BSO en Vakantieopvang

Nieuws

mei 12

Buitenschoolse opvang (BSO)
Ontspannen na school
Uw kind kan voor en na schooltijd terecht bij de buitenschoolse opvang De Polderkids van Wasko (in de brede school) Er worden hier vaak veel extra’s aangeboden zoals sport, drama, zang en creatieve activiteiten.

Vakantieopvang, studiedagen en planningsdagen
Relaxen in de vakantie
Heeft u behoefte aan extra opvang in de vakantie, op studiedagen of planningsdagen? Wasko biedt ook vakantieopvang aan op de BSO De Polderkids.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor buitenschoolse opvang of vakantieopvang? Op www.wasko.nl vindt u informatie over tarieven en aanmelding.
Wasko Kinderopvang en Peuterspeelzalen | plaatsingen@wasko.nl | 078 – 615 71 65

Over Wasko
Wasko biedt pedagogisch verantwoorde opvang in een veilige, liefdevolle en kindvriendelijke omgeving. Wasko is meer dan alleen maar opvang. Wasko helpt ouders kinderen op te voeden, stimuleert de ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen en biedt ruimte voor ontspanning met een gevarieerd activiteitenprogramma. Wasko biedt ruimte om te groeien en dat al 25 jaar!