Nieuwsbrief 17

Nieuws

mei 31

De verhalen die de kinderen in de afgelopen periode hoorden gingen over ‘opdrachten’. Elke dag krijgen kinderen wel opdrachten, zoals ‘ruim even op’ en ‘pas op waar je loopt’. Dit zijn maar kleine opdrachten, waar je niet te lang over nadenkt. Maar sommige opdrachten gaan verder. Bijvoorbeeld om voor anderen te zorgen of om verantwoordelijkheid te nemen voor je gedrag. Over dit soort opdrachten gaat het ook in de Bijbelverhalen. Opdrachten waarbij je heel bewust kunt kiezen om het wel of niet te doen.

Zo krijgen koning David en koning Salomo de opdracht om goed te zorgen voor de mensen, op een manier die past bij God en zijn volk. Beide koningen worden gezien als een held. Maar tegelijk zien we in de verhalen ook hun zwakte. Ze doen dingen verkeerd, ze vergeten hun opdracht. Daar worden ze op aangesproken, zodat het daarna weer beter kan gaan.

Na Pinksteren kregen de leerlingen van Jezus ook een opdracht. Zij gaan verder met het uitdragen en verkondigen van Gods koninkrijk, zoals Jezus hen geleerd heeft. Ook Jona kreeg een opdracht.

Allemaal voorbeelden waar we van kunnen leren. Welke opdracht heb jij? En welke opdracht zou je aan een ander willen geven?

De komende tijd lezen we het verhaal van Esther, het joodse meisje met een speciale opdracht. We gaan zien en luisteren wat dat teweeg brengt.

Liedrooster

In de maand juni leren de kinderen de volgende liederen:

Groep 3 t/m 8Liederen voor de Sing-in (11 juli)

Nieuws van de MR

Afgelopen week heeft de MR ingestemd met de Fusie effect rapportage (FER) en het voorgenomen besluit tot fusie met TriVia. Om tot deze instemming te komen hebben we nauw opgetrokken met het bestuur en advies ingewonnen bij de Algemene onderwijsbond. Reacties en vragen die bij ons binnengekomen zijn vanuit het personeel en de ouderraadpleging zijn meegenomen in onze besluitvorming.

Tijdens de ledenvergadering, maandag 3 juni, zullen de leden van de schoolvereniging de gelegenheid hebben om tot fusie met TriVia te besluiten door het uitbrengen van hun stem.

Ledenvergadering 3 juni (en 17 juni)

Maandag 3 juni zal de jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden in de school. Alle leden van de vereniging hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Tijdens de ledenvergadering wordt het jaarverslag van 2023 besproken en worden de financiële cijfers doorgenomen.

Tevens worden de leden gevraagd om in te stemmen met de fusie van onze schoolvereniging met de vereniging van TriVia. Dit is de laatste formele stap die gezet moet worden om de fusie per 1 augustus 2024 definitief te maken. Volgens de statuten moet voor deze beslissing 2/3 van de leden aanwezig zijn. Mochten er niet genoeg leden aanwezig zijn, dan wordt er een tweede vergadering gehouden, op maandag 17 juni. De stemming zal dan plaatsvinden op deze datum, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Maandviering groep 6b/7

Donderdag 6 juni wordt de maandviering verzorgd door groep 6b/7. Ouders van de kinderen in deze groep zijn van harte uitgenodigd om de viering bij te wonen in de hal van de school. Deze zal beginnen om 8.30 uur en zal ongeveer een half uur duren.

Studiedag 21 mei

De dag na tweede Pinksterdag zijn we met het team bij elkaar gekomen om met elkaar na te denken over en stil te staan bij een aantal onderwerpen.

We nemen u daarin graag mee. We hebben met elkaar nagedacht over de ondersteuning van leerlingen in brede zin. Hoe kunnen we ondersteuning bieden in de groep, maar ook daarbuiten? Hoe richt je, je les zo in dat je zoveel mogelijk leerlingen mee kan nemen en hoe doe je dat in een combinatiegroep? Hoe kunnen we alles zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten?
We hebben uitleg gekregen over het signaleringsinstrument dat we inzetten om vroegtijdig leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong te signaleren. Na de uitleg mochten de leerkrachten daar zelf mee aan de slag. Verder hebben we gesproken over de voorgenomen fusie en het begeleiden van studenten binnen onze school.

Kortom een afwisselend programma waarbij we tussendoor ook over ouderbetrokkenheid hebben gesproken tijdens een wandelrondje.

Op woensdag 19 juni is de laatste studiedag van dit schooljaar. Die dag zal in het teken staan van het afronden van het schooljaar, terugkomen op een aantal onderwerpen die besproken zijn tijdens de studiedag in mei, doornemen van een aantal beleidstukken, het schrijven van het jaarplan en het afstemmen van schema’s en roosters voor volgend schooljaar. Donderdag 20 juni en vrijdag 21 juni zijn nog 2 extra dagen vrij voor kinderen en leerkrachten.

Meivakantie 2025

In de vorige nieuwsbrief heeft u een overzicht gekregen van de vakanties in schooljaar 2024-2025. Het is u misschien al opgevallen, dat de meivakantie van de basisschool volgend schooljaar niet gelijk valt met verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Binnen het voortgezet onderwijs zijn er ook verschillen, dus ons advies is om de vakantieplanning van de VO school te raadplegen als u van plan bent een vakantie te boeken in die periode.

Het ministerie van onderwijs stelt 1 week van de meivakantie vast voor iedereen (28 april – 2 mei 2025), de tweede week is vrij te kiezen, ervoor of erna. De middelbare scholen kiezen vaak voor de week ervoor, omdat zij daarna al snel te maken hebben met examens.

Voor ons als basisschool is dat ongunstig, omdat dan de periode van de meivakantie tot aan de zomervakantie lang duurt (11 weken). In het belang van de kinderen op onze school hebben we in overleg met het bestuur en het personeel besloten om de week na de vaste week ook vrij te zijn. De meivakantie duurt dus van 28 april tot/met 9 mei 2025.

Kamp groep 8

Woensdag 5 juni vertrekt groep 8 met de fiets richting Teteringen. Er staan hen 3 dolle dagen te wachten tijdens het schoolkamp. Alle voorbereidingen zijn getroffen, de laatste puntjes worden op de ‘i’ gezet. De dagen worden gevuld met veel activiteiten, beetje corvee en een beetje slaap. De weersvooruitzichten zien er goed uit, dus genoeg ingrediënten voor een leuke tijd. Op vrijdagmiddag komen de kinderen weer naar huis.

We wensen alle leerlingen heel veel plezier en een onvergetelijk tijd met elkaar!

NK Schooldammen

Zaterdag 25 mei namen 30 teams uit heel Nederland deel aan het NK schooldammen. Twee teams van Samen op Weg hadden zich weten te plaatsen. Het werd een spannende dag die afgesloten werd met een hele mooie 6e en 22e plaats. Heel knap gedaan allemaal!

De rivalen van de Fakkel en de Bron werden de terechte winnaars van de 1e en 2e plaats.

Avond4daagse

Afgelopen week hebben veel kinderen weer meegelopen met de avond4daagse. We bedanken de organisatie voor hun inzet! Alles was weer top geregeld. De stempelposten, drinken en een gezonde snack voor onderweg, verkeersregelaars, EHBO, en nog veel meer.

Lijkt het u leuk om ook uw steentje bij te dragen aan dit jaarlijkse evenement? De organisatie kan nieuwe aanwas goed gebruiken. Het is fijn als nieuwe mensen meehelpen, zodat dit evenement ook in de toekomst weer georganiseerd kan worden. Voor meer informatie of aanmelden, neem dan contact op met Dinie Haag (06-48017471).

Nieuwe kasten gemaakt door oud-leerlingen

Wellicht heeft u het artikel gelezen in het Kontakt. We zijn heel blij met de nieuwe kast en bedanken Anna Diecke, Jesse en Ruben voor hun inzet en de fijne samenwerking.

Gilde vakcollege techniek zorgt voor kasten voor CBS Samen op Weg uit Hoornaar | Al het nieuws uit Alblasserwaard (hetkontakt.nl)

Week van de jonge mantelzorger

In juni is het de week van de jonge mantelzorger. Vanuit Jong Molenlanden en het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden worden activiteiten georganiseerd, speciaal voor jonge mantelzorgers. Een op de vier jongeren en kinderen zijn ‘jonge mantelzorger’. Een jonge mantelzorger heeft een gezinslid die te maken heeft met een ziekte/beperking of aandoening (dit kan fysiek en/of psychisch zijn). Jonge mantelzorgers kunnen zich zorgen maken om een gezinslid, helpen in huis of moeten extra rekening houden. In juni zetten wij hen graag in het zonnetje.

Ouders kunnen zelf een aanmelding doen. Men kan ook contact opnemen met het steunpunt. De activiteiten zijn gratis en men hoeft enkel een mail te sturen om aan te melden en hieraan een korte beschrijving van de mantelzorg toe te voegen. Let op: de jonge mantelzorgers kunnen tot en met 7 juni worden aangemeld. Voor meer info en de activiteiten, zie de bijlagen:

Data om te onthouden:

  • 3 jun ledenvergadering
  • 5-7 jun kamp groep 8
  • 14 jun volgende nieuwsbrief
  • 19 jun studiedag
  • 20-21 jun vrije dagen