Nieuwsbrief 1

Nieuws

aug 25

We zijn weer begonnen! De eerste week zit erop. Maandag kwamen de kinderen met gezonde spanning binnenlopen, benieuwd naar de klas en de nieuwe juf of meester. Inmiddels zijn ze alweer een beetje gewend aan de situatie in de groep en het ritme van school.

We zijn dankbaar dat we alle kinderen weer in goede gezondheid op school konden verwelkomen. Er was deze week volop gelegenheid om weer te wennen aan elkaar, (vakantie-)verhalen te vertellen en voor een gezellige sfeer te zorgen in de klas. Een nieuw begin van een nieuw schooljaar.

De Startdienst van vanmorgen stond in datzelfde thema: ‘Een nieuw begin’. Met elkaar stonden we stil bij de geschenken die God ons geeft in de schepping, het allereerste begin. Het geschenk van het licht, het geschenk van het water, het geschenk van droog land, het geschenk van de zon, maan en sterren en het geschenk van alle levende planten en dieren, in de lucht, op het land en onder water. God geeft de mensen iets heel bijzonders. God geeft een stukje van zichzelf, zodat wij op Hem lijken. Het geschenk van de zevende dag is de tijd om te rusten. In de vakantie konden we daar extra van genieten.

We staan aan het begin van een nieuw schooljaar. Benieuwd naar wat we gaan leren. We weten nog niet wat we gaan beleven. En hoe alles zal gaan. Maar we weten wel, dat we iedere dag de geschenken van God ontvangen. We weten dat Hij met ons meegaat dit schooljaar in. Als we vrolijk zijn en er zin in hebben, maar ook als we onzeker zijn of het spannend vinden. Iedere dag een nieuw begin, iedere dag weer een geschenk!

We kijken uit naar een mooi nieuw schooljaar voor iedereen!

Schoolgids 2023-2024

Bij een nieuw schooljaar hoort een nieuwe schoolgids. De nieuwe versie is te vinden op de website onder downloads en via: Schoolgids_23-24_online_2.pdf (cbssamenopweg.nl)

Oudervertelgesprekken

Komende week, op 29 en 31 augustus vinden de oudervertelgesprekken plaats. Via Parro heeft u een uitnodiging gekregen om u in te schrijven op een tijdstip dat u schikt. We streven ernaar door middel van deze gesprekken een optimaal beeld te krijgen van uw kind. Veel informatie wordt overgedragen van de vorige leerkracht naar de huidige leerkracht. Daarnaast vinden we het belangrijk om ook van ouders/verzorgers te horen wat zij over hun kind(eren) te vertellen hebben. Waar wordt uw kind blij van? Wat heeft hij/zij nodig van de juf of meester? En wat u verder van belang vindt om mee te geven aan de leerkracht. We hopen van ieder kind een ouder/verzorger te spreken en zien uit naar goede gesprekken en een prettige samenwerking voor het komende schooljaar.

Afval scheiden

Zo aan het begin van het schooljaar wordt het scheiden van afval weer extra onder de aandacht gebracht bij leerkrachten en leerlingen. Donderdag 31 augustus staan lessen gepland in samenwerking met Waardlanden, waarbij we leren en ontdekken hoe we op school het afval zo goed mogelijk kunnen scheiden. Goed voor het milieu, goed voor de toekomst!

Met behulp van posters en stikkers zorgen we ervoor dat iedereen weet welk afval waar moet worden ingezameld.

Informatiemarkt 7 september

Tussen 16.00 en 18.00 uur is de school geopend en kunnen ouder(s)/verzorger(s) en kinderen op een leuke en informatieve manier kennis maken met het nieuwe leerjaar en indien nodig met de leerkracht.

In iedere groep is informatie te vinden over de verschillende vakken en lessen die dit schooljaar aan bod komen. Kinderen kunnen laten zien waar ze zitten en waar ze mee bezig zijn in de klas. U wordt door uw eigen kind(eren) rondgeleid door de klas en door de school. Leerkrachten staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.
In de hal van de school staan tafels met algemene informatie. Denk hierbij aan informatie over de typcursus. Ook het bestuur, de MR, de OR en de biddende moeders zijn aanwezig en kunnen u meer vertellen over hun rol en activiteiten voor de school.

Trommel zonder rommel

Deze week kregen de kinderen een flyer mee ‘Trommel zonder rommel’. Met deze flyer willen we u inspireren om uw kind gezond eten en drinken mee te geven naar school. Kinderen die gezond eten en drinken zitten lekkerder in hun vel, hebben meer energie en kunnen dus beter presteren op school.

In de brochure ‘Trommel zonder rommel’ leest u er alles over. U krijgt tips om ook in alle drukte of met een klein budget uw kind een goed gevulde lunchtrommel mee te geven.

Helpende handen – oproep!

Luiscontrole: Na de zomervakantie hebben de luizenpluizers zich meteen nuttig gemaakt. In enkele groepen zijn ouders/verzorgers opgeroepen om hun kind(eren) extra te controleren. Met elkaar zorgen we zo voor een luisvrije school!

We zoeken nog iemand die op maandagmorgen in de gelegenheid is om te helpen bij het luizen pluizen. Dit gebeurt na iedere vakantie en als het nodig is nog een enkele keer daarna.

Overblijf: Door de wisselingen in het rooster zijn we per direct op zoek naar iemand voor de dinsdag en iemand voor de donderdag om te helpen bij de overblijf. Bent u in de gelegenheid om tussen 12.05 tot 13.10 uur toezicht te houden in de klas of op het plein? Met voldoende mensen bent u slechts eens in de drie tot zes weken aan de beurt.

Wilt u ons helpen bij één van deze activiteiten? Stuur dan een berichtje naar: jolanda@cbssamenopweg.nl.

Schoolfotograaf

Dinsdag 12 september hoopt de fotograaf weer op school te zijn. In de ochtend zal hij / zij starten met het fotograferen van broertjes en zusjes. Ook oudere of jongere kinderen uit het gezin mogen mee op de foto. Handig voor u om te weten, dat dat plaatsvindt tussen 8.30 uur en 9.00 uur.

Denkt u aan kleurrijke kleding voor uw kind. We hopen dat de groepsfoto’s weer buiten genomen kunnen worden.

Dammers opgelet!

Vorig schooljaar hebben veel kinderen van de school met succes meegedaan met de schooldamwedstrijden. Ook dit jaar zullen er weer schooldamwedstrijden worden georganiseerd. Heb je zin om weer mee te doen of ben je enthousiast geraakt door je klasgenoten en wil je het ook eens proberen? Let dan op de volgende informatie:

Om kinderen meer te laten oefenen worden er dit seizoen meerdere persoonlijke toernooien georganiseerd. De eerste wordt al gespeeld op zaterdagmiddag 9 september in Hoornaar. In de bijlage treft u de uitnodiging daarvoor aan en meer informatie over andere wedstrijden. Je aanmelding voor 9 september moet uiterlijk 4 september binnen zijn bij Jan Voortman. Zie bijgevoegd bestand.

Cursusaanbod Sociaal Team Molenlanden

Ook in het najaar van 2023 is er vanuit het Sociaal team Molenlanden weer een mooi aanbod van groepswerk. Op de website  Bijeenkomsten en cursussen | Gemeente Molenlanden vindt u meer informatie over data, locaties en contactpersonen.

Aanbod groepswerk in Molenlanden najaar 2023

 • Billy Boem: kinderclub voor kinderen (8-12 jaar) die (thuis) veel hebben meegemaakt/meemaken.
  • Start dinsdagmiddag 19 september 15.30 – 17.00 uur op locatie in Arkel én Nieuw-Lekkerland
 • Mantelouderbijeenkomsten Autisme: voor ouders/verzorgers die zorgen voor een kind met autisme
  • Maandagavond 2, 9, 23 en 30 oktober, online via Teams van 20.30 – 21.30 uur.
 • Heleboel Gevoel: training voor kinderen (8-11 jaar) om hun gevoelens te leren uiten en ermee om te gaan op een voor hen goede manier
  • Start bij voldoende aanmeldingen in oktober op locatie in Noordeloos en Oud-Alblas

Kindermarkt Fokveedag Boerenlandfeest 2023

De kinderen van de basisscholen uit Hoornaar worden hartelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn op de kindermarkt tijdens de 109e Fokveedag Boerenlandfeest op zaterdag 16 september a.s.

Wij hebben een aantal plaatsen voor de kinderen op de warenmarkt gereserveerd om spullen te verkopen, maar vol is vol!

Aanmelden kan via warenmarkt@fokveedag.nl met bijgevoegd formulier:

 • de toegang tot het terrein is via de ingang van de Zes Molens, Lage Giessen
 • aanvang markt 9:00 uur, voor de aanvoer van de te verkopen spullen mag geen gebruik worden gemaakt van auto’s.
 • kinderen zullen bericht ontvangen als zij zich hebben aangemeld en geplaats worden.
 • Er mogen geen etenswaren worden aangeboden op de kindermarkt.
 • het terrein/kraam dient schoon achter gelaten te worden.

Bestuur Fokveedag Boerenlandfeest

Data om te onthouden:

 • di 29 en do 31 aug. oudervertelgesprek
 • do 31 aug. lessen afval scheiden met Waardlanden
 • vrij 1 sept. inloopochtend groep 1 en 2
 • Do 7 sept. informatiemarkt
 • Vrij 8 sept. volgende nieuwsbrief
 • Ma 11 sept. juf Lisanne jarig
 • Di 12 sept. schoolfotograaf