Nieuwsbrief 1

Nieuws

aug 26

De eerste schoolweek van dit schooljaar is alweer achter de rug. De eerste dag nog wat onwennig en gespannen maar in de loop van de week raakten kinderen en leerkrachten al weer aardig in het ritme. Fijn om iedereen weer te ontmoeten en de vrolijke vakantieverhalen te horen. We zijn heel dankbaar om iedereen in goede gezondheid weer terug te zien op school.

Een speciaal welkom aan Mees en Silas! Zij zijn nieuw gestart bij ons op school in groep 4. We hopen dat jullie ook al een klein beetje gewend zijn in de klas en dat jullie je snel thuis zullen voelen. We wensen jullie een hele fijne tijd op school!

Vol verwachting kijken we uit naar wat dit schooljaar gaat brengen. We zien er naar uit verder te groeien en te bouwen. “Samen bouwen aan een nieuw schooljaar!” was het thema van de startvergadering waar het team van leerkrachten het schooljaar mee begon op de laatste vrijdag van de zomervakantie. We hebben gehoord en gesproken over ieder steentje dat bijdraagt aan de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen en aan een veerkrachtig en opbouwend schoolteam. Samen met u als ouder / verzorger willen we ons daar 100% voor inzetten. Daarbij mogen we weten dat we niet bouwen op zand. We bouwen op het fundament van Jezus Christus. Hij is de basis onder ons bestaan. In vertrouwen op Hem mogen we op weg gaan om te groeien als kind en als mens.

Onderstaand gedicht werd tijdens de startvergadering voorgelezen en geeft mooi weer wat we belangrijk vinden:

Kwaliteit is….

Startdienst Thema: God wijst de weg

Tijdens de startdienst in de kerk vanmorgen hoorden de kinderen over de man die op reis was. Hij was een belangrijke man uit Ethiopië. Hij vroeg uitleg aan Filippus om te weten hoe hij verder moest met zijn leven. Filippus hielp hem om de Bijbel te begrijpen en liet zien, dat God de weg zal wijzen in zijn leven.

Net als deze man mogen wij ook iedere dag van dit schooljaar aan God vragen of Hij ons de weg wijst. Hij heeft beloofd dat Hij ons wil helpen, iedere dag. Bij het maken en leren van schoolwerk, bij het vinden van vrienden en vriendinnen, om anderen te helpen, om vriendelijk en eerlijk te zijn. Bij alles wat we meemaken, op school, onderweg en thuis.

Informatiemarkt

De informatieavond in een nieuw jasje. Jaren lang waren we gewend om u uit te nodigen in de klas van uw kind op een avond aan het begin van het schooljaar. Tijdens deze avond kreeg u informatie over het nieuwe schooljaar. Dit jaar is er gekozen voor een informatiemarkt in de middag. Kinderen vertelden zelf over hun eigen klas, konden van alles laten zien en de juf of meester was aanwezig voor uitleg of een praatje. In de hal was allerlei extra informatie te zien over bijvoorbeeld IB-werk, typecursus, de plusklas, de biddende moeders, de MR, de OR, etc.

Het was leuk om u op deze ontspannen manier te ontmoeten en iets te laten zien van wat uw kind gaat doen dit jaar. We willen iedereen bedanken voor zijn / haar komst!

Binnenkort zullen we u vragen hoe u het vond om de informatie over het schooljaar op deze manier te horen.

Trommel zonder rommel

Vandaag krijgen de kinderen het boekje mee ‘Trommel zonder rommel’. Met dit boekje willen we u inspireren om uw kind gezond eten en drinken mee te geven naar school. Kinderen die gezond eten en drinken zitten lekkerder in hun vel, hebben meer energie en kunnen dus beter presteren op school.

Het boekje is ook online te lezen via www.trommelzonderrommel.nl

Typecursus

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid voor de kinderen van groep 6 t/m 8 om hun typdiploma te halen. Er zal op dinsdagmiddag van 14.45 tot 15.30 uur op school geoefend worden onder begeleiding van juf Paula. Wilt u meer informatie of uw kind hiervoor aanmelden? Stuur dan vóór 23 september een mail naar paula@cbssamenopweg.nl of een bericht via Parro. De typcursus zal, bij voldoende aanmeldingen, starten op dinsdag 4 oktober.

Oudervertelgesprek 

Dinsdag 30 augustus worden oudervertelgesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken bent u aan het woord en heeft u de mogelijkheid de leerkracht meer te vertellen over uw kind. Waar wordt uw kind blij van, waar heeft hij / zij plezier in en wat heeft uw kind nodig om zich prettig te voelen?

Voor de leerkracht is het heel fijn om meteen aan het begin van dit schooljaar een goed beeld van uw kind te krijgen. Daarom zijn deze gesprekken verplicht voor alle ouders waarvan het kind voor het eerst bij zijn / haar huidige juf of meester in de klas zit.

Dat betekent, dat voor groep 1 geen gesprekken nodig zijn, Mariëtte heeft met alle ouders al gesproken. In groep 2 zijn bijna alle ouders uitgenodigd. Enkele kinderen in deze groep hebben vorig jaar al les gehad van juf Marijke en juf Janette, deze ouders zijn niet uitgenodigd. In groep 3 zijn wel alle ouders uitgenodigd. Voor de groepen 4/5a en 5b/6 zijn de gesprekken niet nodig, omdat deze groepen dezelfde juf hebben als vorig schooljaar. De ouders van de leerlingen die nieuw zijn in groep 4 krijgen via de leerkracht een uitnodiging voor een kennismakings- en vertelgesprek. Voor groep 7 worden alle ouders uitgenodigd. Voor groep 8 worden alleen uitgenodigd de ouders van de kinderen die vorig jaar niet bij Meester Edwin hebben gezeten.

Ouders die bij een gesprek verwacht worden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen via Parro. Zij kunnen zich inschrijven op een tijdstip naar keuze.

Parro Jaarboek

Onze school heeft met Parro een betrouwbaar en veilig communicatieplatform om ouders een inkijkje te geven in het schoolleven van het kind. Door de jaren heen verzamelen we veel mooie herinneringen in Parro. Binnenkort komt daar voor ouders een functie bij: het Parro Jaarboek.

Met het Parro Jaarboek kun je als ouder een fotoboek samenstellen met foto’s en mededelingen uit Parro. Dit kan direct vanuit de Parro-app of via de laptop. Hiermee kun je op een snelle, makkelijke manier herinneringen blijvend bewaren. Leuk als kinderen hun schooltijd willen herbeleven en voor het trotse moment bij opa en oma. Hoe het precies werkt, leest u in bijgevoegd document.

Luizen pluizen

 Vandaag zijn de luizenmoeders weer door de school gegaan.

Fijn dat er twee extra vrijwilligers zijn aangesloten. Met elkaar gaan we voor een luisvrije school!

Overblijf

Fijn dat we weer een ouder aan de vrijdag hebben mogen toevoegen. Het zou fijn zijn als nog 1 iemand op de vrijdag meehelpt.

Via Parro is een oproep verstuurd voor het overblijven op dinsdag van 12.15 uur tot 13.15 uur. Er zijn 2 ouders nodig. Gelukkig is 1 plekje al ingevuld. Bent u de tweede die ons voor 1 uurtje uit de brand helpt?

Schoolfotograaf

Donderdag 8 september hoopt de fotograaf weer op school te zijn. In de ochtend zal hij / zij starten met het fotograferen van broertjes en zusjes. Ook oudere of jongere kinderen uit het gezin mogen mee op de foto. Handig voor u om te weten, dat dat plaatsvindt tussen 8.00 uur en 9.00 uur

Denkt u aan kleurrijke kleding voor uw kind. We hopen dat de groepsfoto’s weer buiten genomen kunnen worden.

Home start opvoedondersteuning

Home-Start Opvoedondersteuning van Vereniging Humanitas geeft in de gemeenten Gorinchem en Molenlanden jaarlijks 45 ouders/gezinnen een steuntje in de rug.

Dit betreft ouders met kinderen van 0 tot 18 jaar maar ook tijdens de 1e zwangerschap. De ondersteuning wordt gegeven door getrainde vrijwilligers, zij bezoeken het gezin één dagdeel in de week, gedurende 1 jaar, zonder kosten. De ondersteuning bestaat onder andere uit: het bieden van een luisterend oor, meekijken en meedenken, bemoedigen, samen een structuur aanbrengen in de opvoeding en/of huishouding, zodat er een flow ontstaat die ontlastend werkt voor de ouder.

Een vrijwilliger kan zich ontfermen over de kinderen zodat de ouder even de handen vrij heeft om….  Ook een netwerk opbouwen behoort tot de mogelijkheden. Kortom, een tijdelijk maar gelijkwaardig en vriendschappelijk contact.

Doel is dat de vrijwilliger zich overbodig maakt en de ouder na één jaar ondersteuning gesterkt is, het zelfvertrouwen heeft hervonden en weer alleen verder kan. Dit wordt bereikt door vooral naast de ouder te staan, te bemoedigen en geen taken over te nemen. Wij zien wat goed gaat en benoemen dat. Door ook samen met de ouder en kinderen iets gezelligs te ondernemen ervaart men dat opvoeden leuk kan zijn.

Voor meer info: Home-Start Gorinchem Molenlanden Vijfheerenlanden (humanitas.nl)

Sleutels gevonden

Voor de zomervakantie zijn er sleutels gevonden in de school. Mist u ze misschien?

Data om te onthouden:

  • di 30 aug. oudervertelgesprek
  • vrij 2 sept. inloopochtend groep 1 en 2
  • Do 8 sept. schoolfotograaf
  • Vrij 9 sept. volgende nieuwsbrief
  • Zo 11 sept. juf Lisanne jarig
  • Ma 12 sept. studiedag