Nieuwsbrief 31

Nieuws

apr 13

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Wilhelmus 1e couplet
Groep 6 t/m 8 Lied 411:6

Schoolfruit

Het schoolfruit voor volgende week is dinsdag banaan, woensdag waspeen en donderdag kiwi.
I.v.m. de sportdag en de koningsspelen zijn er andere fruitdagen.
Dit is de laatste week dit schooljaar dat het fruit aangeboden wordt op school.

Omdat we helemaal in het fruit/groenteritme zitten, hebben we besloten er mee door te gaan.
Dat wil zeggen dat we dezelfde dagen, dinsdag – donderdag – vrijdag, aanhouden als fruit (of groente) dagen.
Waarom doen we dit?
– Het is lekker en gezond. Slechts een procent van de kinderen eet voldoende groente en vijf procent eet voldoende fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. Een goede stap is dan vaker fruit en groente op school eten.
– Het werkt. Leerlingen die naar school gaan met een goed fruitbeleid, kiezen thuis ook vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de ouders vindt schoolfruit prettig.
– Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat geld voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal importproducten, zoals bananen en sinaasappels.
– Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen en te snacken.
– Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
Kortom genoeg redenen vinden wij en hopen op uw medewerking!

Controle hoofdluis

Gisteren is er weer controle op hoofdluis geweest. Gelukkig bleef het beperkt tot een enkele leerling met neten. Luizen zijn er niet gevonden. Hopen dat bij de controle na de meivakantie ook alle neten zijn verdwenen.

Zendingsgeld

Het project van Open Doors heeft € 715,= opgehaald en is overgemaakt naar Open Doors. Aankomende week sparen we nog voor de TAK foundation. TAK (Tuungane Amani Kenya) is een ontwikkelingsstichting in Kenia dat zich richt op onderwijs , water en sanitaire voorzieningen , voedselzekerheid, het creëren van banen en ontwikkeling van kleinschalige bedrijven.

Zendingsdoel na de meivakantie

Op 18 mei a.s. komt de heer Piet van den Berg van Stichting Philadelphia Namibië ons wat vertellen over het weeskinderenproject van de Philadelphia Foundation in Namibië.
Het werk van het Philadelphiateam concentreert zich op een nabijgelegen krottenwijk, ook wel “blikkiesdorp” genoemd, bij Grootfontein in het noorden van Namibië; er wonen duizenden mensen in huisjes die veelal zijn gemaakt van blikken golfplaten, hout en afvalmateriaal.
Het team van de Foundation werkt sinds 2005 onder deze weeskinderen en ook veel kwetsbare gezinnen worden op vele manieren geholpen.
De Foundation zorgt voor schoolmaaltijden, in het bijzonder op kleuterscholen; kinderen gaan vaak in alle vroegte op weg naar school zonder dat ze een ontbijt hebben gehad en het is lang niet zeker dat ze in de loop van de dag iets te eten krijgen.
Ook probeert Philadelphia ieder jaar een dekenactie te houden (in de winter kan het in Namibië ’s nachts heel koud zijn).
Er worden wekelijks diverse bijbelclubs gehouden die bezocht worden door meer dan 100 kinderen en waarbij het streven is dat ieder kind op d’n duur zijn eigen bijbel krijgt.
Tenslotte worden ook de scholen, waar nodig, ondersteund en wordt aan de kinderen geleerd zelf groente te kweken.
Groente en fruit zijn in Namibië nauwelijks te betalen voor arme gezinnen omdat Namibië een erg droog land is.
De directie van onze school wil ook graag uw hulp daarbij inroepen.
Besloten is vanaf de maand mei tot aan de herfstvakantie te sparen voor dit doel.
Na de presentatie krijgen alle leerlingen een flyertje mee naar huis waarop u kunt lezen wat de spaardoelen voor deze periode zijn.

Mogen wij op uw steun rekenen?
Alvast hartelijk dank mede namens het bestuur van Stichting Philadelphia Namibië, het projectteam en de kinderen van “blikkiesdorp” in Namibië.

Verjaardag juf Mariëtte

Juf Mariëtte viert haar verjaardag op maandag 16 april met de leerlingen van groep 1. Alle leerlingen van deze groep mogen verkleed naar school komen. Voor drinken en een pauzehapje wordt gezorgd.

Ledenvergadering 2018

Via deze weg wordt u (leden en niet-leden) uitgenodigd om de ledenvergadering bij te wonen op maandag 16 april 2018. De vergadering wordt gehouden in de hal van de school, vanaf 20.00 uur. We zullen u informeren over het afgelopen jaar en leden worden uitgenodigd een stem uit te brengen voor de verkiezing van een nieuw bestuurslid. Daarnaast willen we ook graag met u het gesprek aangaan over bestuurlijke samenwerking. Wat zijn de voor- en nadelen, als we op bestuurlijk niveau deel uitmaken van een grotere organisatie? Wat komt er bij kijken en wat zijn de mogelijkheden? Wat vinden we belangrijk om te behouden?
Deze en andere vragen zullen aan de orde komen. Daarnaast is er ruimte om ook over andere onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan.
De agenda voor deze avond en ook het jaarverslag 2017 zijn te vinden onder downloads op www.cbssamenopweg.nl.
Graag ontmoeten we u op 16 april a.s.!

Koningsspelen groep 1 t/m 4

Volgende week vrijdag, 20 april, is het zover. Dan vinden de koningsspelen weer plaats op onze school. De kinderen beginnen gewoon in hun eigen groep om 8.30 uur. Alle begeleiders worden om 8.45 uur verwacht op school. Ze krijgen dan nog de laatste instructies. De uitleg van de spelletjes krijgt u begin volgende week in de vorm van een boekje.
De kinderen krijgen iets lekkers te eten en te drinken in de pauze. Ze hoeven dus niets mee te nemen voor de kleine pauze.
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen om 12.00 uur naar huis. Dan begint voor hen de vakantie.

Sportdag groep 5 t/m 8

De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben vrijdag sportdag op het terrein van SteDoCo. Afgelopen week heeft u een mail ontvangen met verdere informatie. Alle leerlingen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht.

Avondvierdaagse


Hallo allemaal!
Hebben jullie het al gehoord? Er komt weer een avond-4-daagse aan en we zouden het heel erg leuk vinden als jullie allemaal weer mee komen lopen, zodat we er weer 4 gezellige sportieve dagen van kunnen gaan maken!
De 4-daagse is dit jaar van 14 t/m 17 mei en we lopen weer in Hoornaar, Noordeloos en Giessenburg. Ennn, dit jaar hebben we 3 nieuwe routes en is het op woensdag in Hoornaar weer mogelijk om ook de 10 km te lopen.
8 mei moeten jullie ouders allemaal in de agenda zetten; dan is het namelijk inschrijf-avond!
Van 18-20 uur kunnen jullie je voor €3 inschrijven in Hoornaar, Giessenburg, Noordeloos en Arkel. Dan krijgen jullie weer een stempelkaart mee, bewaar deze goed!
Hopelijk zien we jullie allemaal 14 mei weer aan de start op het Dirk IV-plein in Hoornaar, wij hebben er al heel veel zin in!

Groetjes de Commissie Avond-4-daagse.

Schoolreis groep 1 en 2

Schoolreis van groep 1 en 2 vindt plaats op donderdag 31 mei. Bestemming is Avonturenboerderij Molenwaard. Meer informatie volgt t.z.t.

Met plezier naar de middelbare school!

Zit je in groep 8 en ga je na de zomervakantie naar de middelbare school? Een spannend moment! Misschien word je wel eens gepest of vind je het moeilijk om vriendjes te maken. Dan is het extra spannend om naar een nieuwe school te gaan. Daarom is er een leuke zomercursus voor kinderen: Plezier op School!
In de cursus Plezier op School leer je hoe je contact kunt leggen met andere kinderen en leer je opkomen voor je zelf. Ook leer je hoe belangrijk oogcontact, je houding en je stem is bij het maken van contact. De cursus Plezier op School duurt twee dagen en is in de laatste week van de zomervakantie (20 t/m 24 augustus 2018). Rond de herfstvakantie in week 41 of 42 kom je met de groep nog een keer bij elkaar.
Kinderen die eerder aan de cursus hebben meegedaan voelden zich een stuk beter toen ze naar de middelbare school gingen. Rachelle werd geïnterviewd door de krant. Ze zei: “Ik heb geleerd om te denken: ik ben wel leuk! Het lukt allemaal heus wel! En als iemand onaardig tegen je is, moet je er gewoon een grapje van maken en vooral niet boos worden.” Haar ouders merkten meteen na de cursus dat Rachelle harder praatte en meer zelfvertrouwen had.
Wil jij ook met plezier naar je nieuwe school? Misschien is deze cursus dan ook wel iets voor jou! En het is helemaal gratis! Je ouders kunnen je aanmelden bij Vivenz: www.vivenz.nl/trainingen of bellen met 088-1237000

Vakantierooster schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober
Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari 2019 t/m 1 maart 2019
Meivakantie 19 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei 2019 t/m 31 mei 2019
Pinsteren 10 juni 2019
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus
Deze vakanties vindt u ook terug op de website van de school en in Parnassys.

Website

Op de website staat nieuws over groep 1, 3, 4/5, 6, 7, 8 en de plusklas. Er zijn fotoalbums van de Paasviering en het bezoek aan het Leersumer veld. Ook is er een album van de vanmorgen gehouden drumworkshop.

Data om te onthouden

14 april juf Leandra jarig
16 t/m 19 april CITO eindtoets groep 8
20 april Koningsspelen groep 1 t/m 4
20 april Sportdag groep 5 t/m 8
23 april t/m 4 mei meivakantie
10 mei t/m 11 mei vrij Hemelvaartsdag
14 mei t/m 17 mei avondvierdaagse
21 mei vrij Pinksteren
22 mei studiedag, alle leerlingen vrij

Namens,

Jolanda Mulder
directeur