Nieuwsbrief 23

Nieuws

feb 09

Lied van de week

groep 3 t/m 5 Lied 444:1
groep 6 t/m 8 Opw. 746

Schoolfruit deze week

De leerlingen krijgen dinsdag een appel, donderdag een peer en vrijdag een halve sinaasappel.
Mocht er een fruitsoort tussen zitten wat uw kind niet lust, dan kunt u ander fruit of groente meegeven voor in de ochtendpauze.

Kinderen voor en na schooltijd op het ijs

Deze dagen ging een aantal kinderen voor en na schooltijd proberen of het ijs sterk genoeg zou zijn. We willen u erop wijzen dat wij als school niet voortdurend zicht hebben op de kinderen als zij dat doen. Wilt u thuis de risico’s bespreken met uw kind als hij of zij veel te vroeg op het ijs zou gaan?

Schaaktoernooi


Afgelopen woensdag zijn er een aantal kinderen uit de plusklas naar een schaaktoernooi in Giessenburg geweest. Ze hebben helaas geen prijs mee naar huis genomen, maar wel een hele leuke en leerzame middag gehad. We bedanken de ouders die deze middag mogelijk gemaakt hebben. Een fotoalbum vindt u op de website.

Samen gymmen met opa en oma!


Donderdagmiddag 8 februari stond er groep opa’s en oma’s voor de deur van het Bruisend Hart. Sportschoenen onder de arm, klaar om te gaan gymmen. Samen met de kleinkinderen uit groep 3 tot en met 8 hadden we een opa en oma gymmiddag. In de gymzaal speelden we levend ganzenbord. Op verschillende nummers moest er een bewegingsopdracht uitgevoerd worden. Na een uurtje bewegen kijken we terug op een geslaagde middag. Opa’s & oma’s bedankt voor jullie medewerking!
Een fotoalbum vindt u op de website.

Kerk-school-gezinsdienst


Op zondag 11 februari is er weer een kerk-school-gezinsdienst in de Hervormde kerk van Hoornaar. Alle kinderen en ouders zijn van harte uitgenodigd. In de afgelopen week zijn de kinderen op school actief bezig geweest met verhalen uit de Bijbel rondom het thema: ‘Delen, zoals Jezus het leert’. Ook het themalied wat de kinderen in de kerk zullen zingen, is nog een keer extra geoefend.
De kerk begint om 9.30 uur.
Na de dienst is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken in de ‘Kerkbuurt’, het gebouw tegenover de kerk.
Hopelijk zien wij elkaar op zondag.

10-minutengesprekken

Naar aanleiding van het rapport en de Cito-resultaten zijn er voor de ouders van de leerlingen van groep 3 t/m 7 verplichte 10-minutengesprekken op dinsdag 13 februari. I.v.m. de grootte van de groepen 3/4a en 4b/5 is er een tweede avond ingepland op donderdag 15 februari. Het rooster is gemaild naar u en is ook te downloaden op de website onder “downloads”. Mocht het tijdstip waarop u bent ingeroosterd niet schikken, dan kunt u onderling ruilen. Wilt u dit wel even doorgeven aan de betreffende leerkracht?
Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 zijn op 20 februari en 22 februari de VO-gesprekken.

Invalwerk

We willen onze mogelijkheden om vervanging bij ziekte en verlof van personeel uitbreiden en hebben het volgende idee.
In ons ouderbestand zitten veel mensen met een lesbevoegdheid. We zouden het fijn vinden wanneer die mensen zich bij ons melden, zodat we hen in geval van nood kunnen oproepen. Uiteraard worden deze invaldagen uitbetaald. Hierdoor kunnen we wellicht impopulaire maatregelen als het naar huis sturen van groepen voorkomen. Door te rouleren, krijgen we ook niet te maken met onverantwoorde verplichtingen die voortvloeien uit de WWZ (Wet Werk en Zekerheid).
Voor meer informatie klikt u op de volgende link: Ouderbrief Invalwerk en WWZ Samen op Weg
Bovenstaande is een dringende oproep!! De leerlingen van groep 8 zijn vandaag al thuis vanwege het niet kunnen vinden van vervanging!

Open ochtend

Voor de ouders en de kinderen die voor 31 juli 2019 de vierjarige-leeftijd bereiken, wordt er op 13 februari een open ochtend gehouden. Tussen 9.00 uur en 11.00 uur bent u van harte welkom. Er is een rondleiding door de school en om 10.00 uur een presentatie. In de ochtend heeft uw kind de mogelijkheid om in groep 1 te kijken. Tevens bestaat de mogelijkheid om uw kind in te schrijven.
Voor de ouders die al een kind op school hebben is het afhalen van een inschrijfformulier voldoende. Dit kan elke ochtend afgehaald worden bij Tineke. Het formulier is ook te downloaden via de website. Inschrijvingen graag uiterlijk 15 april inleveren i.v.m. de planning van volgend schooljaar.

Informatieavond begeleiding (hoog)begaafde kind in het onderwijs

Op woensdagavond 21 februari as. organiseert Gymnasium Camphusianum en Obs De Tweemaster een informatieavond in het auditorium van het gymnasium over de begeleiding van het (hoog)begaafde kind in het onderwijs. De verwachting is dat een (hoog)begaafd kind een probleemloze schoolcarrière voor de boeg heeft. De praktijk wijst helaas anders uit. Daarom is de begeleiding van dit kind door school en ouder(s)/verzorger(s) en de samenwerking tussen die twee heel belangrijk.
De avond kent een interactieve opzet, met als gastspreker Marlies Barthel vanuit het netwerk Begaafdheidsprofielscholen, en een tweetal workshoprondes met ruimte voor vraag en antwoord. De avond is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s). Aanvang 19.30 uur. Aanmelden via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-informatieavond-over-de-begeleiding-van-het-hoogbegaafde-kind-in-het-onderwijs-42525222084

Voorjaarsvakantie

Vrijdagmiddag 23 februari hebben alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij. De voorjaarsvakantie is van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart.

Website

Op de website staat nieuws bij groep 1 en bij de plusklas. Er staan fotoalbums op de website van het werken over kastelen, ridders en prinsessen in groep 1, het schaaktoernooi en de gym met opa’s en oma’s.

Data om te onthouden

11 februari kerkdienst kerk, school, gezin
13 februari open ochtend, mogelijkheid tot inschrijving leerlingen
13 februari 10-min gesprekken groep 3 t/m 7
15 februari 10-min gesprekken groep 3 t/m 5
20 februari VO-gesprekken groep 8
22 februari VO-gesprekken groep 8
23 februari juf Annette jarig
23 februari alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
26 februari t/m 2 maart voorjaarsvakantie

Namens,

Jolanda Mulder
directeur