GROEP 7 EN 8 OP PAD MET KINDERPOSTZEGELS EN KAARTEN!

Nieuws

sep 06

Vanaf woensdag 28 september tot en met vrijdag 7 oktober 2011 gaan meer dan 200.000 kinderen uit groep 7 en 8 van ruim 5.500 basisscholen op pad om kinderpostzegels en kaarten te verkopen. Ook de leerlingen van groep 7 en 8 van onze school doen mee met de Kinderpostzegelactie. Met de verkoop zetten zij zich in om andere kinderen een veilig thuis te geven. Het thema van de Kinderpostzegelactie 2011 is ‘Geef kinderen een veilig thuis’.

Met de opbrengst van de Kinderpostzegelactie kan Stichting Kinderpostzegels Nederland méér kwetsbare kinderen een veilig thuis geven. Niet alleen in Nederland zoals op pleegzorgboerderij Samen Thuis, maar ook in andere landen. Dit jaar doen 37 kinderen uit groep 7 en 8 van de CBS Samen op Weg mee.
We wensen hen heel veel succes, want zij helpen met hun inzet andere kinderen die het minder goed hebben.

Geef kinderen een veilig thuis
Stichting Kinderpostzegels Nederland vindt dat elk kind een veilige leefomgeving verdient. Een omgeving waarin je je beschermd en geborgen voelt. Niet ieder kind heeft zo’n plek. Kinderpostzegels wil kwetsbare kinderen in Nederland en het buitenland een thuis geven waar zij zich veilig voelen. Zij worden dan bij voorkeur opgevangen in een pleeggezin, omdat deze vorm van opvang het dichtst bij de gezinssituatie blijft. Dat kan tijdelijk of voor een langere periode. In 2010 hebben 24.000 kinderen voor kortere of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg. Dit aantal neemt jaarlijks toe.

Met uw aankoop van kinderpostzegels en kaarten helpt u mee kinderen een veilig thuis te geven

Kinderen gemist?
Neem dan contact op met de CBS Samen op Weg!
Juf Ineke (groep 7) en juf Jolanda (groep 8).