Nieuwbrief 19

Nieuws

jun 02

Voor u een goed gevulde nieuwsbrief. We maken kennis met de nieuwe wereldburger Siem. Juf Pauline stelt zich voor, zij zal na de zomervakantie ons team versterken. En Elsbeth stelt zich voor als nieuw lid van de MR. We praten u bij over de laatste studiedag en ook kunt u lezen wat er bij de MR vergadering is besproken. Er wordt kort teruggeblikt op het succesvol verlopen NK schooldammen en de flessenactie voor Alpe d’HuZes. We willen in het bijzonder uw aandacht vragen voor de oproep voor vrijwilligers, zodat we ook richting volgend schooljaar alles goed kunnen organiseren rondom het overblijven.

Daarnaast brengen we u op de hoogte van diverse activiteiten in ons dorp (of daar dichtbij). In deze tijd van het jaar valt er altijd genoeg te beleven. En met een feestweek deze zomer in Hoornaar staat ons veel leuks te wachten.

Veel leesplezier!

Liedrooster

Het liedrooster voor de maand juni:

Groep 3, 4/5 en 5/6
Groep 7 en 8

Lied 596: Als je bidt zal Hij je geven
Psalm 150 vers 1: Loof de Heer uw God alom

Siem is geboren!

Juf Leandra is woensdag bevallen van een zoon, Siem.

Siem is in het ziekenhuis geboren. Het gaat goed met Juf Leandra en Siem. Samen met vader Klaas genieten ze van deze bijzondere tijd, dankbaar voor dit wonder uit God’s hand.

Het adres van juf Leandra is, Vuurkruidstraat 35, 2965 CJ Nieuwpoort.

Studiedag

Dinsdag zijn we als team aan de slag gegaan met een cursusochtend waar het combineren van bewegen en leren centraal stond. We hebben gehoord waarom bewegen belangrijk is en hoe je dat op een mooie manier kan integreren in je lessen. Bewegend leren dus. Verschillende collega’s hadden bij het scholingsaanbod aangegeven hier meer over te willen weten. Dat maakt dat we ervoor gekozen hebben om dit teambreed (leerkrachten en onderwijsassistenten) in te zetten. De komende tijd gaan de leerkrachten en onderwijsassistenten aan de slag met de tips en ideeën die we hebben ontvangen om vervolgens met elkaar te bekijken wat dit brengt en hoe we elkaar kunnen versterken (materialen van elkaar lenen, creatieve ideeën delen, etc.)
Verder hebben we stil gestaan bij de Kanjertraining. Alle collega’s hebben als cadeau het boek de gouden weken 2.0 ontvangen. Hierin staan tips en ideeën die ze in kunnen zetten bij de start van het nieuwe schooljaar, de weken waarin de groepsvorming plaatsvindt.
In de middag hebben we vooruit gekeken naar volgend schooljaar. Hoe vullen we de formatie voor dat jaar? Welke plekken moeten er nog ingevuld worden? Welke activiteiten en taken zijn er volgend schooljaar? Wie is waar verantwoordelijk voor? Daarnaast hebben we de jaarplanning voor volgend schooljaar grotendeels gevuld.
We zetten daarin de komende tijd de puntjes op de i en zullen u dan verder informeren.

Juf Pauline stelt zich voor

Mijn naam is Pauline Klink-Buirma, ik ben getrouwd en heb een zoontje van anderhalf. Drie jaar geleden ben ik afgestudeerd aan de Academische Pabo in Leiden. Na drie jaar elders voor de klas te hebben gestaan, mag ik na de zomer aansluiten bij het team van CBS Samen op Weg, als leerkracht bij de kleuters. Daar kijk ik met veel plezier naar uit. Ik houd ervan hoe de kleuters leren door te ervaren en te spelen. Daarnaast is hun natuurlijke verwondering over het leven iets waar ik als leerkracht graag op aansluit en zelf ook van leer.

In het najaar mogen mijn man en ik ons tweede kindje verwachten. Ik zal er volgend jaar dus even tussenuit zijn, maar in het voorjaar weer terugkomen.

Ik hoop dat u mij altijd weet te vinden voor vragen, zorgen of het delen van mooie dingen.

MR nieuws

Nieuws van de MR

Punten die besproken zijn tijdens de MR-vergadering op maandag 15 mei jl.:

  • MR vacature

We hebben afscheid genomen van Annemieke de Wit als MR-lid. Hierdoor was een vacature ontstaan binnen de MR. We kunnen u gelukkig meedelen dat deze vacature inmiddels is ingevuld door Elsbeth Stravers. Zij stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor.

  • (Lunch)pauze

Er komt een meer doorgaande lijn over hoe de lunchpauze ingericht wordt. Daarnaast zullen de regels in de klas en op het plein duidelijk gecommuniceerd worden met de overblijfouders.

  • Rapport

Er is gesproken binnen het team over onvoldoendes op het rapport. Dit zal blijven zoals het nu is.

Even voorstellen

Graag stel ik mijzelf voor als nieuw MR-lid: ik ben Elsbeth Stravers, 36 jaar en woon aan de Dorpsweg in Hoornaar. Zoons Pepijn en Joris zitten nu in groep 4 en groep 2. Naast mijn werk en gezin ben ik veel aan het sporten en hou van koken en nog meer van eten. Daarnaast vind ik het belangrijk om actief betrokken te zijn in de samenleving. Waar ik dit eerst als jeugdouderling in de kerk heb gedaan, is er nu meer ruimte om dit op school te doen als lid van de MR. Het lijkt mij nuttig en leerzaam om school op een andere manier te leren kennen en vanuit daar een actieve bijdrage te kunnen leveren. Ik hoop daar met veel enthousiasme aan bij te kunnen dragen!

Groet, Elsbeth 

Schooldammen finale NK

Zaterdag 13 mei werd het NK schooldammen gehouden. Van onze school hadden zowel de welpen als de pupillen zich geplaatst voor het toernooi. En wat hebben ze het goed gedaan! De welpen zijn 2e geworden van Nederland en de pupillen 3e! Van harte gefeliciteerd! Trots hebben ze op maandag in de klassen de bekers laten zien!

Meester Jan, bedankt voor de inspirerende damlessen!

Maandviering groep 5b/6

Vrijdag 26 mei werd de maandviering verzorgd door groep 5b/6. Ze vertelden met toneel en liedjes het verhaal van Ruth, Naomi en Boaz na.

De kinderen maakten hun eigen decor, oefenden de teksten en liedjes en stonden met vertrouwen op het podium. We bedanken alle ouders / verzorgers van groep 5b/6 die bij de viering aanwezig waren. Dat maakt het voor de kinderen nog meer speciaal.

Actie Alpe d’HuZes – flessenactie

Iedereen bedankt voor het inleveren van de lege flessen en de donaties die er gedaan zijn voor Alp d’huzes. Er is het prachtige bedrag van € 325,40 binnengekomen. 

Gisteren, donderdag 1 juni hebben we de Alp d’huez  beklommen en een prachtig bedrag achtergelaten voor meer onderzoek naar kanker!

Iedereen enorm bedankt!

Toetsen

In de maand juni worden in de groepen 3 t/m 7 de toetsen afgenomen van ‘Leerling in Beeld’ (Cito). In bijgevoegd filmpje wordt u uitgelegd wat het doel is van deze toetsen en hoe ze bijdragen aan een goede begeleiding van uw kind. Het is vooral van belang dat de kinderen op een ontspannen manier en uitgerust deze toetsen kunnen maken.

https://www.youtube.com/watch?v=DaM4jyH1Mnk&t=5s: Nieuwbrief 19

Schoolkamp groep 8

Volgende week (7 – 9 juni) gaat groep 8 op kamp. Op de fiets zullen zij vertrekken naar het kampgebouw ‘Buitenhuis’ in Teteringen. Ze zullen daar een vol programma volgen met sport, spel, corvee en gezelligheid. We wensen hen alvast een leuke en onvergetelijke tijd!

Inzameling inktcardridges, mobiele telefoons en batterijen

Graag brengen we nog eens onder de aandacht dat u lege inktpatronen en cardridges uit uw printer kunt inleveren op school. Ook mobiele telefoons en tablets kunnen ingeleverd worden. Deze spullen worden hergebruikt of gerecycled. Goed voor het milieu en de opbrengst gaat naar een door school gekozen goed doel.

Bij de hoofdingang van de school staat ook een box voor lege batterijen. Lever ze in, dan hoeft u er thuis niet mee te blijven zitten.

Zelftesten beschikbaar

Er zijn op school nog (veel) zelftesten beschikbaar. Mocht u deze goed kunnen gebruiken of graag in huis hebben, dan kunnen we deze meegeven aan u of uw kind.

Vrijwilligers gezocht

  • Overblijf

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar extra vrijwilligers voor de overblijf. Op dinsdag hebben we nog lege plekken in te vullen en ook op donderdag is één extra vrijwilliger nodig. Lukt het u op één van deze dagen om tussen 12.15 uur en 13.15 uur op school te zijn en toezicht te houden tijdens het eten en spelen? Laat het ons dan weten via: jolanda@cbssamenopweg.nl. Met voldoende vrijwilligers streven we er naar dat u eens in de drie weken aan de beurt bent.

Ouderpanel

We zijn blij te kunnen melden, dat Thirza Wondergem bereid is in het ouderpanel plaats te nemen. We wensen haar veel plezier in deze rol.

Peuter- en kleuterdienst

Op zondag 4 juni is er om 16.00 uur in de Ontmoetingskerk een dienst voor peuters en kleuters. Op creatieve, interactieve wijze staat een bijbelverhaal centraal. Dit keer is dat het verhaal van de wonderlijke broodvermenigvuldiging.
Van harte welkom!

Vossenjacht – herinnering

Er is nog voldoende ruimte om je aan te melden voor de Vossenjacht! Wil je meedoen met deze leuke activiteit in het dorp? Vergeet je dan niet op te geven!

Op zaterdagmiddag 10 juni organiseert buurtvereniging ‘het Oude Dorp’ een vossenjacht voor alle kinderen die uit Hoornaar komen of hier op school zitten. Iedereen tussen 0 en 18 jaar is welkom, de jongsten met begeleiding van ouders / verzorgers. Start en finish zijn bij de Zes Molens.

In bijgevoegd document staat alle benodigde informatie. Kinderen moeten zich wel even opgeven en ook vrijwillige ‘vossen’ mogen zich nog melden. Meld je aan via: hetoudedorphoornaar@hotmail.com. en zorg dat je tussen 14.00 en 14.30 uur aanwezig bent bij het plein voor De Zes Molens.

Feestweek: Optocht

Zaterdag 12 augustus is de dag van de optocht.

Wie in groep 5, 6 of 7 heeft zin om mee te doen met de optocht?
Wat we gaan doen: Jij komt verkleed als een beroep. Denk aan brandweer, zuster, politie, secretaresse of iets anders. Als het maar duidelijk is welk beroep je uitbeeld.

Op de ochtend van de optocht gaan we de fietsen versieren. Zo feestelijk mogelijk met slingers en ballonnen.

Als de optocht begint, staan we klaar om te gaan fietsen.

Verder is het fijn als er een vader, moeder, opa of oma mee komt helpen bij het versieren. Daarnaast is het noodzakelijk dat er volwassenen meefietsen tijdens de optocht. Om het uit de verf te laten komen hebben we minimaal 10 deelnemers nodig, anders gaat het niet door. Meer mag altijd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zo kunnen we de school aan het hele dorp laten zien!

Geef je op bij Esther van der Vlist (06-12221046)

Feestweek: Heel Hoornaar playbackt

Tijdens de feestweek 2023 wordt een playbackshow georganiseerd voor kinderen, families en volwassenen op maandag 14 augustus 2023.

Je kunt je nu al opgeven en starten met de voorbereidingen!

Voor meer informatie ga naar www.feestweekhoornaar.nl of scan de QR code.

Voor aanmelden: Meedoen aan Heel Hoornaar Playbackt? Schrijf je in! – Oranjevereniging Irene Hoornaar

Open trainingen voor meiden bij Ste.Do.Co.

Data om te onthouden:

  • 4 juni peuter- en kleuterdienst, Ontmoetingskerk, Noordeloos
  • 7 – 9 juni Schoolkamp groep 8
  • 10 juni Vossenjacht
  • 16 juni maandviering groep 2
  • 16 juni volgende nieuwsbrief