Nieuwsbrief 3

Nieuws

sep 22

Ondanks het weer werd de schoolreis naar de Efteling een groot succes. Na een korte rit met de bus konden de kinderen met hun begeleiders rond openingstijd naar binnen. De ene groep zocht meteen de achtbanen op en de andere groep het sprookjesbos. Zo veel te zien en zo veel te doen, voor alle leeftijden iets leuks. De een een beetje voorzichtig en de ander een waaghals. Het was een rustige dag in de Efteling, waardoor we nauwelijks in de rij hoefden te wachten of zelfs meerdere keren achter elkaar de attractie konden doen. Terug in de bus kwamen de grote verhalen. Iedereen heeft genoten. En die regen….. dat was maar bijzaak.

We kijken terug op een geslaagde en gezellige dag!

Liedrooster

Ook dit schooljaar willen we u via de nieuwsbrief op de hoogte houden welke liederen geleerd worden in de groepen. Voor de maand september zijn dat:

groep 3 en 4“Alles heeft de Here God gemaakt” (Elly & Rikkert)
groep 5/6a, 6b/7 en 8“In alles” (Sela)

Nieuws vanuit de MR

Op dinsdag 12 september jl. kwamen wij voor het eerst dit schooljaar weer bij elkaar. De volgende punten zijn besproken:

 • Jaarverslag

We hebben ons jaarverslag vastgesteld van het schooljaar 2022-2023. Het verslag is terug te vinden op de website onder ‘De school \ Medezeggenschapsraad’, of via bijgevoegd bestand.

 • Samenwerking scholen

We zijn bijgepraat door twee bestuursleden over het lopende onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking met andere scholen/schoolgemeenschappen.

 • Informatiemarkt

We hebben met elkaar de informatiemarkt van donderdag 7 september jl. geëvalueerd. We zijn ook benieuwd naar uw mening! Laat het weten aan één van de MR-leden of stuur een mailtje naar mr@cbssamenopweg.nl

We zoeken jou!

Overblijf: Nog steeds zijn we per direct op zoek naar iemand voor de dinsdag en iemand voor de donderdag om te helpen bij de overblijf. Bent u in de gelegenheid om tussen 12.05 tot 13.10 uur toezicht te houden in de klas of op het plein? Met voldoende mensen bent u slechts eens in de drie tot zes weken aan de beurt. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!

Luiscontrole: Na de zomervakantie hebben de luizenpluizers zich meteen nuttig gemaakt. In enkele groepen zijn ouders/verzorgers opgeroepen om hun kind(eren) extra te controleren. Met elkaar zorgen we zo voor een luisvrije school!

We zoeken nog iemand die op maandagmorgen in de gelegenheid is om te helpen bij het luizen pluizen. Dit gebeurt na iedere vakantie en als het nodig is nog een enkele keer daarna.

Ouderraad: De ouderraad zorgt voor allerlei grote en kleine extraatjes die het nog leuker maken voor de kinderen om naar school te gaan. Ze zorgen ervoor dat de school er netjes en gezellig uitziet en ze helpen mee als er op school bijzondere activiteiten of vieringen zijn. Zonder de ouderraad zouden veel leuke activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Sommige ouderraad-leden zijn gestopt, omdat hun kind inmiddels naar het middelbaar onderwijs is. Vindt u het leuk om een aantal keer per jaar mee te helpen bij het ‘aankleden’ van de school of te helpen bij bijzondere activiteiten zoals vieringen of projecten, laat het dan weten. Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd door leerkrachten én kinderen!

Wilt u ons helpen bij één van deze activiteiten? Stuur dan een berichtje naar: jolanda@cbssamenopweg.nl.

Informatieavond Voortgezet Onderwijs

Dinsdag 26 september wordt een VO informatieavond georganiseerd op school voor de ouders van de kinderen uit groep 6, 7 en 8. De inloop is vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur. Deze avond wordt er algemene informatie gegeven over de stap van PO naar VO, welke niveaus er zijn en info over verschillende VO scholen. Via Parro is ook een agenda-item / uitnodiging verstuurd, waarbij u zich kunt aanmelden.

Maandviering groep 4

Donderdag 28 september verzorgt groep 4 de maandviering. Deze zal starten rond 8.30 en ongeveer een half uur duren. Ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 4 zijn van harte uitgenodigd om de maandviering bij te wonen.

Stagiaires stellen zich voor

Hallo allemaal!

Mijn naam is Pauline Aanen, ik ben 19 jaar en kom uit Brandwijk.

Ik zit in het derde jaar van de pabo op de Marnix Academie. Komend jaar loop ik op donderdag en vrijdag stage in groep 4.

Ik kom zelf van een boerderij en vind het daarom erg leuk om op deze dorpsschool stage te lopen. Naast mijn opleiding vind ik het leuk om muziek te maken, wat lekkers te bakken of gezellig af te spreken met vriendinnen.

Ik zie er naar uit om komend jaar veel te kunnen leren van de kinderen en het lesgeven.

Hallo allemaal,

Mijn naam is Amber Kraaijeveld. Ik ben 20 jaar en ik woon met mijn ouders en mijn broertje in Hardinxveld-Giessendam. Ik heb al ruim 2 jaar een relatie met mijn vriend.

Op dit moment volg ik de deeltijdopleiding PABO op de Marnix Academie. Voordat ik deze opleiding ben gaan volgen heb ik 2,5 jaar de opleiding Social Work gevolgd. Helaas was dit niet waar mijn passie lag. Ik heb binnen deze opleiding een minor gevolgd. Dit was een externe minor op een PABO-school. In dit half jaar heb ik stagegelopen in groep 5. Ik haalde hier voldoening uit en vond dit zo ontzettend leuk om te doen! Na het volgen van deze minor ben ik begonnen met de deeltijdopleiding. Nu zal ik hier op deze basisschool een jaar stage gaan lopen. Ik zal beginnen met een halfjaar stage op dinsdag bij groep 5/6.

Ik ga met veel enthousiasme dit schooljaar in en kijk er enorm naar uit om nieuwe vaardigheden te gaan leren in de praktijk!

Schoolkassa

De eerste week van oktober krijgt u via Parro berichtjes van Schoolkassa om de onkosten van schoolreis, schoolkamp, schoolfonds en eventueel lidmaatschap van de schoolvereniging te voldoen. Omdat we deze kosten niet innen in één ouderbijdrage krijgt u meerdere betaalverzoeken binnen. Ook krijgen beide ouders/verzorgers een betaalverzoek. Als één van de ouders de betaling heeft gedaan, wordt de betaling bij de andere ouder geblokkeerd.

De kosten zijn: kleuterreisje € 15,=, schoolreis groep 3 t/m 7 € 30,=, schoolkamp groep 8 € 60,=, schoolfonds € 15,= en lidmaatschap van de schoolvereniging € 7,50 per lid.

Bij vragen of onduidelijkheden, neem gerust contact op via administratie@cbssamenopweg.nl.

MQ scan onder leiding van GIGA Molenlanden

Motoriek speelt een cruciale rol in de gezondheid van kinderen. MQ Scan heeft een unieke methode ontwikkeld om de motorische ontwikkeling van kinderen objectief te meten én verbeteren in de basisschooltijd.

GIGA Molenlanden neemt vanaf dit schooljaar de MQ Scan af bij leerlingen van groep 3, 4 en 7 tijdens de gymles. Dit is een test waarbij de leerlingen een bewegingsbaan afleggen onder leiding van GIGA Molenlanden. Deze scan zorgt voor inzicht in de motorische vaardigheden van kinderen op de basisschool. Daarna is het doel om aan de hand van de resultaten acties uit te zetten die een positieve invloed hebben op het bewegen en vooral in beweging blijven van de kinderen. Dit zal in overleg zijn met u als ouder/verzorger en/of de fysiotherapeut die wekelijks bij ons op school actief is.

Wanneer er meer informatie gewenst is kan dit teruggevonden worden op www.mqscan.nl

Kinderboekenweek / Projectweek

Vanaf 2 oktober start de Kinderboekenweek. Dit schooljaar combineren wij de Kinderboekenweek weer met onze projectweek. Het thema dit jaar is: ‘Bij mij thuis’!  Op dinsdag 3 oktober zullen wij de Kinderboekenweek met de school openen. Vervolgens gaan we in de klassen aan het werk. We zullen tijdens deze weken bezig zijn met: hoe ziet jouw gezin/familie eruit en wat zijn gewoontes binnen gezinnen en culturen. Op donderdag 12 oktober tussen 16.00-18.00 uur zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom om te kijken naar de resultaten van deze projectweek. 

Data om te onthouden:

 • Di 26 sept. inloop groep 1 en 2
 • Di 26 sept. VO informatieavond
 • Wo 27 sept. start kinderpostzegels
 • Do 28 sept. maandviering groep 4
 • Ma 2 okt. start kinderboekenweek
 • Do 5 okt. dag van de leerkracht
 • Vrij 6 okt. volgende nieuwsbrief
 • Zo 8 okt. juf Annelies jarig
 • Do 12 okt. kijkmoment kinderboekenweek 16.00-18.00 uur
 • Vrij 13 okt. afsluiting kinderboekenweek