Nieuwsbrief 12

Nieuws

nov 10

Lied van de week

groep 3 t/m 5 Lied 429:1
groep 6 t/m 8 Ps 68:7

Schoolfruit

Vanaf 14 november tot en met 20 april doet de school weer mee aan het EU-Schoolfruitprogramma. De kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op dinsdag, donderdag en vrijdag gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt. Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehapje mee te geven. In de wekelijkse nieuwsbrief kunt u lezen welk stuk groente/fruit we verwachten, zodat u eventueel een ander stuk groente/fruit kan meegeven op de fruitdagen aan uw kind als het niet voldoende zou zijn of u weet dat uw kind niet zo van dit fruit houdt.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het Voedingscentrum. De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de school en de ouder(s)/ verzorger(s) géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.

Schoolfruit deze week

De leerlingen krijgen dinsdag een banaan, donderdag waspeen en vrijdag een appel.

Maandviering

Vrijdagmorgen verzorgen de leerlingen van groep 6 de maandviering voor de leerlingen van de school. In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn hierbij geen ouders aanwezig.

10-minutengesprekken groep 1 t/m 8

U wordt donderdag 23 november weer in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht van uw kind over de vorderingen te praten. Dit zijn geen verplichte gesprekken. U heeft per mail een uitnodiging ontvangen met daarin de mogelijkheid om aan te geven of u gebruik wilt maken van deze gesprekken. De invulstrook en de vragenlijst uiterlijk 15 november inleveren op school of mailen naar administratie@cbssamenopweg.nl

Factuur schooljaar 2017-2018

Deze week heeft u per mail de factuur over het schooljaar 2017-2018 ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, wilt u dan contact opnemen met administratie@cbssamenopweg.nl. Wilt u zo vriendelijk zijn de factuur te voldoen voor 7 december 2017.

Oud papier ophalers gezocht voor volgend schooljaar

We zijn nog op zoek naar enkele mannen die één keer per jaar mee willen helpen met het ophalen van het oud papier.
Wordt je ophaler, dan ben je verplicht om schoenen met stalen neuzen te dragen. Ook is het nodig om eens in de vijf jaar één avond naar cursus te gaan. Deze cursus wordt in 2018 door alle papierophalers van de school gevolgd. Als je je aanmeldt kan je in februari of in maart met hen mee om het verplichte pasje te krijgen. De cursus wordt gehouden bij Waardlanden in Gorinchem.
Aanmelden als ophaler oud papier kan door een mail te sturen naar Tineke@cbssamenopweg.nl

Website

Op de website is er nieuws bij groep 1 en een fotoalbum van groep 6 van de tafeltennisles.

Data om te onthouden

10 november juf Rachel jarig
14 november start schoolfruit
17 november maandviering
23 november juf Anja jarig
23 november 10-min gesprekken groep 1 t/m 8
29 november juf Agnes jarig

Namens,

Jolanda Mulder
directeur