Kanjertraining

Groep 6

feb 10

Wekelijks zijn we in alle groepen bezig met de kanjertraining. In groep 5/6 genieten we hier erg van. Of we nu lezen uit het Kanjerboek (over mister Peanut, een zwerver die manieren moet leren) of klassikale Kanjeroefeningen doen. We doen dan bijvoorbeeld een vertrouwensoefening, waarbij we leren op elkaar te vertrouwen. Iemand staat in het midden en moet proberen zich te laten vallen, met zijn ogen dicht. De vier kinderen die eromheen staan, moeten natuurlijk goed opletten en goed ‘vangen’. Bij veel Kanjeropdrachten draait het om samenwerken. Probeer maar eens met een groepje op een bank te staan en dan zo snel mogelijk op volgorde van haarkleur te gaan staan. Zonder te praten en zonder de grond te raken! Dit is een grappige oefening die we vaak doen in allerlei varianten.

Vorige week was er een open ouderles. We konden toen heel goed de Kanjerles met de poëzieweek verbinden! We hebben voor elkaar een rijmregel gemaakt, over iets wat de ander goed kan. Ook voor de moeders (en de grote broer) die er waren. Het resultaat ziet u op de foto.

Groetjes uit groep 5b/6!