Nieuwsbrief 11

Nieuws

nov 03

Lied van de week

groep 3 t/m 5 Gideon, dappere held
groep 6 t/m 8 Heer wijs mij Uw weg

Dankdag

Afgelopen woensdag hebben de kinderen uit groep 3 t/m 8 dankdag gevierd in de kerk. Het thema van de viering was ‘Blij verrast’, wat past bij het verhaal wat verteld werd door dominee Klink. Het verhaal ging over Filippus en de kamerling. De kamerling werd blij verrast door wat Filippus hem over de boekrol en over God vertelde. Ook hebben we liedjes gezongen met elkaar en natuurlijk de Here God bedankt. In de klas hadden de kinderen al nagedacht over waar ze dankbaar voor zijn. In de kerk werden een aantal van deze punten opgenoemd, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer..! Er waren ook een aantal ouders (andere betrokkenen) aanwezig, hartelijk dank voor uw komst!

Want door de Bijbel, door Gods Woord
heeft hij het blijde nieuws gehoord.
En als ik aan de Bijbel denk,
dan dank ik God voor Zijn geschenk!

Studiemiddag 6 november

Maandagmiddag 6 november zijn alle leerlingen vrij. Er is dan een studiemiddag voor de leerkrachten.

Oudervertelmoment groep 4b/5

Vandaag ontvangen de ouders van de leerlingen van groep 4b/5 het tijdstip waarop zij verwacht worden op donderdag 9 november voor het oudervertelmoment. Dit zijn verplichte gesprekken. Mocht het tijdstip u niet schikken, wilt u dan onderling ruilen en het nieuwe tijdstip doorgeven aan juf Martine (martine@cbssamenopweg.nl)

Schoolfruit

Vanaf 14 november tot en met 20 april doet de school weer mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op dinsdag, donderdag en vrijdag in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma.

10-minutengesprekken groep 1 t/m 8

U wordt donderdag 23 november weer in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht van uw kind over de vorderingen te praten. Dit zijn geen verplichte gesprekken. Volgende week krijgt u per mail een uitnodiging met daarin mogelijkheid om aan te geven of u gebruik wilt maken van deze gesprekken.

Oud papier ophalers gezocht voor volgend schooljaar

We zijn nog op zoek naar enkele mannen die één keer per jaar mee willen helpen met het ophalen van het oud papier.
Wordt je ophaler, dan ben je verplicht om schoenen met stalen neuzen te dragen. Ook is het nodig om eens in de vijf jaar één avond naar cursus te gaan. Deze cursus wordt in 2018 door alle papierophalers van de school gevolgd. Als je je aanmeldt kan je in februari of in maart met hen mee om het verplichte pasje te krijgen. De cursus wordt gehouden bij Waardlanden in Gorinchem.
Aanmelden als ophaler oud papier kan door een mail te sturen naar Tineke@cbssamenopweg.nl

Website

Op de website is er nieuws bij de plusklas en een fotoalbum van de prijsuitreiking door de biebmoeders n.a.v. de Kinderboekenweek.

Data om te onthouden

6 november studiemiddag, alle leerlingen ’s middags vrij
9 november oudervertelmoment groep 4b/5
14 november start schoolfruit

Namens,

Jolanda Mulder
directeur