Nieuwsbrief 15

Nieuws

mrt 24

Vanmorgen werd de maandviering verzorgd door groep 4/5 van juf Gemma. Het thema van de viering was “Samen op weg naar Pasen”. Met kleine toneelstukjes en toepasselijke liederen werden we meegenomen naar de gebeurtenissen uit de Bijbel. De kinderen horen de komende tijd nog veel meer verhalen die zich hebben afgespeeld in de laatste dagen van Jezus leven op aarde.

Op donderdag 6 april staan de kinderen in de klas met elkaar stil bij het lijden en sterven van Jezus en wat dat voor ons betekent. Meer nog zal gevierd worden dat Jezus ook weer is opgestaan op Paasmorgen. Hij overwon de dood!

Liedrooster

Het liedrooster voor de maand maart:

Groep 3-8Paasliederen

Studiedag

Volgende week woensdag, 29 maart, is het studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.

School in lentesfeer

We bedanken de ouderraad, voor het omtoveren van de school in lentesfeer!

Ledenvergadering

Op dinsdag 11 april staat de ledenvergadering van de school voor dit jaar gepland. Deze avond wordt gecombineerd met een ouderavond, verzorgd door Jong Molenlanden over sociale media. Verderop leest u daar meer over.

In de ledenvergadering zullen we afscheid nemen van onze voorzitter Jorieneke van Drenth. Daarnaast loopt de termijn van Annette van Oenen en Johan Wondergem af. Annette stelt zich herkiesbaar na haar tweede termijn, Johan stelt zich herkiesbaar voor een jaar en zal de taak van voorzitter in dit jaar op zich nemen.

Het bestuur

Ouderavond

Aansluitend aan de ledenvergadering op dinsdag 11 april is er een ouderavond. Dit jaar staat deze avond in het teken van sociale media. Twee medewerkers van jong Molenlanden, Marloes en Jetze, zullen ons deze avond meenemen aangaande de volgende onderwerpen:

– privacy
– online weerbaarheid
– regels/afspraken
– in gesprek met je kind
Daarnaast is er een koppeling met de gastlessen die in de bovenbouw gegeven worden over sociale media. De avond is voor alle ouder(s)/verzorger(s), dus ook van de midden- en onderbouw.

Om de avond aan te laten sluiten op vragen die er zijn omtrent dit onderwerp is het mogelijk om tot uiterlijk 4 april een thema of vraag te mailen naar: marloesvangenderen@jongmolenlanden.nl. Dan kan dit meegenomen worden in de presentatie.
Uiteraard zullen Marloes en Jetze zich deze avond voorstellen en uitleggen wat ze doen als jong Molenlanden. Ook zijn ze na de ouderavond beschikbaar voor overige vragen met betrekking tot jongerenwerk.

Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond stond gepland voor vrijdag 12 mei. Deze datum valt samen met de Avond4daagse. Daarom is gekozen de vrijwilligersavond te verplaatsen naar 2 juni. Zet u de datum vast in uw agenda? De avond wordt ingevuld met een gezellige barbecue.

Talentmiddagen

Talentmiddagen groep 5 t/m 8 

Voor het tweede blok talentmiddagen voor groep 5 t/m 8 op vrijdag 26 mei, 2 juni, 16 juni en 23 juni van 13.15 tot 14.15 uur, zijn we op zoek naar ouders die kunnen helpen/ondersteunen bij de volgende onderdelen: 

 • Techniek 
 • Koken/horeca 

Mocht u het leuk vinden en tijd hebben op een of meerdere data dan kunt u zich opgeven bij juf Arinne (via Parro of arinne@cbssamenopweg.nl). 

Workshopmiddag groep 1 t/m 4 

Op maandag 19 juni zal er een workshopmiddag zijn voor groep 1 t/m 4 van 13.15 tot 14.15 uur. Hiervoor zoeken we ouders die willen helpen/ondersteunen bij één van de volgende onderdelen: 

 • Techniek 
 • Koken/bakken 
 • Schilderen/verven 

Mocht u het leuk vinden en tijd hebben om te helpen/ondersteunen dan kunt u zich opgeven bij juf Arinne (via Parro of arinne@cbssamenopweg.nl). 

Typediploma

En ook de laatste typdiploma’s van dit schooljaar zijn behaald. Van harte gefeliciteerd met deze knappe prestatie!

Volgend schooljaar is het ook weer mogelijk om je typdiploma te halen, als je in groep 6 of hoger zit. Hopelijk tot dan!

Damfinale Zuid-Holland-Zuid

Op 11 en 15 maart hebben drie teams in twee categorieën meegedaan aan de damfinales van Zuid Holland Zuid.

Wat een kanjers zijn het! Alle teams hebben zich geplaatst voor de halve finale van het NK!

De oudste groep speelt op 15 april hun volgende wedstrijden in Soest of Huissen. De twee jongste groepen spelen 15 april hun halve finale wedstrijden in Hoornaar, in het Bruisend Hart. We wensen jullie weer veel succes!

Vacature nieuws

We zijn erg blij te kunnen meedelen dat het gelukt is om het verlof van Juf Leandra van de meivakantie tot de zomervakantie in te vullen! Groep 3 zal overgenomen worden door 2 nieuwe juffen. Deze nieuwe juffen zullen zich later voorstellen. We zijn dankbaar dat het weer gelukt is, in deze tijd met veel vacatures in het onderwijs.

Helaas heeft de vakleerkracht bewegingsonderwijs, die na de zomervakantie zou beginnen op onze school (en in Hoogblokland) ervoor gekozen om in te gaan op een aanbieding van een andere werkgever. Dat maakt dat we opnieuw op zoek gaan. Wellicht kent u iemand die de juiste opleiding heeft of bijna heeft afgerond. Laat het ons weten of deel deze advertentie. Ook te vinden op de website www.cbssamenopweg.nl/vacatures. Of via bijgevoegd bestand.

Feestweek Hoornaar / optocht

We hebben nog geen reactie gehad op de oproep om mee te denken over een wagen voor de optocht. Wellicht had u het wel gelezen, maar bent u vergeten te reageren… Bij deze een herinnering. Met elkaar komen we vast op leuke ideeën die te realiseren zijn. Laat het ons weten!

Het lijkt nog een eind weg, maar sommige mensen zijn al heel druk bezig met de voorbereidingen. Van 11 tot en met 19 augustus wordt de feestweek in Hoornaar georganiseerd. Op zaterdag 12 augustus wordt een optocht gehouden en ons is gevraagd of we als school hieraan willen deelnemen. Super leuk idee, om met onze school vertegenwoordigd te zijn in een feestelijke optocht!

Echter, dit lukt niet zonder uw hulp. Voor de leerkrachten is het onmogelijk om dit te organiseren bij hun dagelijkse werkzaamheden voor de kinderen. We hebben uw hulp daarom écht nodig. Bent u enthousiast om de naam van onze school te vertegenwoordigen, met een groep creatieve en handige ouders? Heeft u materialen beschikbaar of goede ideeën? Laat het ons weten, via administratie@cbssamenopweg.nl! Dan kunnen we met elkaar gaan ontdekken wat voor moois er te realiseren is.

Corona zelftesten

Het zal u niet ontgaan zijn, dat de maatregelen rondom corona zijn afgeschaft. Testen is niet meer nodig. Wel adviseert het OMT om bij klachten die passen bij een luchtweginfectie (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn etc) voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals thuisblijven als je je ziek voelt en contact met kwetsbare mensen vermijden.

Er zijn nog ruimschoots testen aanwezig op school. Vind u het fijn om toch nog testen in huis te hebben of kent u mensen die nog behoefte hebben aan zelftesten? Dan mag u zelftesten meenemen. Er staat een doos met zelftesten in de hal van de school, of vraag er naar bij de administratie.

Lasergamen in Hoornaar – 7 april (Goede Vrijdag)

Heb je zin om een spannende en uitdagende activiteit te doen met andere kinderen? Op vrijdag 7 april, wordt in de sportzaal van het Bruisend Hart lasergamen georganiseerd door Plezierenspel.nl voor alle kinderen van de basisschool.

Je kunt je opgeven via Plezierenspel.nl. Voor meer info, zie bijgevoegde flyer.

Data om te onthouden:

 • 29 mrt. studiedag
 • 30 mrt. verteltheater groep 5/6 in speellokaal
 • 5 apr. schoolvoetbal meisjes
 • 6 apr. Paasviering in de klas
 • 6 apr. volgende nieuwsbrief
 • 7 apr. Goede Vrijdag (vrij)
 • 10 apr. 2e Paasdag (vrij)
 • 11 apr. ledenvergadering en ouderavond
 • 15 apr. halve finale NK dammen