Nieuwsbrief 33

Nieuws

mei 18

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Ps 87:3
Groep 6 t/m 8 Ps 87:3

Studiedag

Dinsdag 22 mei is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Schoolfruit

Vanaf de meivakantie wordt er geen fruit meer verstrekt via school. We blijven fruitdagen houden op dinsdag, donderdag en vrijdag. Zorgt u dat de kinderen die dagen geen koek of snoep bij zich hebben maar een fruit- of groentesoort?

Zendingsdoel na de meivakantie

Vandaag is de heer Piet van den Berg van Stichting Philadelphia Namibië ons wat komen vertellen over het weeskinderenproject van de Philadelphia Foundation in Namibië.
Het werk van het Philadelphiateam concentreert zich op een nabijgelegen krottenwijk, ook wel “blikkiesdorp” genoemd, bij Grootfontein in het noorden van Namibië; er wonen duizenden mensen in huisjes die veelal zijn gemaakt van blikken golfplaten, hout en afvalmateriaal.
Het team van de Foundation werkt sinds 2005 onder deze weeskinderen en ook veel kwetsbare gezinnen worden op vele manieren geholpen.
De Foundation zorgt voor schoolmaaltijden, in het bijzonder op kleuterscholen; kinderen gaan vaak in alle vroegte op weg naar school zonder dat ze een ontbijt hebben gehad en het is lang niet zeker dat ze in de loop van de dag iets te eten krijgen.
Ook probeert Philadelphia ieder jaar een dekenactie te houden (in de winter kan het in Namibië ’s nachts heel koud zijn).
Er worden wekelijks diverse bijbelclubs gehouden die bezocht worden door meer dan 100 kinderen en waarbij het streven is dat ieder kind op d’n duur zijn eigen bijbel krijgt.
Tenslotte worden ook de scholen, waar nodig, ondersteund en wordt aan de kinderen geleerd zelf groente te kweken.
Groente en fruit zijn in Namibië nauwelijks te betalen voor arme gezinnen omdat Namibië een erg droog land is.
De directie van onze school wil ook graag uw hulp daarbij inroepen.
Besloten is vanaf de maand mei tot aan de herfstvakantie te sparen voor dit doel.
Na de presentatie krijgen alle leerlingen een flyertje mee naar huis waarop u kunt lezen wat de spaardoelen voor deze periode zijn.

Mogen wij op uw steun rekenen?
Alvast hartelijk dank mede namens het bestuur van Stichting Philadelphia Namibië, het projectteam en de kinderen van “blikkiesdorp” in Namibië.

Avondvierdaagse


Afgelopen week hebben maar liefst 320 kinderen meegelopen met de Avondvierdaagse. Het weer was prima. Tijdens het defilé werden de kinderen (en de begeleiders) door heel veel belangstellenden aangemoedigd.

Ouderenquête

Een aantal weken geleden bent u uitgenodigd om de ouderenquête in te vullen over onze school. Bijna 60% van alle ouders heeft dit ook gedaan. We zijn blij met zo’n grote groep ouders die de moeite genomen heeft om de enquête te scoren.
De resultaten zijn inmiddels verwerkt en binnenkort gaan we hier als team mee aan de slag. We willen u ook graag op de hoogte brengen van de belangrijkste resultaten. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan verwijzen we u naar de website. https://www.cbssamenopweg.nl/nieuws/uitslag-ouderenquete/ Daar vindt u een kort verslag van de uitkomsten.
Nogmaals bedankt voor het invullen, we gaan er mee aan de slag en op sommige punten zullen we begin volgend schooljaar terug komen.
Juf Agnes

Fancy Fair

De voorbereidingen voor de Fancy Fair zijn in volle gang! We zijn alleen nog op zoek naar (groot)ouders, broers of zussen vanaf 16 jaar die ons kunnen helpen met het op- en afbouwen op donderdag 5 juli en/of bij een kraam of activiteit willen helpen. Ook andere ideeën en sponsoren zijn nog steeds van harte welkom! Alvast bedankt, namens juf Martine (martine@cbssamenopweg.nl) en juf Paula (paula@cbssamenopweg.nl).

Schoolfotograaf

Dinsdag 29 mei komt de schoolfotograaf op school. Er worden portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt. Na ongeveer 2 weken krijgt uw kind een kaart met inlogcode mee naar huis waarmee u de foto’s eventueel kunt bestellen.
Ook bestaat de mogelijkheid voor de leerlingen om met niet-schoolgaande broertjes of zusjes op de foto te gaan. Deze foto’s worden gemaakt vanaf 8.00 uur.

Schoolreis groep 1 en 2

Donderdag 31 mei gaan de leerlingen van groep 1 en 2 op schoolreis. Bestemming is Avonturenboerderij Molenwaard. Ze beginnen gewoon om 8.30 uur op school en u kunt uw kind om 14.00 uur weer ophalen op school. Voor eten en drinken op deze dag wordt gezorgd. Wilt u uw kind wel een stoelverhoger meegeven? Ouders die willen rijden, kunnen zich opgeven bij de leerkracht.

Dag jonge mantelzorger

Op zaterdag 16 juni 2018 organiseren de gemeente Molenwaard en de gemeente Giessenlanden een leuk dagje uit voor de jonge mantelzorgers uit haar gemeente.
Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op onbetaalde krachten om te (mantel)zorgen. Vaak wordt er gesproken over volwassen mantelzorgers. Wij weten echter dat er ook veel jonge mantelzorgers zijn. Kinderen waarbij thuis iemand (bijvoorbeeld vader, moeder, zusje of broertje) lang ziek, gehandicapt, verslaafd, in de war of depressief is. Zij maken zich daarover vaak zorgen. Ze helpen thuis dikwijls mee in het huishouden of ze zorgen (met grote regelmaat) voor een ander familielid. De afgelopen jaren heeft de gemeente Molenwaard als blijk van waardering, tijdens de Dag van de mantelzorg volwassen mantelzorgers in het zonnetje gezet. Sinds 2 jaar doen wij dat ook voor onze jonge mantelzorgers. Op zaterdag 16 juni 2018 organiseren we een bezoek aan het Geofort. Het uitje is volledig verzorgd, inclusief lunch en avondeten. Volwassen vrijwilligers vanuit de gemeente begeleiden de jonge mantelzorgers.
Wij willen graag zoveel mogelijk kinderen die mantelzorger zijn bereiken. Kent u een jongere die mantelzorger is en waarvan u weet dat hij/zij mee wil naar het Geofort, dan kunt u hem/haar aanmelden door een e-mail te sturen met de gegevens van de leerling naar susanne.schilt@gemeentemolenwaard.nl Verdere informatie over de vertrektijd- en plaats volgen later. Graag bij de aanmelding een emailadres van een ouder vermelden voor verdere communicatie over het evenement.

Website

Op de website staat een foto met gevonden voorwerpen van de sportdag.

Data om te onthouden

21 mei vrij Pinksteren
22 mei studiedag, alle leerlingen vrij
25 mei bruiloft juf Gerlinde
29 mei schoolfotograaf
31 mei schoolreis groep 1 en 2

Namens,

Jolanda Mulder
directeur