Nieuwsbrief 5

Nieuws

nov 03

In de afgelopen week hebben we Dankdag gevierd met de kinderen in de klas. Verschillende groepen stonden stil bij het thema ‘Waar kijk je naar’. Het verhaal van de wonderbare spijziging uit Johannes 6 stond centraal. 5 broden en 2 vissen was het enige voedsel voor een menigte mensen. Hoe kon dat ooit genoeg zijn.

Maar Jezus keek niet naar dat lunchpakketje van die ene jongen, maar Hij keek op naar Zijn Vader en God’s antwoord is ‘genoeg’.

Dat ene lunchpakketje was genoeg in de handen van de Heere Jezus. Hij dankt God, begint te breken en het blijkt genoeg te zijn om vijfduizend mannen te voeden. Er blijven zelfs manden vol voedsel over.

Deze dankdag hebben we de Here God gedankt voor al ons eten, de mensen om ons heen, de vrijheid en vrede in ons land en tal van andere dingen. En we hebben stil gestaan bij wat we zelf kunnen geven in het vertrouwen dat God het zal gebruiken en zal zegenen.

Liedrooster

In de maand november leren de kinderen de volgende liederen:

groep 3Ik sla mijn ogen op en zie (Psalm 121:1)
groep 4Onze Vader (Weerklank 299)
groep 5/6a, 6b/7 Ga met God en Hij zal met je zijn (Lied 356: 1 en 2)
groep 8Jezus leeft in eeuwigheid (Weerklank 448)

Juf Sevgi stelt zich voor

Vanaf volgende week is juf Paula met zwangerschapsverlof. Fijn, dat ze vanaf nu kan genieten van wat extra rust en mag uitzien naar de komst van de baby.

We zijn heel blij dat Juf Sevgi bereid gevonden is om tijdens het verlof van juf Paula aan de slag te gaan bij ons op school. Ze heeft afgelopen week al met juf Paula meegelopen om goed voorbereid het werk over te nemen. Juf Sevgi, welkom in ons team en veel succes en plezier met je onderwijsondersteunende taken!

Dag allemaal!  

Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Sevgi Kaplan. Ik ben 20 jaar oud en ik woon in Nieuwpoort. Ik houd van creatief bezig zijn, wandelen in de natuur en leuke dingen doen met mijn familie en vrienden. Ik ben afgestudeerd en werkzaam als onderwijsassistent. Ik werk in Groot-Ammers op de Eben-Haëzer en ik vervang Paula nu zij met verlof gaat. Ik ben hier werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag.  

Ik heb er zin in en hopelijk zie ik jullie in de komende periode!  

MR

Afgelopen week heeft de MR vergaderd. De volgende punten zijn in de vergadering aan de orde gekomen:

  • Er zijn nog twee kleine wijzigingen doorgevoerd in het jaarverslag. Deze is ook te vinden op de website van de school onder ‘medezeggenschapsraad’.
  • Wij hebben ingestemd met de inhoud van het protocol sociale veiligheid. We hebben alleen nog wat kleine aanpassingen aangegeven. 
  • Het schoolplan was al goedgekeurd door het bestuur en ook wij als MR hebben hiermee ingestemd. 
  • Wij hebben onze op- en aanmerkingen aangegeven op een nieuw identiteitsdocument. Dit gaat nu weer terug naar de werkgroep identiteit. 
  • Het schoolondersteuningsprofiel van onze school was verouderd en is daarom up-to-date gemaakt. Wij hebben dit doorgenomen en onze aanpassingen doorgegeven. 
  • Vanaf volgende week gaat Paula met verlof. Nicole zal tijdens deze periode de rol van secretaris overnemen.

Ziekmeldingen

We zijn inmiddels in de periode van het jaar beland, dat er meer ziekmeldingen binnenkomen op school. We willen u er nog eens op wijzen, dat ziekmeldingen telefonisch doorgegeven moeten worden op het nummer van de school: 0183-589205.

Een berichtje in Parro of een mailtje naar de administratie of de leerkracht wordt voor schooltijd niet altijd gelezen.

Daarnaast willen we u vragen om afspraken voor tandarts, dokter of andere specialisten zo veel als mogelijk buiten schooltijd te plannen.

Studiedag 6 november

Aanstaande maandag zitten we als team weer in de schoolbanken en hebben de kinderen een dagje vrij. We gaan deze dag o.a. aan de slag met het afronden van het traject Goed Worden Goed Blijven +. In eerdere nieuwsbrieven is aangegeven dat we dit traject gestart zijn met als doel onze lessen nog beter vorm te geven en aan te laten sluiten bij de leerlingen. Tijdens dit traject is er ‘met en van elkaar geleerd’, door in wisselende tweetallen een les voor te bereiden, te bezoeken en na te bespreken.

Deze dag is er ook aandacht voor de vakgebieden Engels en rekenen.
Dit schooljaar zijn we namelijk gestart met de nieuwe methode ‘Join in’ voor Engels voor groep 1 tot en met 8. We zullen spreken over hoe het loopt en in het verlengde van ‘met en van elkaar leren’ worden er afspraken gemaakt over observaties bij de Engelse les.
Bij rekenen heeft de methode zijn dienst gedaan en is het tijd voor een nieuwe. We gaan met elkaar kijken naar wat we waarderen als we kijken naar de huidige methode en wat we graag zouden willen. Met die informatie gaan we op zoek een nieuwe rekenmethode passend bij onze school.

Open Doors

Het zendingsgeld voor het eerste deel van dit schooljaar is bestemd voor Open Doors.
Open Doors is een stichting die zich inzet voor christenen die te maken hebben met vervolging vanwege hun geloof in Jezus. Open Doors brengt Bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Op dinsdagmiddag 14 november zal iemand van Open Doors hierover komen vertellen op school. De presentatie wordt verzorgd vanaf groep 3. Op deze middag zal juf Lisanne ook kort vertellen over de Muskathlon waar haar man aan meedoet en over de inzamelingsactie van lege flessen/blikjes die we voor 3 weken hopen te gaan doen. De inzameling start op dinsdag 14 november tot 1 december.

Spaart u met ons mee?

10 min. gesprekken plannen

Op dinsdag 21 en donderdag 23 november worden de 10 min. gesprekken gehouden. Op de dinsdag in de middag en op de donderdag in de middag en de avond. Volgende week krijgt u de uitnodiging via Parro om in te schrijven op een tijdstip dat u goed uitkomt. Deze gesprekken zijn niet verplicht, maar geven u de gelegenheid om met de leerkracht van uw kind te bespreken hoe het gaat op school.

Week van de mediawijsheid

In de Week van de Mediawijsheid (10 t/m 17 november 2023) gaat het op school over online (pro)sociaalgedrag. Als je actief bent op sociale media krijg je te maken met reacties. Vaak zijn deze positief, maar ook negatieve berichten kunnen de overhand krijgen. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar er zijn grenzen. Haatspraak? Scheldpartijen? Kwetsende opmerkingen of ongepaste ‘humor’? #hierniet

Kinderen gaan hierover in gesprek met elkaar.

Ook voor ouders en opvoeders kan opvoeden in deze digitale wereld een uitdaging zijn. Op de website www.weekvandemediawijsheid.nl vindt u allerlei tips en adviezen hoe we onze kinderen leren op een verstandige manier om te gaan met online media. Tijdens deze week worden ook diverse webinars gehouden, zie daarvoor de genoemde website.

Op 14 november wordt ook door Jong JGZ een webinar georganiseerd voor ouders, van 19.30 tot 20.30 uur: https://jongjgz.webinargeek.com/hoe-begeleid-ik-mijn-kind-in-de-online-wereld Kun je niet op deze dag? Meld je dan toch aan. Je ontvangt een link om het webinar terug te kijken.

Talentmiddagen

In januari/ februari zullen de talentmiddagen voor de bovenbouw en onderbouw weer plaats vinden, dit keer op de donderdagmiddag (bovenbouw 5 middagen) en dinsdagmiddag (onderbouw 1 middag). We gaan dan van 13.15-14.15 aan de slag met verschillende talenten. We hebben al een aantal ideeën staan, maar willen u vragen om met ons mee te denken. Dus kent u iemand of heeft u zelf een talent dat u wilt delen met de kinderen? Meldt u dan nu aan! (Aanmelden kan tot en met 9 november) 

Mocht u bij de talentmiddagen willen helpen, dan horen we het ook graag! 

Mailen kan naar: arinne@cbssamenopweg.nl 

We zoeken jou!

Overblijf: Nog steeds zijn we per direct op zoek naar mensen voor de dinsdag en de donderdag om te helpen bij de overblijf. Sommige overblijf vrijwilligers zijn een andere taak gaan doen binnen de school, waardoor het aantal mensen voor de overblijf nu maar beperkt is. Bent u in de gelegenheid om tussen 12.05 tot 13.10 uur toezicht te houden in de klas of op het plein? Met voldoende mensen bent u slechts eens in de drie tot zes weken aan de beurt. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!

Ouderraad

We zijn blij te kunnen melden, dat de ouderraad weer versterkt is. Wat fijn, dat gehoor is gegeven aan de oproep en dat nieuwe ouders hun creativiteit en energie willen inzetten. Ze hebben dat meteen laten zien door de school weer in een gezellige herfstsfeer te brengen. Dank jullie wel! We wensen jullie veel succes en vooral plezier in de komende tijd. Jullie bijdrage wordt erg gewaardeerd door kinderen en leerkrachten.

Schooldamtoernoooi Molenlanden

Na het succes van vorig jaar zijn er vast weer kinderen die mee willen doen aan de schooldamwedstrijden van Molenlanden. We hebben vorig jaar een mooie prestatie neergezet en zullen dit jaar proberen onze reputatie hoog te houden. Om dit jaar weer mee te doen, kunnen de kinderen zich weer opgeven bij de leerkracht. Er zullen teams gevormd worden in de welpencategorie (t/m groep 6) en de pupillencategorie (groep 7 en 8). Voor 30 november moeten de teams ingeschreven worden. Wilt u alvast met uw kind bespreken of hij/zij zich wil opgeven? Nog niet eerder meegedaan? Dan is dit een mooie kans op kennis te maken met de damsport.

Voor meer informatie, zie bijgevoegd document.

Luiers voor Lesbos

In november worden door heel Nederland heen luiers ingezameld door middel van de ‘Luiers voor Lesbos actie’, georganiseerd door stichting Christian Refugee Relief (CRR). Met deze actie biedt CRR hulp aan weerloze en kwetsbare kinderen op de vlucht. Iedereen kan heel eenvoudig meedoen door luiers, billendoekjes, maandverband of incontinentiemateriaal in te leveren bij inzamelpunten. In ons dorp is een inzamelpunt bij familie Herrera, Groeneweg 26. Voor meer informatie zie de website www.luiersvoorlesbol.nl. Helpt u ook mee met inzamelen?

Doe meer met taal

Graag wijzen we u op de website www.doemeermettaal.nl opgezet door het ministerie van Onderwijs. Op deze website vindt u tips en oefenmateriaal om uw kind met meer plezier te helpen bij huiswerk of voorlezen. Al het materiaal op de website is gratis beschikbaar.

Ouderavond Goed Gesprek NIX18

Jong JGZ, Youz en Helder Theater organiseren een online ouderavond over ‘Goed Gesprek NIX18’ en geven meer informatie over welke invloed je hebt als ouder op het gedrag van je kind en hoe je samen duidelijke, passende regels afspreekt.

De puberteit is niet de makkelijkste tijd voor jongeren, ook niet voor ouders. De mening van vrienden en leeftijdsgenoten wordt belangrijker, maar als ouder heb je nog wel invloed op hun gedrag. Door het goede voorbeeld te geven en het gesprek te voeren met je kind kun je voorkomen dat je zoon of dochter begint met drinken, roken en vapen. Maar hoe doe je dat?

Kom ook naar de online ouderavond op dinsdagavond 7 november om 20:00 uur. Deze regionale informatieavond is speciaal bedoeld voor ouders van jongeren in de leeftijd 10-18 jaar en gaat over niet roken en drinken voor je 18e en de ‘voorbeeld’ rol van ouders hierbij. Leer meer over het voeren van een Goed Gesprek en ervaringen van andere ouders. Meld je aan via: www.goedgespreknix18.nl.

Data om te onthouden:

  • Ma 6 nov. studiedag
  • Di 14 nov. Open Doors presentatie
  • Vrij 17 nov. volgende nieuwsbrief