Nieuwsbrief 21

Nieuws

jun 30

De laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Terugkijkend realiseren we ons hoe snel zo’n jaar toch weer voorbij gevlogen is. We zijn dankbaar voor alles wat de kinderen hebben geleerd en ontdekt, de groei die ze hebben doorgemaakt. We zijn dankbaar dat het dit jaar weer is gelukt om voldoende leerkrachten en onderwijsassistenten in de school te hebben, die met enthousiasme iedere dag aan de slag gingen met de kinderen. We zijn dankbaar voor zoveel ouders / verzorgers die helpend om de school staan bij allerlei leuke activiteiten. En zo zijn er nog veel meer dingen waar we met plezier aan terugdenken.

De laatste schoolweek zal in het teken staan van afscheid nemen. We nemen afscheid van groep 8 en we nemen afscheid van het schooljaar, de klas, de juf of de meester. We laten elkaar los, voor korte of langere tijd. Maar één ding staat vast. Onze hemelse Vader gaat met ons mee, Hij laat nooit los. In dat vertrouwen kijken we uit naar wat komen gaat.

We wensen iedereen een fijne vakantie, tijd voor ontspanning en rust. Geniet ervan!

Liedrooster

Het liedrooster voor de maand juni / juli:

Groep 3, 4/5 en 5/6
Groep 7 en 8

Lied 596: Als je bidt zal Hij je geven
Psalm 150 vers 1: Loof de Heer uw God alom

Musical groep 8 “iketsjer”

Afgelopen dinsdag mocht groep 8, na weken van oefenen en voorbereiden, dan eindelijk op de planken.

 Voor groep 8 een hoogtepunt van hun schoolloopbaan. ’s Middags mochten alle kinderen van de school bij de eerste uitvoering zijn. ’s Avonds zaten alle ouders, verzorgers, en andere belangstellenden in het publiek. Het werd een geweldige avond. Vol enthousiasme, met plezier en trots werd alles gegeven voor een spetterende show. Een avond om nooit te vergeten!

Afscheid groep 8

Woensdag 5 juli is dan echt de laatste schooldag voor groep 8. Alles wat ze geleerd hebben in de afgelopen jaren nemen ze mee in hun ‘rugzak’. Op weg naar een volgende uitdaging.

Op deze dag komen de groep 8-ers voor de laatste keer de school in, over de rode loper. U bent allemaal hartelijk uitgenodigd om onze sterren te zien stralen. De laatste dag belooft een hele gezellige dag te worden met een traktatie voor alle kinderen van de school, leuke activiteiten, een barbecue met de leerkrachten en een onvergetelijke afscheidsavond.

We wensen alle kinderen van groep 8 heel veel plezier op de afscheidsdag, een fijne vakantie en een succesvolle start op het voorgezet onderwijs!

Hoedendag

Op donderdag 6 juli willen we het jaar feestelijk afsluiten (dit is dus niet de laatste schooldag).

We hebben als thema: ‘Hoedendag’. Duik in de kast voor een leuk exemplaar, bijvoorbeeld: een papieren hoedje, zonnehoed, pet, muts, feesthoedje, brandweerhelm of wees creatief en bedenk zelf iets leuks.  

Tussen 8.45 en 9.45 uur wordt de Musical ‘Hoed van Iwan’ opgevoerd door de kinderen die bij de talentgroep ‘Drama’ hebben geoefend. Ouders en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Gymdocent Alwin

Na de zomervakantie begroeten we Alwin bij ons op school. We zijn erg blij, dat hij als gymdocent ons team komt versterken. Hij stelt zich aan u voor:

Hoi allemaal,

Ik ben Alwin de Wit. Volgend schooljaar zal ik op maandag en vrijdag alle klassen gymles geven. Ik vind het belangrijk dat alle kinderen op hun eigen niveau kunnen gymmen en dat ze met plezier naar de gymles komen. Ook vind ik het belangrijk dat de kinderen goed leren samenwerken.

Naast mijn werk als gymdocent heb ik een eigen bedrijf, waarbij ik sportieve evenementen organiseer. Die ervaring gebruik ik bij het geven van mijn lessen. 

In mijn vrije tijd speel ik graag een potje voetbal en tennis en doe ik gezellige dingen met mijn gezin en vrienden. Ik kan niet wachten om lekker met de kinderen aan de slag te gaan en ze te zien bewegen met plezier en enthousiasme.

Groeten, Alwin 

Vrijwilligers gezocht

  • Overblijf

Voor het nieuwe schooljaar zijn we op zoek naar extra vrijwilligers voor de overblijf. Op dinsdag hebben we nog lege plekken in te vullen en ook op donderdag is één extra vrijwilliger nodig. Lukt het u op één van deze dagen om tussen 12.15 uur en 13.15 uur op school te zijn en toezicht te houden tijdens het eten en spelen? Laat het ons dan weten via: jolanda@cbssamenopweg.nl. Met voldoende vrijwilligers streven we er naar dat u eens in de drie weken aan de beurt bent.

Vakantie en studiedagen volgend schooljaar op een rij:

eerste schooldag21 augustus 2023
herfstvakantie16 – 20 oktober 2023
studiedag6 november 2023
kerstvakantie25 december 2023 – 5 januari 2024
studiedag1 februari 2024
voorjaarsvakantie19 – 23 februari 2024
studiedag7 maart 2024
goede vrijdag / pasen29 maart 2024 – 1 april 2024
meivakantie29 april 2024 – 10 mei 2024
2e pinksterdag 20 mei 2024
studiedag21 mei 2024
studiedag19 juni 2024
extra vrije dagen20-21 juni 2024
zomervakantie15 juli 2024 – 23 augustus 2024

Laatste oproep voor de optocht!

Zaterdag 12 augustus is de dag van de optocht.

Wie in groep 5, 6 of 7 heeft zin om mee te doen met de optocht?
Wat we gaan doen: Jij komt verkleed als een beroep. Denk aan brandweer, zuster, politie, secretaresse of iets anders. Als het maar duidelijk is welk beroep je uitbeeld.

Op de ochtend van de optocht gaan we de fietsen versieren. Zo feestelijk mogelijk met slingers en ballonnen.

Als de optocht begint, staan we klaar om te gaan fietsen.

Verder is het fijn als er een vader, moeder, opa of oma mee komt helpen bij het versieren. Daarnaast is het noodzakelijk dat er volwassenen meefietsen tijdens de optocht. Om het uit de verf te laten komen hebben we minimaal 10 deelnemers nodig, anders gaat het niet door. Meer mag altijd. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zo kunnen we de school aan het hele dorp laten zien!

Geef je op bij Esther van der Vlist (06-12221046)

Nieuws van de MR

Tijdens onze laatste vergadering van het schooljaar sluiten altijd directie en één of twee bestuursleden aan.

Hierbij zijn de volgende punten besproken:

  • Schoolgids

Alle aanwezigen mochten hun op- of aanmerkingen aangeven op de schoolgids. MT, IB en administratie hebben hier eerder al op- en aanmerkingen bij geplaatst. Deze aanpassingen zullen aangepast worden, zodat de schoolgids definitief vastgesteld kan worden voor het schooljaar 2023-2024.

  • Medezeggenschapsreglement en -statuten

Het document met het medezeggenschapsreglement en -statuten is verouderd. Het bestuur moet dit document periodiek opnieuw beoordelen en vaststellen. Wij als MR hebben instemmingsrecht m.b.t. dit document. De adviezen van de MR zijn tijdens de vergadering besproken met de bestuursleden en directie. Zij zullen hiermee aan de slag gaan.

  • Huishoudelijk reglement

Ook het huishoudelijk reglement van de MR was verouderd. Deze hebben wij als MR zelf opnieuw opgesteld. De aanwezige bestuursleden hebben met het nieuwe document ingestemd.

Bericht vanuit het bestuur:

Gaan we als zelfstandige school aansluiten bij een scholengroep?

De afgelopen jaren kwam het tijdens de ledenvergadering regelmatig aan de orde: gaan wij ons als zelfstandige school aansluiten bij een scholengroep? 

Hoe zit het ook alweer?

Als school zijn we een éénpitter. Dat betekent dat we niet zijn aangesloten bij een scholengroep, maar zelf de bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Al jaren wordt er gepraat over meer of minder intensieve samenwerking met scholen in de regio (fusie). Dit komt voornamelijk omdat er vanuit de overheid steeds meer verantwoordelijkheid wordt gevraagd van schoolbesturen. Kunnen wij als vrijwillig bestuur deze verantwoordelijkheid nog wel dragen? Hebben we daar de kennis, kunde en tijd voor? De meerderheid van het bestuur is ervan overtuigd geraakt dat het antwoord op deze vraag ontkennend is. Verder zijn we er ook van overtuigd geraakt dat de onderwijskwaliteit beter geborgd wordt door een samenwerking.

Wat is er de afgelopen periode gebeurd?

Een bestuurlijke fusie met andere zelfstandige scholen uit de regio bleek niet levensvatbaar. Daarom zijn we samen met de christelijke scholen van Hoogblokland en Giessenburg (ook éénpitters) gesprekken aangegaan met andere scholengroepen waar we eventueel bij kunnen aansluiten en die passen bij de identiteit van de school. De afgelopen maanden zijn hier zorgvuldig verdere stappen in gezet. Er is in eerste instantie gepraat met drie scholengroepen. Eén scholengroep is als niet passend beoordeeld voor onze situatie. Met de andere twee scholengroepen hebben ondertussen verdiepende gesprekken plaatsgevonden.

Wat nu?

Als bestuur hebben we de intentie om aansluiting te zoeken bij een bestaande scholengroep. Daarom zijn we ook deze gesprekken aangegaan afgelopen maanden. Er liggen nu twee concrete scenario’s op tafel. Daar gaan we in de vakantie over nadenken. In het nieuwe schooljaar pakken we dit traject verder op. 

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de vorderingen. Een definitieve beslissing zal vallen in overeenstemming met de leden van de schoolvereniging tijdens een ledenvergadering. Als u vragen heeft over deze plannen, dan kunt u mailen naar bestuur@cbssamenopweg.nl

Johan Wondergem

Voorzitter bestuur CBS Samen op Weg, Hoornaar

Data om te onthouden:

  • 3 juli doorschuifmiddag
  • 4 juli rapport 2
  • 5 juli afscheidsdag groep 8
  • 7 juli laatste schooldag, vakantie start om 12.30 uur
  • 21 augustus eerste schooldag
  • 25 augustus volgende nieuwsbrief