nieuwsbrief 8

Nieuws

dec 02

Wat een toestand vanmorgen…! Het had niets gescheeld of Sinterklaas had onze school nooit kunnen bereiken. Zijn paard ‘Ozosnel’ was gevallen en daardoor slecht ter been. Gelukkig was er hulp van ‘boer Boris’. Met zijn tractor bracht hij Sint en zijn pieten naar school, waar zij werden opgewacht door alle enthousiaste kinderen van de peuterspeelzaal, de OBS en de CBS.

Zo kon het Sinterklaasfeest vandaag gelukkig toch doorgaan!

Enquête Parro en Nieuwsbrief

Onlangs bent u als ouder/verzorger gevraagd uw mening te geven over het gebruik van Parro en de informatieverstrekking via de nieuwsbrief. Eerder heeft u de uitkomst van deze enquête kunnen lezen. Inmiddels hebben we hier tijdens een teamvergadering verder over doorgesproken. We willen bij deze kort aangeven welke afspraken we hebben gemaakt.

Parro
We hebben de vraag gekregen of het mogelijk is om activiteiten en huiswerk te plaatsen in de agenda van Parro. Als team hebben we afgesproken dat we het huiswerk en de uitjes met u blijven delen op 1 plek en dat is via berichten in Parro. In groep 7 en 8 verwachten we steeds meer zelfstandigheid van de leerlingen en zal niet meer alles gedeeld worden in Parro. Kinderen leren dan om te werken met een agenda.
Verder is er opgemerkt dat het fijn is als de leerkracht een reactie geeft op een Parrobericht. Dat is zeker de intentie van ons als team. Wel moeten we hierbij opmerken dat leerkrachten twee werkdagen de tijd hebben om te reageren. Berichten die ’s ochtends of ’s avonds buiten ‘werktijd’ worden gestuurd, worden niet altijd gezien voor schooltijd. Dus voor meldingen van ziek zijn of bijv. tandarts-afspraken verwachten we een telefoontje (voor schooltijd naar de administratie 0183-589205). Zo weten we zeker dat de leerkracht op de hoogte is en weet wie er verwacht kan worden in de klas.

Nieuwsbrief

We kregen als tip om de nieuwsbrief via Parro te versturen. We begrijpen deze opmerking, zo heb je alles op 1 plaats. Toch kiezen we ervoor om dit via de mail te blijven doen. Via mail kunnen we namelijk ook alle andere betrokkenen rond de school op de hoogte brengen middels de nieuwsbrief.
Daarnaast kregen we de opmerking dat er sprake is van herhaling. Hier zijn we ons bewust van. We herhalen alleen als dit nodig of wenselijk is. Bijvoorbeeld in de zoektocht naar een overblijfvrijwilliger.
De tip om o.a. bestuur en MR een bericht te laten plaatsen zal onder de aandacht worden gebracht in een MR- en bestuursvergadering.

Tijdens het ouderpanel afgelopen week hebben we ook met elkaar gesproken over het invullen van de enquête. Deze manier van informatie bij u ophalen zullen we in januari wederom inzetten. U helpt ons enorm als u daar weer aan meewerkt. De input die we daar uithalen nemen we mee in het schoolplan dat we voor de komende 4 jaar gaan schrijven. In dit plan worden de doelen voor de school per jaar beschreven.

Zendingsdoel

Het nieuwe zendingsdoel is Stichting Christian Refugee Relief (CRR). Deze stichting zet zich op verschillende manieren in voor de vluchtelingen op diverse locaties. De vluchtelingenproblematiek lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden. Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?” Op deze vraag geeft Stichting Christian Refugee Relief (CRR) praktische antwoorden. Door niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is. En wat blijkt? Dan is een helpende hand uitsteken naar de ander op veel manieren mogelijk! En een prachtige christelijke opdracht bovendien. Helpt u mee?

Op maandagmorgen 28 november heeft Tonja van de CRR meer vertelt over wat deze stichting doet en waar het geld voor gebruikt zal worden.

Inzamelactie Voedselbank

Afgelopen maandag is de opbrengst van de inzamelactie bij de Voedselbank in Arkel bezorgd. Er zijn op dit moment 103 gezinnen in de buurt die gebruik maken van de Voedselbank. Bedankt voor uw bijdrage!

Luxe Verzuim

De organisatie waar we als school de afwezigheid van leerlingen moeten melden heet LVS (Leerplicht- en Voortijdig Schoolverlaten). Bij de start van dit schooljaar zijn er veel meldingen bij LVS binnengekomen van luxe verzuim. Om te voorkomen dat u problemen krijgt met luxe verzuim, leggen zij daarom uit wat luxe verzuim is in bijgevoegd document.

Vacature vakleerkracht bewegingsonderwijs

Per direct zijn we, samen met de Christelijke basisscholen in Noordeloos en Hoogblokland op zoek naar een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Wellicht kent u iemand die de juiste opleiding heeft of bijna heeft afgerond. Laat het ons weten of deel deze advertentie. Ook te vinden op de website www.cbssamenopweg.nl/vacatures. Of via bijgevoegd bestand.

Zingen in de kerk

Woensdagavond 14 december wordt een kerstmusical gehouden in de Ontmoetingskerk in Noordeloos. Het thema is ‘Geef licht’ en wordt georganiseerd met medewerking van ‘Amazing Kids’ en kindertheater ‘Knettergek’.

Voor tickets & info: www.zingenindekerk.nl/amazingkids.

Data om te onthouden:

  • 7 dec. oud papier
  • 14 dec. Zingen in de kerk – Noordeloos
  • 16 dec. volgende nieuwsbrief