Nieuwsbrief 1

Nieuws

aug 24

Start schooljaar

De eerste nieuwsbrief is bij deze weer een feit en dus ook een nieuw schooljaar. We hopen volgende week alle kinderen en u als ouder(s)/verzorger(s) (weer) te mogen begroeten.
Maandagochtend a.s. bent u van harte welkom om uw kind in de klas te brengen.
De dagen daarna is het de bedoeling dat de kinderen van groep 1 en 2 binnen gebracht worden.
De kinderen van groep 3 en 4 gaan zelf naar de klas bij aankomst. De andere kinderen blijven op het plein en staan bij de eerste bel, 5 voor half 9, in de rij. Zo kan er om half 9 gestart worden in de klas.

Vandaag zijn we als team gestart en hebben we onder leiding van juf Agnes (kanjer coördinator) weer inspiratie opgedaan om de eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar aan de slag te gaan met groepsvorming.
Ook hebben we de opbrengsten (cito) van eind vorig schooljaar met elkaar besproken om het nieuwe schooljaar goed te kunnen starten.

Informatie met betrekking tot de klas ontvangt u via de leerkracht(en).
Wel wil ik vast meegeven dat er in de groepen 4 tot en met 8 gym gegeven wordt op maandag en donderdag. Groep 3 alleen op donderdag.

Wilt u met brengen en/of halen van uw kind de auto parkeren in de daarvoor bestemde vakken, zodat er geen onveilige situaties ontstaan?
De leerlingen die op de fiets komen, lopen met hun fiets aan de hand naar de fietsenstalling op het schoolplein. Voor de kleuterfietsen staan er rekken naast het raam van groep 1.

Startdienst 31 augustus

Vrijdagmorgen 31 augustus is de startdienst van het schooljaar in de kerk van Hoornaar. Tussen half negen en kwart voor negen lopen de groepen gezamenlijk naar de kerk. U wordt als ouder/verzorger van harte uitgenodigd om deze dienst, die begint om 9.00 uur, bij te wonen.
Voor begeleiding van de leerlingen van groep 1 en 2 zijn we op zoek naar ouders die daarbij willen helpen. U kunt zich opgeven bij de leerkrachten van groep 1 en 2.

Data om te onthouden

27 augustus eerste schooldag
28 augustus meester Govert jarig
31 augustus startdienst in de kerk van Hoornaar
5 september oud papier

Namens,

Jolanda Mulder-Blom

directeur