Nieuwsbrief 23

Nieuwsbrief

feb 14

Dammen 28 februari

Op maandag 28 februari is er alleen dammen voor de leerlingen van groep 7. Voor alle andere leerlingen is één keer geen dammen.

Voorleeswedstrijd

Donderdag jl. heeft Nadiah meegedaan aan de voorleeswedstrijd in de bibliotheek in Gorinchem. Helaas is zij niet de winnaar geworden van deze voorronde. Tijdens de voorronde heeft zij support gekregen van de meisjes van groep 8. Voor een verslag van de voorleeswedstrijd verwijs ik u naar de website. Bij het nieuws van groep 7b/8 leest u een verslag van Nadiah.

Thuissoftware van AmbraSoft nu met 5 euro korting

Op Samen op Weg oefent uw kind rekenen en taal met de software van AmbraSoft. U kunt nu ook thuis met deze software oefenen. Familiepakket 1011 voor groep 3 t/m 8 en WoordenSTART voor de kleuters sluiten perfect aan bij de software die op school gebruikt wordt. Met een speciale bestelcode, die verbonden is aan onze school, kunt u nu deze software met maar liefst 5 euro korting bestellen! U betaalt dan geen € 29,95 maar slechts € 24,95!
Via de bestelwebsite van AmbraSoft kunt u tot 30 april 2011 heel makkelijk gebruik maken van deze korting. Dit doet u als volgt:
1. Ga naar de website www.bestel.ambrasoft.nl.
2. Voer op de bestelpagina de bestelcode 46079262 in.
3. Plaats uw bestelling.
Het bestelde pakket wordt dan binnen enkele werkdagen bij u thuis bezorgd.

Informatie voor leerlingen groep 8

Op 1 maart 2011 is er van 19.30 tot 21.30 uur op Lyceum Oudehoven een TTO-informatieavond voor ouders en leerlingen van groep 8. Naast informatie over TTO kunnen de leerlingen ook tweetalige proeflessen volgen.

Vanaf september 2011 gaat de Windroos als Vakcollege Zorg en Vakcollege economie verder. Het vakcollege biedt leerlingen een directe aansluiting op het MBO. Op 3 maart is er een informatieavond op de Windroos.

Startmiddagen op de Uilenhof. Voor de zomervakantie zullen er startmiddagen georganiseerd worden. De kinderen maken dan kennis met de klas en een gedeelte van de vakken. Nieuwe leerlingen zullen na toelating een uitnodiging ontvangen.
Zie voor meer informatie de website van de scholen.

De ideale schoolbieb

Uitgeverij Zwijsen, uitgever van lesmethoden voor het basisonderwijs, heeft een prijsvraag uitgeschreven waarbij een ideale schoolbieb gewonnen kan worden voor de school. De ideale schoolbieb is een grote boekenkast tjokvol kinderboeken en sfeermakers. In de volgende zin moet aangegeven worden waarom wij deze schoolbieb goed kunnen gebruiken.
Wij willen de ideale schoolbieb, omdat …………………………………………….
Heeft u een goed idee? Mail dit dan naar administratie@cbssamenopweg.nl.

Nieuw MR lid namens de ouders

Per direct is de MR (Medezeggenschapsraad) op zoek naar een ouder voor de oudergeleding.
De MR is wat de naam al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR heeft advies- en instemmingsrecht.
De MR vergadert zes keer in een schooljaar. Tijdens deze vergaderingen wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan het beleid, begroting, schoolplan, zorgplan, samenwerkingsverband, vakantierooster, formatie of onderwerpen die door ouders worden ingebracht. Denkt u, dat is iets voor mij? Of weet u iemand die geschikt is voor deze taak? Dan willen we u vragen dit voor 25 februari door te geven aan juf Inge (voorzitter van de MR). Mochten er meerdere kandidaten zijn, zal er gestemd worden.
Namens de MR, Linda Pil, Inge Aanen en Jolanda Mulder.

School op Seef

De eerste les is vorige week geweest, het schema voor de praktische lessen is verder als volgt:
Op 3 maart de groepen 1 t/m 5.
Op 8 maart de groepen 1, 2, 6/7a en 7b/8.
Op 5 april de groepen 1, 2, 5 en 6/7a.
Op 10 mei de groepen 5 en 6/7a.
Wilt U er voor zorgen dat op deze dagen de kinderen hun fiets bij zich hebben? Uitgezonderd de kinderen van groep 1 en 2.
Voor hulp op deze dagen kunt u zich aanmelden bij de betreffende leerkracht.

Ineke Vrolijks

Voorjaarsvakantie

Vanmiddag begint de voorjaarsvakantie. De voorjaarsvakantie duurt tot en met 25 februari. Het team wenst iedereen een fijne vakantie.


Data om te onthouden

21 februari t/m 25 februari voorjaarsvakantie
28 februari alleen dammen voor leerlingen groep 7, PV
2 maart uitslag CITO eindtoets, oud papier ophalen
3 maart School op Seef voor groep 1 t/m 5

Groeten,
Jaap van den Berg