Nieuwsbrief 31

Nieuwsbrief

apr 18

Ouderraad

Gevraagd voor de ouderraad drie spontane, gezellige en creatieve vaders of moeders. Vind je het leuk om de school gezellig aan te kleden en te helpen bij allerlei activiteiten, wacht dan niet te lang en meld je aan via administratie@cbssamenopweg.nl. Kom bij ons team van de ouderraad

Meester Govert stelt zich voor

Ik ben Govert Bok woon in Gorinchem met Annemieke, Maartje (4) en Koen (2).
In schooljaar 2008-2009 heb ik stage gelopen op de Samen op Weg. Dit waren mijn eerste stageperioden bij meester Jaap en bij juf Addie. Dat was een pittig eerste jaar, omdat Koen toen werd geboren, ik ook nog bij Aannemersbedrijf Pellikaan werkte en de onderwijswereld nieuw voor mij was.
Aan de sfeer, de collega’s en de kinderen had ik zulke goede herinneringen over gehouden dat ik heb gesolliciteerd toen het einde van mijn studie in zicht kwam. In maart 2011 heb ik mijn Pabo-diploma opgehaald op de Marnix Academie in Utrecht. Nu mag ik tot aan de zomervakantie -op vrijdagen- invallen voor juf Marja in groep 6/7. Dat gaan vast een paar leuke & leerzame vrijdagen worden.

Schoolfotograaf

Op 9 mei, dit is de maandag direct na de meivakantie, komt de schoolfotograaf. Dit jaar worden alleen groepsfoto’s gemaakt. Een tip van de fotograaf: door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht.

Entreetoets groep 7

Na de meivakantie zal er gestart worden met de entreetoets voor groep 7. Deze zal plaatsvinden op de ochtenden van 9 , 11, 13, 16, 18 en 24 mei. (Het zou fijn zijn als kinderen dan aanwezig zijn, dus probeer afspraken buiten deze ochtenden om te plannen.) Dit zal met heel groep 7 (7a en b) zijn. In de week na de meivakantie gaat er een folder mee naar huis met informatie over de entreetoets en een aantal voorbeeldopgaven.
Juf Jolanda

Ledenvergadering

De ledenvergadering van de schoolvereniging is dit jaar op dinsdag 10 mei. Alle leden krijgen een uitnodiging. De leden met schoolgaande kinderen krijgen de uitnodiging via hun kind. De notulen van de ledenvergadering van 23 april 2010, het jaarverslag, het financieel jaarverslag en het jaarverslag van de directie kunnen per mail aangevraagd worden via administratie@cbssamenopweg.nl.
Deze keer zal het onderwerp ‘communicatie’ uitgebreid aan de orde komen. U kunt als ouder heel concreet vragen stellen aan het personeel en het bestuur over onderwerpen die ons allemaal aangaan. Voel u vrij om over zaken als zorg/extra ondersteuning binnen de school, onderwijs, identiteit, handelen van bestuur, communicatie in en om de school in gesprek te gaan.
Wilt u deze vergadering bijwonen, en bent u nog geen lid, dan kunt u zich aanmelden via de site of om een aanmeldingsformulier vragen bij Tineke. Graag zien we u op deze avond!

Schoolsportdag

Op donderdag 12 mei wordt, als het weer het toelaat, de sportdag gehouden voor de groepen 5 t/m 8 op het sportcomplex van SteDoCo. We vertrekken om 9.30 uur lopend met elkaar vanaf het schoolplein. Deze dag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. Mocht de sportdag vanwege slechte weersomstandigheden niet doorgaan, dan wordt aan alle groepen gewoon les gegeven. Heeft u twijfel over het doorgaan van de sportdag, kijkt u dan op www.cbssamenopweg.nl of belt u vanaf 8.00 uur naar de school. De kinderen die aan de sportdag deelnemen moeten zelf voor een lunchpakket zorgen. We eten gezamenlijk op het terrein van SteDoCo.

Medewerkersavond

Het bestuur nodigt alle vrijwilligers en personeelsleden uit voor de medewerkersavond op vrijdag 20 mei. Zij willen met een barbecue alle vrijwilligers en personeelsleden bedanken voor hun inzet. Aanvang van deze avond: 19.30 uur. U kunt zich opgeven tot en met 16 mei via administratie@cbssamenopweg.nl of bij Tineke.

Fijne vakantie

Het team wenst iedereen een fijne meivakantie. Na de vakantie zal er begonnen worden met het toetsen van het lezen van de kinderen. Het is daarom van belang dat de kinderen ook in de vakantie blijven lezen. Dit om te zorgen dat ze niet terugvallen.


Data om te onthouden

21 april, studiedag, alle leerlingen vrij
22 april t/m 6 mei, meivakantie
9 mei, schoolfotograaf
10 mei, ledenvergadering
11 mei, oud papier
12 mei, schoolsportdag
15 mei, juf Inge jarig
16 mei, schoolarts groep 4
20 mei, medewerkersavond

Groeten,
Jaap van den Berg