Prinsjesdag

Groepen

sep 20

Hmmm…. Wat zit er in het koffertje?
In de plusklas zijn we aan de slag gegaan met Prinsjesdag. Na een introductiefilmpje (met veel herkenbare plaatsen voor de kinderen die vorig schooljaar in de Tweede Kamer zijn geweest) zijn de kinderen aan de slag gegaan met de troonrede, plattegrond van het Binnenhof, de miljoenennota en de volksvertegenwoordiging in hun Derde Kamer (de klas) boekje.
Vervolgens was het tijd voor een debat waarbij de verschillende fracties argumenten voor of tegen de stelling: ‘Prinsjesdag is overbodig’, moesten bedenken.
Met debatteren gaan we nog verder aan de slag en gaan ons beste plan indienen en hopelijk mogen we dan ons debat in de échte Eerste Kamer gaan voeren, onder leiding van échte Kamerleden…