Uitslag ouderenquête

Nieuws

mei 17

Algemene informatie
In maart en april van 2018 is de ouderenquête uitgezet onder alle ouders van onze school. In totaal hebben 59 personen de enquête gescoord. We hebben op school 100 gezinnen, dat is dus een percentage van 59%.

Wat feiten op een rij
Percentage ouders die de enquête hebben ingevuld
Groep 1 70%
Groep 2 61 %
Groep 3 71 %
Groep 4 56%
Groep 5 43%
Groep 6 57%
Groep 7 23%
Groep 8 41%

Gemiddelde score per beoordeeld thema
Kwaliteitszorg 2,81
Leerstofaanbod 3,16
Leertijd 3,38
Pedagogisch handelen 3,34
Didactisch handelen 3,25
Afstemming 3,42
Actieve en zelfstandige rol leerlingen 3,24
Schoolklimaat 3,28
Zorg en begeleiding 3,15
Opbrengsten 3,25
Sociale veiligheid 3,08
Incidenten 2,94

N.B. de maximale score per thema is 4. Alles boven de 3 is volgens de norm voldoende.

Gemiddeld rapportcijfer
6 4%
6,5 4%
7 15%
7,5 19%
8 43%
8,5 9%
9 6%

Dit maakt dat het gemiddelde cijfer voor onze school uitkomt op een ruime 7.7
Hoogste scores
– De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is en de school begint op tijd.
– De leraar heeft belangstelling voor mijn kind, praat vriendelijk en stelt zich positief op tegen mijn kind.
– Het taalgebruik van de leerkracht is correct en de leerkracht kan goed uitleggen.
– De school informeert mij goed over de voortgang van mijn kind.
Laagste scores
– De school vraagt me regelmatig naar mijn verwachtingen en vraagt regelmatig of ik tevreden ben over de school.
– Op school wordt er voldoende aandacht besteed aan andere culturen.
– Op school wordt er voor gezorgd dat mijn kind geen last heeft van uitschelden of treiteren.

Overige opmerkingen
Er was ook de mogelijkheid om zelf vragen of opmerkingen toe te voegen. Deze opmerkingen hebben we verzameld en nemen we mee tijdens de vergaderingen. Indien nodig komen we hier op een later moment nog op terug.
Onderstaande genoemde punten bespreken we binnenkort al binnen het team:
– Continurooster: wat is onze visie hierop?
– Vervolgonderwijs: hoe begeleiden we ouders en kinderen in de keuze naar het VO? Wat doen we al? Wat gaat goed? Wat kan beter of anders?