JOZEF

Groep 1

nov 20

De Bijbelverhalen gaan van Abraham naar Izaäk naar Jakob.
Nu zijn de verhalen van Jakobs zoon aan de beurt…JOZEF.
De kinderen luisteren met grote aandacht naar dit prachtige verhaal.
Ondersteund met mooie liedjes en fragmenten uit de film “Jozef, de dromenkoning”
spreekt dit erg tot de verbeelding. Een heel mooi lied van Elly & Rikkert kunt u hier beluisteren.