Nieuwsbrief 10

Nieuws

jan 26

De maandviering werd deze week verzorgd door groep 3. Samen met de juf vertelden ze het verhaal dat Jezus zegt: “Ik ben het licht van de wereld”. Als we Jezus volgen en naar Hem luisteren dan mogen wij ook zelf een lichtje zijn. Hoe groot of hoe klein we ook zijn. Zelfs als er soms iets mis gaat of het even niet lukt, Jezus zorgt ervoor dat je lichtje steeds weer opnieuw kan schijnen. Net als dat kaarsje dat steeds weer gaat branden.

Het was een mooie viering!

Liedrooster

In de maand januari leren de kinderen de volgende liederen:

groep 1 t/m 8liedjes voor de Kerk-School-Gezinsdienst

Kerk-School-Gezin

Op 4 februari er is de kerk-school-gezinsdienst in de Hervormde Kerk te Hoornaar. De kerkdienst start om 9.30 uur aan de Dorpsweg 10B. Uw kind(eren) en u als ouder(s)/verzorger(s) zijn hiervoor van harte uitgenodigd! Op school gaan we de week hiervoor aan de slag met de Bijbelverhalen die in het teken staan van deze dienst, met het thema: ‘Sta je sterk?’. We horen de verhalen, praten er over en zullen ook kunstwerken maken die in de kerk worden opgehangen. Na de kerkdienst bent u uitgenodigd in de Kerkbuurt voor een kopje koffie met wat lekkers. Voor de traktatie bij de koffie zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om wat te bakken. Aanmelden kan bij Juf Janette (janette@cbssamenopweg.nl).

In de bijlage vindt u een leesrooster. Hiermee kunt u samen met uw kind(eren) elke dag een stukje lezen, luisteren, kijken en/of een puzzel maken op weg naar de dienst toe!

Studiedag 1 februari

Donderdag 1 februari is een studiedag. De leerkrachten gaan met allerlei onderwerpen aan de slag. De leerlingen zijn deze dag vrij.

10 min. gesprekken groepen 3 t/m 7

In deze tijd van het schooljaar worden de toetsen afgenomen van ‘leerling in beeld’ (Cito). De resultaten hiervan worden met u besproken tijdens de 10 minuten gesprekken die gehouden worden op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 februari. Eind volgende week ontvangt u een uitnodiging via Parro om in te schrijven voor de gesprekken. We verwachten van ieder kind een ouder/verzorger te spreken.

Vanwege de tijdelijke afwezigheid van juf Gemma staan de gesprekken voor groep 4 volgende week al gepland. De ouders/verzorgers van deze groep hebben hun gesprekken al gepland.

Typediploma

Weer 2 kanjers hebben hun typecursus afgerond en het diploma behaald. Gefeliciteerd!

Talentmiddagen

De talentmiddagen zijn weer gestart! Met veel enthousiasme zijn de kinderen aan de slag gegaan met een zelfgekozen onderwerp op gebied van techniek, sport, muziek of iets creatiefs.

Er zijn al 2 lessen geweest op donderdagmiddag. Volgende week is het studiedag (1 februari) en gaat de talentmiddag niet door. 8 en 15 februari wordt er een vervolg gegeven aan deze lessen.

Open ochtend 15 februari

Op donderdag 15 februari wordt de jaarlijkse open ochtend gehouden. De school staat dan open voor iedereen die kennis wil maken met de school. Ouders/verzorgers en hun kinderen krijgen een rondleiding en mogen een kijkje nemen in de klas, terwijl de juf of meester met de kinderen aan het werk zijn. Er wordt een presentatie gegeven over de school en uiteraard is er gelegenheid om allerlei vragen te stellen.

Kent u ouders/verzorgers met een kind in de leeftijd van 2 tot 4 jaar? Geef deze informatie dan gerust door. Zo hopen we zo veel mogelijk mensen te bereiken.

Schooldamtoernoooi Molenlanden

De dammers van de school hebben een mooie prestatie neergezet. In de jongste groep zijn de teams van CBS Samen op Weg op een 6e, 13e en 14e plaats geëindigd, waardoor ze allemaal geplaatst zijn voor de finale van Zuid-Holland-Zuid.

Bij de oudste groep hebben de twee teams een 4e en 8e plaats in de wacht gesleept, waardoor zij zich ook geplaatst hebben voor de finale.

Top gedaan allemaal! De finale ZHZ wordt gespeeld in Hoornaar, in het Bruisend Hart op 6 maart (gr7/8) en 20 maart (gr5/6). Een mooie gelegenheid om deze kanjers aan te moedigen. Alvast veel succes allemaal!

Dringend hulp nodig bij de overblijf!

Gedurende het hele schooljaar heeft er een oproep voor de overblijf in de nieuwsbrief gestaan. Helaas heeft dit weinig helpende handen opgeleverd. Ook zijn er helpende handen verplaatst naar de ouderraad. Fijn dat, dat rond is, maar bij de overblijf wordt daardoor het probleem nog groter.
Bij het maken van het rooster voor na de kerstvakantie hebben we moeten constateren dat we wekelijks onderwijsassistenten moeten inzetten op de dinsdag en de donderdag. Dat vinden we jammer, want dit gaat ten koste van de tijd die we graag inzetten in de groep ter ondersteuning of ter begeleiding van leerlingen. Ook is met enige regelmaat de administratie of een ander teamlid ingezet, vanwege bijvoorbeeld ziekte van de overblijfvrijwilliger.

Kunt u iets betekenen op de dinsdag of de donderdag (tussen 12.00 en 13.10 uur) dan horen we dat graag! Ook als u een keer zou kunnen invallen, bij ziekte bijvoorbeeld, voegen we u graag toe aan de appgroep.

Data om te onthouden:

  • Ma 29 jan – vrij 2 feb. themaweek Kerk-school-gezin
  • Di 30 jan. finale voorleeswedstrijd
  • Do 1 feb. studiedag
  • Zo 4 feb. Kerkdienst Kerk-school-gezin in Herv. kerk Hoornaar
  • Di 6 feb. juf Marlies jarig
  • Do 8 feb. talentmiddag
  • Vrij 9 feb. Rapport I
  • Vrij 9 feb. volgende nieuwsbrief