddag. Van sport tot koken en van programmeren tot EHBO les. Er was voor iedereen iets te kiezen, passend bij de interesses van de kinderen. Er is een filmpje van gemaakt. Leuk om nog eens terug te kijken!

https://youtu.be/i0hRMYJ87tk

We zullen het filmpje ook publiceren op de website. Heeft u daar om privacy redenen moeite mee? Laat het ons weten via administratie@cbssamenopweg.nl.

Typediploma

Wederom is er een typdiploma behaald. Van harte gefeliciteerd!!

Damfinale Zuid-Holland-Zuid

De damfinales van Zuid-Holland-Zuid staan voor de deur. Morgen, zaterdagmiddag 11 maart, gaan onze 2 jongste teams de strijd aan met hun leeftijdgenoten. De wedstrijden worden gehouden in het Bruisend Hart, vanaf 13.15 uur. We wensen Roy, Noud, Joël, Laura, Bram, Fijs, Thijs, Jeshua en Thomas heel veel succes!!

Woensdagmiddag 15 maart is de beurt aan ons oudste team. Zij spelen ook hun wedstrijden in het Bruisend Hart, vanaf 13.15 uur. Behalve andere teams uit Molenlanden, zijn er ook teams uit Sliedrecht en Hardinxveld die mee strijden voor een goede klassering. Jorrit, Robert, Abner, Jens, Kees en Manuel, veel succes!!

Week van de lentekriebels

De week van 20 tot 24 maart staat in het teken van de ‘lentekriebels’. De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs. We geven een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. De projectweek helpt om deze thema’s structureel in het schoolplan op te nemen. Het thema voor de Week van de Lentekriebels 2023 is: ‘Wat vind ik fijn?’ Het gaat hierbij om positieve seksuele vorming. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt, autonomie en een positief zelfbeeld. Wellicht hoort u er thuis iets over terug.

Maandviering groep 4/5

Vrijdag 24 maart wordt de maandviering verzorgd door groep 4/5. Alle ouder(s) / verzorger(s) van de kinderen van groep 4/5 zijn van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen in de hal van de school. De viering start om half 9 en zal rond 9 uur afgelopen zijn.

Vacatures nieuws

Graag vragen we nogmaals uw aandacht voor de openstaande vacature.

We zijn blij te kunnen meedelen dat we iemand aangenomen hebben die juf Leandra op woensdag, donderdag en vrijdag kan vervangen. De nieuwe juf zal zich later voorstellen. We zoeken nu nog iemand voor de maandag en dinsdag. Juf Janette heeft aangegeven te willen schuiven naar groep 3 als dit gewenst is. Ze heeft ervaring in deze groep en maakt de kans dat we iemand kunnen vinden groter. We zoeken dus een leerkracht voor 2 dagen groep 3 of groep 2.

Mocht u iemand weten, breng dan vooral de advertentie onder de aandacht. 

Voor uitgebreide functiebeschrijving, zie bijgevoegd document of kijk op www.cbssamenopweg.nl/vacatures

Avond4daagse

Hallo allemaal

Het is weer bijna zover; de 7e avond4daagse-editie! We zouden het heel erg leuk vinden als jullie kinderen allemaal weer mee komen lopen, zodat we er weer 4 gezellige sportieve dagen van kunnen gaan maken. De 4-daagse is dit jaar van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 mei en we lopen weer in Hoornaar, Noordeloos en Giessenburg. De start is iedere avond om 18 uur.  Ook dit jaar is het weer mogelijk om op woensdag én donderdag de 10 km te lopen.

Dinsdag 18 april graag allemaal in de agenda zetten; dan is het namelijk inschrijf-avond! Van 18.30-19.30  uur kunnen jullie je kinderen voor €3 pp inschrijven in Hoornaar, Giessenburg en Noordeloos. Dan krijgen jullie weer een stempelkaart mee, bewaar deze goed. Mocht dit niet uitkomen, kunnen jullie altijd nog een stempelkaart ophalen bij de organisatie of inschrijven op de dinsdag bij de start.

Hopelijk zien we jullie allemaal 9 mei weer aan de start op het Dirk IV-plein in Hoornaar, wij hebben er al heel veel zin in!

Groetjes de Commissie Avond-4-daagse.

Website: www-avond-4-daagse.nl / Email: info@avond-4-daagse.nl / Instagram: avond4daagsegiessenlanden / Facebook: Avond-4-daagse Giessenlanden

Feestweek Hoornaar

Het lijkt nog een eind weg, maar sommige mensen zijn al heel druk bezig met de voorbereidingen. Van 11 tot en met 19 augustus wordt de feestweek in Hoornaar georganiseerd. Op zaterdag 12 augustus wordt een optocht gehouden en ons is gevraagd of we als school hieraan willen deelnemen. Super leuk idee, om met onze school vertegenwoordigd te zijn in een feestelijke optocht!

Echter, dit lukt niet zonder uw hulp. Voor de leerkrachten is het onmogelijk om dit te organiseren bij hun dagelijkse werkzaamheden voor de kinderen. We hebben uw hulp daarom echt nodig. Bent u enthousiast om de naam van onze school te vertegenwoordigen, met een groep creatieve en handige ouders? Heeft u materialen beschikbaar of goede ideeën? Laat het ons weten, via administratie@cbssamenopweg.nl! Dan kunnen we met elkaar gaan ontdekken wat voor moois er te realiseren is.

Data om te onthouden:

  • 11 mrt. Welpen finale ZHZ damwedstrijden, Bruisend Hart.
  • 15 mrt. Pupillen finale ZHZ damwedstrijden, Bruisend Hart
  • 20-24 mrt. week van de lentekriebels
  • 24 mrt. weekopening groep 4/5
  • 24 mrt. volgenden nieuwsbrief
  • 29 mrt. studiedag
  • 11 apr. ledenvergadering en ouderavond