Nieuwsbrief 9

Nieuws

dec 16

Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen gaat, als ze vertellen wat er kan veranderen, dan delen ze hun dromen met elkaar. Lang geleden deed de profeet Jesaja dat ook. Hij vertelde aan de mensen in zijn land dat er een nieuwe koning zou komen, die vrede en geluk zou brengen. De hele wereld zou erdoor veranderen, zei Jesaja; zelfs de dieren zouden in vrede samenleven. Op weg naar kerst hoorden de kinderen over de priester Zacharias, die bezoek kreeg van een engel. En ze hoorden over Maria, de jonge vrouw uit Nazaret, die van een engel te horen kreeg dat zij de moeder van Jezus zou worden. Jezus zal de koning zijn die vrede brengt, zo wordt de droom van Jesaja waar.

De kinderen hebben in deze adventstijd kennis gemaakt met de Bijbelse dromen. Dromen van vrede en geluk. Door mee te dromen van een eerlijke, rechtvaardige wereld kunnen we samen de wereld mooier maken.

We hopen u tijdens de kerstvieringen in de komende week te mogen begroeten. Kinderen hebben druk geoefend met de liederen en de teksten. Het belooft een mooie week te worden, richting kerst en richting de vakantie.

We wensen u en elkaar alvast een gezegend kerstfeest vol van vrede, omdat Jezus, de ‘Vrede Koning’, geboren werd.

Kerstviering groep 1 en 2

Op woensdagavond 21 december zijn de ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 van harte welkom op het kerstfeest van groep 1 & 2. De deuren gaan om 18:45 uur open. De kinderen verzamelen eerst in de klassen. Om 19:00 uur zal het kerstfeest beginnen. De kerstviering vindt plaats in de hal van de school. Hier is alleen beperkte ruimte. Elk kind mag daarom twee volwassenen meenemen. Het is helaas niet mogelijk om broertjes en zusjes mee te nemen.

Donderdagochtend mag uw kind tussen 8:15 uur en 9:30 uur naar school gebracht worden. U kunt naar binnen via de zijdeur.

Kerstviering groep 3 t/m 8

Op donderdagavond 22 december hopen we met de groepen 3 t/m 8 Kerst te vieren in Het Bruisend Hart. Aansluitend bent u van harte welkom op ons winterplein!

Talentmiddagen groep 5 t/m 8

Voor het eerste blok talentmiddagen voor groep 5 t/m 8 op vrijdag 20 en 27 januari, 3, 10 en 17 februari van 13.15 tot 14.15 uur, zijn we op zoek naar ouders die kunnen helpen/ondersteunen bij de volgende onderdelen: 

 • Techniek 
 •  Koken / horeca
 •  EHBO

Mocht u het leuk vinden en tijd hebben op een of meerdere data dan kunt u zich opgeven bij juf Leandra (via Parro of leandra@cbssamenopweg.nl). 

Workshopmiddag groep 1 t/m 4

Op maandag 23 januari zal er een workshopmiddag zijn voor groep 1 t/m 4 van 13.15 tot 14.15 uur. Hiervoor zoeken we ouders die willen helpen/ondersteunen bij één van de volgende onderdelen: 

 •  Techniek
 •  Koken / bakken
 •  Verven / schilderen
 •  Robots maken met kosteloos materiaal

Mocht u het leuk vinden en tijd hebben om te helpen/ondersteunen dan kunt u zich opgeven bij juf Leandra (via Parro of leandra@cbssamenopweg.nl).  

Wilt u daarnaast vast materialen verzamelen (denk aan (schone) lege verpakkingen, bierdoppen, kurken, oude dvd’s enz.). In de hal van de school staat na de kerstvakantie een bak voor deze materialen.  

Typdiploma

Het eerste typdiploma van dit schooljaar is alweer behaald. Van harte gefeliciteerd met deze knappe prestatie!!

Luiscontrole na de vakantie

Zoals gebruikelijk na een vakantie zal op maandag 9 januari weer luiscontrole plaatsvinden. We willen u vragen om uw kind deze dag geen ingewikkelde vlechten of staarten in te doen. Mochten er luizen en/of neten geconstateerd worden bij uw kind dan wordt u daarvan per mail op de hoogte gesteld. Als er luizen geconstateerd worden bij een ander kind in de klas dan ontvangt u via parro een bericht. We raden u in dat geval aan om uw kind thuis extra te controleren.

Vrijwilligersavond

Jaarlijks organiseert het bestuur een avond voor alle vrijwilligers om ze te bedanken voor hun inzet.
Vorig schooljaar was de opkomst zo laag dat we het helaas niet door hebben laten gaan. In overleg, o.a. met het ouderpanel, is ervoor gekozen om de avond een andere naam te geven. Van medewerkersavond naar vrijwilligersavond, omdat daar mogelijk een verwarring zou kunnen ontstaan. En we kiezen er bewust voor om de avond eerder dit schooljaar plaats te laten vinden.
Daarom, als u als ouder of betrokkene iets heeft gedaan voor de school, weet u welkom op vrijdagavond 12 mei.

Met iets bedoelen we het rijden naar een uitje, voorlezen in de klas, afbakken van koekjes tot luizen pluizer, overblijfvrijwilliger, ouderraad en bibliotheekvrijwilligers. Heeft u in welke vorm dan ook iets betekend voor de school, noteer deze datum dan vooral in uw agenda!

Informatie over de invulling van de avond volgt later, net als de mogelijkheid tot opgeven.

Lege batterijen? Lever ze in op school!

Goed nieuws! Lege batterijen kun je bij ons op school inleveren. Goed voor het milieu én voor onze school. Want voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt onze school een geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij besteden aan bijvoorbeeld schoolartikelen. Hoe meer ingezamelde lege batterijen, hoe hoger het geldbedrag is dat onze school zal ontvangen.

Alle bij ons op school ingeleverde lege batterijen worden door Stibat ingezameld en gerecycled. Van de metalen uit deze batterijen kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Zoals pannen, fietsen, kranen en dakgoten. Meer weten over lege batterijen? Kijk op www.legebatterijen.nl.

In elke lege batterij zit nog een plus. Inleveren dus! Doe je mee?

Vakantierooster volgend schooljaar

Onlangs is in het ouderpanel de vraag gesteld of het vakantierooster voor het komende schooljaar 2023-224 al bekend is. Globaal is dit al wel bekend. Er is een adviesrooster te vinden op Overzicht schoolvakanties 2023-2024 | Schoolvakanties | Rijksoverheid.nl (regio midden).

Dit advies wordt vrijwel altijd door ons opgevolgd. Er staat echter maar 1 week meivakantie ingepland en scholen zijn vrij om daar een tweede week aan vast te plakken. Wij kiezen er al jaren voor om de week aansluitend, met 4 en 5 mei daarin, ook als vakantieweek te plannen. De link naar het vakantierooster is ook te vinden op de website, onder downloads.

Vacature vakleerkracht bewegingsonderwijs

Per direct zijn we, samen met de Christelijke basisscholen in Noordeloos en Hoogblokland op zoek naar een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Wellicht kent u iemand die de juiste opleiding heeft of bijna heeft afgerond. Laat het ons weten of deel deze advertentie. Ook te vinden op de website www.cbssamenopweg.nl/vacatures. Of via bijgevoegd bestand.

Alpha: een cursus over levensvragen

Wat bezielt mensen die in God geloven? En wat doet dat met hun leven? Vragen waarop niet zomaar een antwoord te geven is. Met de Alpha-cursus wordt het gesprek tussen geïnteresseerden over deze vragen gestimuleerd en samen wordt gezocht naar antwoorden.

De Alpha-cursus wordt vanaf 16 januari georganiseerd in Hoornaar, vanuit de verschillende gemeenten van Hoog-Blokland, Schelluinen en Hoornaar. De cursus avonden starten om 18.30 uur met een maaltijd en worden gehouden in de Kerkbuurt, tegenover de kerk in Hoornaar. Deelname aan de Alpha-cursus is gratis. Wie belangstelling heeft kan zich melden via alphacursushoscheho@gmail.com  of per telefoon bij Martine Trouwborst 06-36192231.

Algemene informatie over de cursus is te vinden op de website: www.alpha-cursus.nl

Rots en water training

Rots en water training is een training voor kinderen om meer inzicht te krijgen in sociale situaties en in de impact van hun eigen gedrag. Het doel van de training is het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen bij kinderen en jongeren.

Dit gebeurt door het aanleren van sociale vaardigheden samen met leeftijdgenoten, veelal in een schoolse setting. Binnenkort start de rots en water training voor leerlingen van groep 6 t/m 8, op dinsdagmiddag in het speellokaal van de school. De training wordt gegeven door Diewertje. Zij geeft ook gymondersteuning vanuit GiGa. Voor aanmelding zie bijgevoegde flyer. Meer info over de rots en water training is te vinden op: Homepage – Rots & Water (rotsenwater.nl)

Timon zoekt pleegouders!

Timon is een organisatie die kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen helpt. Er zijn toenemende zorgen over het tekort aan pleegouders en de kinderen die daardoor in de knel komen. Daarom doet Timon een beroep op u.

Wellicht is de komende tijd een goede gelegenheid om na te denken of pleegzorg iets voor u kan zijn. Pleegzorg is op vele manieren in te vullen. U leest er meer over in bijgevoegde brief of meldt u aan voor de informatieavond.

Datum: donderdag 12 januari 2023
Plaats: Timon, Korte Parallelweg 1, Dordrecht
Tijd: 19.45 – 22.00 uur

Wilt u voorafgaand aan de informatieavond al contact opnemen over pleegzorg? Bel ons dan op 06-15280349.

Data om te onthouden:

 • 21 dec. kerstviering groep 1 en 2
 • 22 dec. kerstviering groep 3 t/m 8
 • 26 dec. – 6 jan. kerstvakantie
 • 9 jan. luiscontrole
 • 12 jan. informatieavond Timon
 • 13 jan. volgende nieuwsbrief