Nieuwsbrief 2

Nieuws

sep 08

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over het thema van de startdienst ‘Een nieuw begin’. In het verhaal van de schepping, hoe de wereld is ontstaan, ontdekken we hoe God zegt hoe het anders kan. Van ‘donker’ naar ‘licht’ en van ‘leegte’ naar ‘leven’. Het is een bijzonder verhaal en het blijft zich herhalen, door de Bijbel heen. Als een rode draad, wanneer dingen niet goed zijn, dan kan het mooier, beter worden. De uitspraak ‘dat kan mooier’ is in de Bijbel geen veroordeling, geen eenzijdige kritiek. Als God zegt ‘dat kan mooier’, dan meent Hij het.

Veel kinderen en volwassenen van vandaag maken zich zorgen om de wereld waarin we leven. De aarde warmt op, en we lijken het maar niet eens te worden over oplossingen. Relaties tussen mensen verharden, er is onrust en onbegrip. Dan mogen we hopen dat die rode draad van de Bijbelse verhalen nog steeds verdergaat. Dat het mooier kan, dat het ook echt mooier wordt – en dat wij daar iets voor kunnen doen.

De komende tijd horen de kinderen de verhalen van Noach en de toren van Babel en van Abraham en Sara. Verhalen waarin God zorgt dat het mooier wordt. Met de kinderen zoeken we naar wat we kunnen doen en leren om het schooljaar nóg mooier te laten zijn.

Zendingsdoel: Open Doors

Ieder jaar wordt er op school gespaard door de kinderen voor verschillende projecten. De kinderen horen en leren over andere kinderen die het minder goed getroffen hebben dan wij. Soms gaat het geld naar zieke kinderen of kinderen in arme landen.

De komende tijd willen we geld sparen voor ‘Open Doors’. Deze stichting steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt Bijbels etc. naar landen die daarvoor gesloten zijn. Verder geven ze training en verlenen ze praktische hulp.

Komende periode zal ook iemand hierover komen vertellen in de klas en wellicht komt er nog een mooie inzamelingsactie. Daarover hoort u later meer.

Helpt u mee om voor dit goede doel te sparen? Iedere maandag staat de zendings-spaarpot in de klas. Met elkaar kunnen we helpen het leven van anderen iets mooier te maken.

Informatiemarkt

We kunnen terugkijken op een gezellige en drukbezochte informatiemarkt waarbij de kinderen vol trots hebben laten zien waar ze mee bezig zijn in de klas.

Fijn dat u er was!

Schoolfotograaf

Dinsdag 12 september hoopt de fotograaf weer op school te zijn. In de ochtend zal hij / zij starten met het fotograferen van broertjes en zusjes. Ook oudere of jongere kinderen uit het gezin mogen mee op de foto. Dit zal plaatsvinden tussen 8.00 uur en 8.30 uur. (ipv 8.30 tot 9.00 uur, zoals in de vorige nieuwsbrief stond).

Denkt u aan kleurrijke kleding voor uw kind. We hopen dat de groepsfoto’s weer buiten genomen kunnen worden.

Na een aantal weken ontvangt u een inlogkaart met gegevens, waarmee u zelf online de foto’s kunt bekijken en bestellen.

Typecursus

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid voor de kinderen van groep 6 t/m 8 om hun typdiploma te halen. Er zal op dinsdagmiddag van 14.45 tot 15.30 uur op school geoefend worden onder begeleiding van juf Paula. Wilt u meer informatie of uw kind hiervoor aanmelden? Stuur dan vóór 20 september een mail naar paula@cbssamenopweg.nl of een bericht via Parro. De typcursus zal, bij voldoende aanmeldingen, starten op dinsdag 26 september.  

Schoolreis 21 september

Op donderdag 21 september gaan we op schoolreis! De kinderen uit groep 3 t/m 7 zullen naar pretpark de Efteling in Kaatsheuvel gaan. De kinderen van groep 1, 2 en 8 gaan gewoon naar school. Hieronder vindt u informatie over deze dag.

– De kinderen worden op de normale schooltijd op school verwacht, dus 8.25 uur in de klas. De bus zal rond 9.00 uur vertrekken.

– We hopen rond 16.00 uur terug in Hoornaar te zijn. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de drukte op de wegen. U zult via Parro op de hoogte gehouden worden over de aankomsttijd in Hoornaar.

– Wellicht kan wat schone kleding voor ‘ongelukjes’ handig zijn.

– De kinderen nemen zelf eten en drinken mee; vergeet de lunch niet!

– Als u uw kind geld wilt meegeven, wilt u dan niet meer meegeven dan € 5,=?

– In de bus mag niet veel gegeten en gedronken worden i.v.m. rommel. Wilt u hier rekening mee houden?

– Uw kind heeft tijdens schoolreis geen telefoon nodig. Wilt u erop letten dat deze thuis blijft? De leerkrachten zijn altijd bereikbaar via school.

– Wilt u alvast zien waar uw kind heen gaat? Kijk dan op https://www.efteling.com/nl

We hopen op een geslaagde dag!

We zoeken jou!

Luiscontrole: Na de zomervakantie hebben de luizenpluizers zich meteen nuttig gemaakt. In enkele groepen zijn ouders/verzorgers opgeroepen om hun kind(eren) extra te controleren. Met elkaar zorgen we zo voor een luisvrije school!

We zoeken nog iemand die op maandagmorgen in de gelegenheid is om te helpen bij het luizen pluizen. Dit gebeurt na iedere vakantie en als het nodig is nog een enkele keer daarna.

Overblijf: Door de wisselingen in het rooster zijn we per direct op zoek naar iemand voor de dinsdag en iemand voor de donderdag om te helpen bij de overblijf. Bent u in de gelegenheid om tussen 12.05 tot 13.10 uur toezicht te houden in de klas of op het plein? Met voldoende mensen bent u slechts eens in de drie tot zes weken aan de beurt.

Ouderraad: De ouderraad zorgt voor allerlei grote en kleine extraatjes die het nog leuker maken voor de kinderen om naar school te gaan. Ze zorgen ervoor dat de school er netjes en gezellig uitziet en ze helpen mee als er op school bijzondere activiteiten of vieringen zijn. Zonder de ouderraad zouden veel leuke activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Sommige ouderraad-leden zijn gestopt, omdat hun kind inmiddels naar het middelbaar onderwijs is. Vindt u het leuk om een aantal keer per jaar mee te helpen bij het ‘aankleden’ van de school of te helpen bij bijzondere activiteiten zoals vieringen of projecten, laat het dan weten. Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd door leerkrachten én kinderen!

Wilt u ons helpen bij één van deze activiteiten? Stuur dan een berichtje naar: jolanda@cbssamenopweg.nl.

Open dagen VO en informatieavond

Het lijkt misschien nog ver weg, maar de kinderen van groep 7 en 8 kunnen de komende tijd kennismaken met de scholen voor voortgezet onderwijs. Er worden open dagen, doemiddagen en rondleidingen georganiseerd, zelfs al in september.

Voor een compleet overzicht welke school wat en wanneer iets organiseert verwijzen we naar de website: Op zoek naar de open dagen van middelbare scholen? | de VO Gids helpt

Af en toe zullen de kinderen ook een flyer mee naar huis krijgen met extra informatie.

Dinsdag 26 september wordt een VO informatieavond georganiseerd op school voor groep 7 en 8. Zet het vast in de agenda. Meer informatie volgt nog.


Bid je met ons mee?

Wellicht heeft u bij de informatiemarkt ook de ‘biddende moeders’ ontmoet. De biddende moeders komen iedere week bij elkaar op maandagmorgen om samen te bidden voor de school, voor leerkrachten en kinderen en voor ons dorp. We ervaren allemaal wel eens dat het niet altijd meevalt in de huidige tijd om de juiste keuzes te maken, alle ballen in de lucht te houden, onze kinderen op te voeden en het goede voorbeeld te geven. En dan zijn er nog zoveel zaken waar wij geen enkele invloed op lijken te hebben.

Juist in die situaties geloven wij in de kracht van het samen bidden! We geloven en ervaren dat onze Hemelse Vader ons niet alleen laat worstelen met alle vragen en onzekerheden die we tegenkomen. Daarom vinden we het belangrijk om dit te blijven doen.

Wist u trouwens, dat de groep van ‘biddende moeders’ al langer dan 60 jaar bestaat? Al verschillende school-generaties lang wordt deze goede gewoonte doorgegeven. En dat gebeurt niet alleen in Hoornaar. Op allerlei plekken in de Alblasserwaard, in Nederland en zelfs wereldwijd bestaan de gebedsgroepen voor scholen onder de internationale naam ‘Moms in touch’.

Juist in de huidige tijd vinden we het belangrijk dat het samen bidden voor deze doelgroep door blijft gaan. Deel je die mening? Sluit je dan aan! Ook als je af en toe mee kunt doen, ben je van harte welkom. Met elkaar zorgen we ervoor dat we samen kunnen blijven bidden voor onze kinderen en de school.

Heb je nog vragen? Spreek ons gerust even aan, daar worden we blij van.

Eshter van der Vlist, Gerda Herrera, Femke den Hartog, Mirjam de Zeeuw, Suzanne Schoonderbeek en Nicole Versteeg.

Peuter- en kleuterdienst

Aanstaande zondag 10 september is er in de Ontmoetingskerk te Noordeloos om 16.00 uur, weer een dienst voor de allerjongsten: peuters en kleuters zijn met hun ouders en/of grootouders welkom in een viering die speciaal op hen is gericht. Dat betekent dat er van alles te beleven en ontdekken is! Ben je erbij?

BuitenBios Hoornaar

Dorpsraad Hoornaar organiseert op 30 september een buitenbioscoop voor jong en oud! Neem je eigen stoeltje, dekentje, zitzak mee en geniet van een gezellige middag/avond! Aanmelden is niet nodig, je  betaalt bij de entree (contant of QR-code). Let op, het is eind september, dus een trui of jasje is aan te raden. ’s Middags krijgen de kinderen een glaasje drinken en wat lekkers. ’s Avonds kunnen de volwassenen, naast een eigen zitplaats, hun eigen consumpties meenemen. Het Bruisend Hart is ook open om een consumptie te halen. We hopen op een grote opkomst en een gezellige dag! Hou de facebookpagina van de Dorpsraad in de gaten voor de laatste informatie. Dorpsraad Hoornaar – Werkgroep Activiteit & Jeugd

Data om te onthouden:

  • Zo 10 sept. peuter- en kleuterdienst
  • Ma 11 sept. juf Lisanne jarig
  • Di 12 sept. schoolfotograaf
  • Wo 20 sept. uiterlijk aanmelden typecursus
  • Do 21 sept. schoolreis
  • Di 26 sept. VO informatieavond