Nieuwsbrief 2

Nieuws

sep 09

Soms gaan dingen niet zoals je wilt. Bijvoorbeeld omdat iets niet lukt, omdat anderen je tegen lijken te werken of omdat het bij nader inzien toch niet zo leuk of makkelijk is als je gedacht had. Dan zou je het liefst opnieuw willen beginnen. Alsof je een nieuw wit vel papier zou kunnen pakken dat nog helemaal leeg is. Het begin van een schooljaar kan zo’n moment zijn dat je weer met een schone lei kunt beginnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Dat mensen opnieuw kunnen beginnen, is misschien wel een van de meest fundamentele thema’s in de Bijbel. Keer op keer wordt verteld dat mensen een nieuwe start maken. En dat niet alleen: ze krijgen daar ook op hulp bij. Juist als ze in situaties terecht komen waar ze op eigen kracht niet zomaar uit komen, is er iets of iemand die hen bij de hand neemt.

In deze eerste periode van het schooljaar lezen we over het volk Israël in Egypte. Dat volk moet een nieuw begin maken; want zoals het daar in Egypte met ze gaat, kan het niet langer. Daarom belooft God aan Mozes dat het volk weg zal trekken. Maar dat gaat niet zomaar van het ene op het andere moment. De farao wil het volk niet laten gaan, zelf vinden ze het ook moeilijk om te geloven dat er echt iets kan gebeuren. Als de farao blijft weigeren, komen er zware plagen in het land. Het is een tijd van onzekerheid en angst. Maar dwars daardoorheen proberen Mozes en zijn broer Aäron de hoop levend te houden dat God echt een nieuw begin maakt met zijn volk.

De verhalen uit Exodus zijn niet alleen mooi om te vertellen, ze kunnen ook betekenisvol worden voor kinderen. Als je graag een nieuw begin zou willen maken, als je soms onzeker bent, als het tegenzit of als je uitkijkt naar wat komen gaat; dan gaan deze verhalen over jou. We hopen dat de kinderen weer veel ontdekken rond deze verhalen!

uit: Kind op Maandag.

Foto’s en privacy

Aan het begin van dit schooljaar willen we u graag attent maken op het gebruik en het delen van foto’s. Als school willen we zorgvuldig omgaan met persoonlijke informatie van alle kinderen en hun ouders / verzorgers. Daar hoort bij, dat we opletten waarvan foto’s gemaakt worden en op welke manier deze worden gedeeld.

Wij hebben echter geen zicht op foto’s die door u gemaakt worden tijdens uitjes of in schoolsituaties. We willen u daarom oproepen om ook, net als wij, hierin zorgvuldig te zijn. Foto’s maken voor eigen gebruik is geen probleem. Maar gebruik geen foto’s van school of schoolsituaties voor sociale media. Tenzij alleen uw eigen kind(eren) afgebeeld is / zijn, dan is het uw eigen afweging.

Studiedag

Maandag 12 september is het studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Uitslag vragenlijst over Parro en de Nieuwsbrief

Voor de zomervakantie heeft u via Parro de oproep gekregen om een vragenlijst in te vullen over het gebruik van Parro en deze nieuwsbrief. Ruim 40 mensen hebben de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen. Daar zijn we blij mee, want met deze informatie kunnen we het gebruik van deze kanalen nog meer afstemmen op uw behoeften.

U waardeert Parro met een 7.8 en de nieuwsbrief met een 7.5. U bent heel tevreden over het gemak van Parro, de informatie die gedeeld wordt en de gespreksplanner. Over de nieuwsbrief wordt gemeld, dat 96% van de respondenten de nieuwsbrief altijd / meestal leest en de informatie nuttig vindt. 90% geeft aan dat de frequentie van eens in de twee weken de voorkeur heeft.

Uitgebreidere uitwerking van de uitslag en de verbeterpunten staan in bijgevoegd document. Nogmaals bedankt voor uw medewerking!

Typecursus

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid voor de kinderen van groep 6 t/m 8 om hun typdiploma te halen. Er zal op dinsdagmiddag van 14.45 tot 15.30 uur op school geoefend worden onder begeleiding van juf Paula. Wilt u meer informatie of uw kind hiervoor aanmelden? Stuur dan vóór 23 september een mail naar paula@cbssamenopweg.nl of een bericht via Parro. Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen, dus de cursus zal starten op dinsdag 4 oktober. Mocht u uw kind al opgegeven hebben, dan krijgt u voor de start nog een bericht en een factuur toegestuurd.

Luizen pluizen

 Vandaag zijn de luizenmoeders weer door de school gegaan. Slechts bij een enkeling is luis geconstateerd of is er een vermoeden daarvan. We zijn blij met deze controle en hopen dat u zelf ook regelmatig blijft controleren.

Het beleid rondom de bestrijding van luizen kent een kleine, maar belangrijke wijziging. Als er luizen geconstateerd worden, vragen we u uw kind op te halen van school, zodat er over gegaan kan worden tot behandelen. Dit is bij neten niet het geval.

Zo willen we samen zorgen voor een luisvrije school.

Overblijf

Omdat het een zoektocht blijft overblijf-vrijwilligers te vinden voor de dinsdag, is er in de agenda van Parro een vrijwilligersverzoek opgenomen, tot aan de herfstvakantie. Fijn, dat we een aantal vrijwilligers mochten begroeten de afgelopen dinsdagen!

Er zijn nog wat gaten te vullen. In Parro kunt u uw aanwezigheid eenvoudig aangeven door het agenda item ‘overblijf’ te openen en op het rode plusje te klikken. Uw hulp wordt erg gewaardeerd!

Wat betreft pauzesport zijn we afhankelijk van GiGa. Op dit moment is het onduidelijk wanneer dit weer opgestart kan worden, door te kort aan personeel.

Schoolfotograaf

Gisteren is de schoolfotograaf op school geweest om van alle kinderen, leerkrachten, broertjes, zusjes en groepen foto’s te maken. We verwachten over ca. 10 dagen de inlogkaartjes te ontvangen. De inlogkaartjes worden aan uw kind mee naar huis gegeven. Met de inloggegevens op de kaart kunt u thuis inloggen op de website van foto Koch om te bepalen welke bestelling u wilt plaatsen.

Peuter- en kleuterdienst in de Ontmoetingskerk

Scholenmarkt

‘Naar welke school gaat uw kind na groep 8?’ Dit jaar wordt de scholenmarkt georganiseerd in Hoornaar. U kunt kennis maken met meer dan 20 scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio. De avond wordt gehouden op maandag 19 september, in het ‘Bruisend Hart’.

De uitnodiging is bestemd voor alle leerlingen en hun ouders / verzorgers uit groep 7 en 8. Meer informatie vindt u in bijgevoegde uitnodiging.

Schoolreis groep 3 t/m 7

Op donderdag 22 september gaan we op schoolreis! De kinderen uit groep 3 t/m 7 zullen naar het Dolfinarium in Harderwijk gaan. De kinderen van groep 1, 2 en 8 gaan gewoon naar school. Hieronder vindt u informatie over deze dag.

 • De kinderen worden op de normale schooltijd op school verwacht, dus 8.25 uur in de klas. De bus zal rond 8.45 uur vertrekken.
 • We hopen rond 16.00 uur terug in Hoornaar te zijn. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de drukte op de wegen. Via Parro wordt informatie over de aankomsttijd gedeeld met u.
 • Goede schoenen zijn handig en wellicht wat schone kleding voor ‘ongelukjes’ of een nat pak.
 • De kinderen nemen zelf eten en drinken mee; vergeet de lunch niet!
 • Als u uw kind geld wilt meegeven, wilt u dan maximaal € 5,- meegeven?!
 • In de bus mag niet veel gegeten en gedronken worden i.v.m. rommel. Wilt u hier rekening mee houden?
 • Uw kind heeft ook tijdens schoolreis geen telefoon nodig. Wilt u erop letten dat deze thuis blijft? De leerkrachten zijn altijd bereikbaar via school.
 • Aangeven dat u als begeleiding mee wilt op deze dag, kan bij de leerkracht van uw kind.
 • Wilt u alvast zien waar uw kind heen gaat? Kijk dan op https://www.dolfinarium.nl/.

We hopen op een geslaagde dag!

Duurzaamheidsprijs Molenlanden 2022

Ben jij met je klas, vrienden, vereniging of familie al duurzaam bezig?

Meld je dan snel aan voor de Duurzaamheidsprijs van de gemeente Molenlanden en maak kans op de prijs van maar liefst € 1.000,-! Aanmelden kan tot 26 september op www.molenlanden.nl/duurzaamheidsprijs-molenlanden. Daar vind je alle informatie over hoe je in aanmerking komt voor deze prijs.

Gymmen bij Apollo ’70

Gymnastiekvereniging Apollo ‘70 uit Hoornaar is na de zomerstop weer gestart met de gymlessen! Als uw kind het leuk vindt om te bewegen en te gymmen is hij/zij van harte welkom en kan er een gratis proefles worden gevolgd. Hierbij de lestijden voor dit nieuwe gymseizoen.

Sportieve groeten van het bestuur van Apollo ‘70

Volleyballen bij Vedo ’70

Volleybalvereniging Vedo’70 bestaat inmiddels meer dan 50 jaar. Samen met alle kinderen uit Hoornaar en omliggende dorpen willen ze dit vieren op woensdagmiddag 21 september. De volleybalbus van de NEVOBO komt naar Hoornaar! In ‘Het Bruisend Hart’ zjin allerlei leuke activiteiten te doen. Voor meer info, zie de poster.

Sociaal team Molenlanden

Sociaal team Molenlanden organiseert allerlei kinder- en groepsactiviteiten in de regio. Misschien zit er iets bij voor u of uw kind. ‘Dappere dino’s’ is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 8 jaar. Billy Boem voor 8 t/m 12 jaar en ‘Power Kids’ ook voor 9 t/m 12 jaar.

Data om te onthouden:

 • Zo 11 sept. juf Lisanne jarig
 • Zo 11 sept. peuter- en kleuterdienst, Ontmoetingskerk
 • Ma 12 sept. studiedag
 • Wo 14 sept. juf Marijke jarig
 • Ma 19 sept. scholenmarkt Molenlanden
 • Wo 21 sept. jubileummiddag Vedo ’70
 • do 22 sept. schoolreis gr 3 t/m 7
 • Vrij 23 sept. volgende nieuwsbrief