CBS Journaal over Kerk- School- en Gezinsdienst

Nieuws

feb 09

Op zondagochtend 12 februari wordt onze eerste kerk-school-gezinsdienst gehouden in de Hervormde Kerk van Hoornaar.
Het thema van de dienst zal zijn: “Welkom thuis“.
We hebben voor dit thema gekozen, omdat wij de kinderen op school, thuis en in de kerk willen omringen met liefde. Liefde van elkaar en Gods liefde voor de mensen. De kinderen zullen op school actief bezig zijn met de verhalen uit de Bijbel die met dit thema te maken hebben. Er worden knutselwerken gemaakt en de kinderen zullen verschillende liederen die ze op school geleerd hebben in de kerk ten gehore brengen.
Ook voor thuis hebben wij een leesrooster gemaakt. Hierin komen onder andere de verhalen terug die op school verteld worden. Dit leesrooster kunt u vinden onder “downloads” op de website.
De kerkdienst begint om 9.30 uur. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen koffie te drinken en na te praten in “de kerkbuurt”. Ouders, kinderen en andere belangstellenden, jullie zijn van harte welkom!