Nieuwsbrief 10

Nieuws

jan 13

Namens het team van CBS Samen op Weg wensen we u en de kinderen een liefdevol, gezegend en leerzaam nieuw jaar toe!

De eerste nieuwsbrief van 2023. Hopelijk heeft u genoten van een fijne kerstvakantie. Het begin van deze week was misschien weer even wennen, maar inmiddels kunnen we zeggen dat de kinderen en de leerkrachten het vertrouwde ritme weer hebben gevonden. Fijn om elkaar weer te ontmoeten in de klas en de vakantieverhalen van elkaar te horen.

In deze nieuwsbief brengen we u weer op de hoogte van ontwikkelingen, activiteiten en andere interessante informatie. U zult merken dat er weer veel leuke activiteiten op de planning staan.

Klassenbezoeken

Vorig schooljaar hebben we een audit (schoolonderzoek) uit laten voeren. We wilden graag een onafhankelijke deskundige een kijkje geven in onze school, om iets te vinden van onze manier van werken. De complimenten die we kregen maakten ons trots. Fijn dat bevestigd wordt, waar we zo hard voor werken.

Er zijn ook een aantal aandachtspunten uitgekomen. Met één van die aandachtspunten zijn we dit schooljaar aan de slag gegaan, met hulp van de PO-raad. We willen onze manier van lesgeven verder verbeteren en ervoor zorgen, dat in iedere groep op dezelfde manier wordt gewerkt. Met elkaar geven we antwoord op de vraag ‘Wat vinden we een goede les?’ Waarbij aandacht is voor het doel van de les en voor differentiatie (instructie en verwerking passend bij het niveau van de leerling). Maar ook de afronding, oftewel de evaluatie van de les hoort daarbij. Welke materialen zetten we in? En hoe zetten we deze het beste in? Deze vragen beantwoorden we met elkaar en zullen uitgewerkt worden in de dagelijkse praktijk.

Mogelijk heeft uw kind al eens verteld dat er een meneer in de klas is geweest. Deze meneer zal vier keer in dit schooljaar een bezoek brengen bij alle leerkrachten samen met een lid van het managementteam. Na de observatie vindt er een gesprek plaats waar tips en adviezen worden gegeven. Daarnaast bereiden alle collega’s samen een aantal lessen voor en bezoeken ze elkaar als deze les gegeven wordt. Een mooie manier om met en van elkaar te leren en de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.
Een aantal personeelsvergaderingen en studiedagen zullen dit schooljaar in het teken staan van dit onderwerp.   

Vacatures

Juf Leandra is in blijde verwachting. Half april zal ze met verlof gaan. We zijn blij te kunnen meedelen dat we iemand aangenomen hebben die haar op woensdag, donderdag en vrijdag kan vervangen. De nieuwe juf zal zich later voorstellen. We zoeken nu nog iemand voor de maandag en dinsdag. Juf Janette heeft aangegeven te willen schuiven naar groep 3 als dit gewenst is. Ze heeft ervaring in deze groep en maakt de kans dat we iemand kunnen vinden groter. We zoeken dus een leerkracht voor 2 dagen groep 3 of groep 2.

Mocht u iemand weten, breng dan vooral de advertentie onder de aandacht. 

Voor uitgebreide functiebeschrijving, zie bijgevoegd document of kijk op www.cbssamenopweg.nl/vacatures

Daarnaast zijn we nog steeds (samen met de Christelijke basisschool van Hoogblokland) op zoek naar een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Ook deze brengen we nog maar eens onder uw aandacht. Wellicht kent u iemand die de juiste opleiding heeft of bijna heeft afgerond. Laat het ons weten of deel deze advertentie. Ook te vinden op de website www.cbssamenopweg.nl/vacatures. Of via bijgevoegd bestand.

Afname toetsen groepen 3 t/m 8

Zo halverwege het schooljaar is in de weken van 16 en 23 januari de afname van diverse toetsen (Cito) gepland in de groepen 3 t/m 8. Deze toetsen brengen de ontwikkeling van uw zoon/dochter in kaart en geven een methode-onafhankelijke vergelijking met groepsgenoten in Nederland. Het geeft ons inzicht in wat uw zoon/dochter in de afgelopen periode heeft geleerd en helpt de specifieke onderwijsbehoeften van uw zoon/dochter vast te stellen voor de tweede helft van het schooljaar.

Om een goed beeld te krijgen is het helpend als de kinderen (zoveel mogelijk) uitgerust en fit zijn. Overigens proberen we uiteraard zoveel mogelijk ontspannen om te gaan met de toetsafname om te voorkomen dat leerlingen gespannen of zenuwachtig zijn. Dat is echt niet nodig.

In verband met het verwerken en invoeren van de nieuwe toetsgegevens zullen resultaten tijdelijk niet zichtbaar zijn in het ouderportaal van ParnasSys. Ongeveer een week voordat het eerste rapport mee naar huis komt kunt u alles weer inzien.

Typdiploma

Het eerste typediploma van het nieuwe jaar is alweer behaald.

Van harte gefeliciteerd!

Molenlanden Schooldamtoernooi 2023

Op woensdag 18 en 25 januari wordt het jaarlijks Molenlanden schooldamtoernooi georganiseerd in Goudriaan. Veel scholen uit de regio hebben zich ingeschreven en gaan met elkaar de strijd aan. Vorig jaar mochten de teams van onze school zelfs meedoen aan de finale wedstrijden voor het Nederlands kampioenschap. Het pupillenteam (gr 7/8) werd daar 14e en Jens Koorevaar behoorde tot de beste spelers van Molenlanden.

Dit jaar zullen drie teams meedoen in de welpencategorie (gr 5/6). Zij spelen op 18 januari. In de pupillencategorie (gr 7/8) speelt 1 team mee op 25 januari.

Alvast veel succes voor alle deelnemers!

Talentmiddagen groep 5 t/m 8

Voor het eerste blok talentmiddagen voor groep 5 t/m 8 op vrijdag 20 en 27 januari, 3, 10 en 17 februari van 13.15 tot 14.15 uur, zijn we nog op zoek naar ouders die kunnen helpen/ondersteunen bij de volgende onderdelen: 

 • Techniek 
 •  Koken / horeca
 •  EHBO

Mocht u het leuk vinden en tijd hebben op een of meerdere data dan kunt u zich opgeven bij juf Leandra (via Parro of leandra@cbssamenopweg.nl). 

Workshopmiddag groep 1 t/m 4

Op maandag 23 januari zal er een workshopmiddag zijn voor groep 1 t/m 4 van 13.15 tot 14.15 uur. Hiervoor zoeken we ouders die willen helpen/ondersteunen bij één van de volgende onderdelen: 

 •  Techniek
 •  Koken / bakken
 •  Verven / schilderen
 •  Robots maken met kosteloos materiaal

Mocht u het leuk vinden en tijd hebben om te helpen/ondersteunen dan kunt u zich opgeven bij juf Leandra (via Parro of leandra@cbssamenopweg.nl).  

Wilt u daarnaast vast materialen verzamelen (denk aan (schone) lege verpakkingen, bierdoppen, kurken, oude dvd’s enz.). In de hal van de school staat na de kerstvakantie een bak voor deze materialen.  

Maandviering groep 1

Vrijdag 27 januari staat de maandviering voor groep 1 gepland. Alle ouders (opa’s/oma’s) van kinderen uit deze groep zijn welkom om de viering bij te wonen. De viering start om 08.30 uur in de hal en zal ongeveer tot 09.00 uur duren.

De kinderen zullen liedjes zingen, een Bijbelverhaal laten zien en we beginnen de dag met elkaar met gebed. Komt u ook?

Ouderenquête

Binnenkort willen we u vragen om een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst zal in belangrijke mate gaan over uw tevredenheid over allerlei zaken die u en uw kind(eren) aangaan. De resultaten van de enquête worden verwerkt en gebruikt als input bij het maken van de plannen voor de komende tijd.

Door het invullen van de enquête helpt u ons enorm! Laat ons weten waar we nog extra aandacht aan moeten geven en wat we kunnen verbeteren. Zo zorgen we er samen voor dat uw kind/kinderen zich optimaal kan/kunnen ontwikkelen op school.

De enquête wordt verspreid via Parro. U krijgt hier vanzelf bericht van.

Data om te onthouden:

 • 18 jan. schooldamtoernooi welpen (gr 5/6) in Goudriaan
 • 20 jan. inloopochtend groep 1 en 2
 • 25 jan. schooldamtoernooi pupillen (gr 7/8) in Goudriaan
 • 27 jan. maandviering groep 0/1
 • 27 jan. volgende nieuwsbrief
 • 30 jan – 3 feb. themaweek Kerk-school-gezin
 • zondag 5 feb. Kerk-school-gezinsdienst in de Hervormde kerk, Hoornaar