Nieuwsbrief 16

Nieuws

dec 08

Lied van de week

groep 3 t/m 5 kerstliederen
groep 6 t/m 8 kerstliederen

Schoolfruit deze week

De leerlingen krijgen dinsdag waspeen, donderdag appel en vrijdag een partje pomelo.
Op dinsdag, donderdag en vrijdag eten we dus in de ochtendpauze door de hele school alleen fruit of groente.
Wilt u als uw kind niet zo houdt van hetgeen dat verwacht wordt een alternatief op het gebied van groente of fruit mee geven?

Sinterklaas heeft de school bezocht

Ook dit jaar heeft Sinterklaas met zijn Pieten weer de school bezocht. De Pieten waren helemaal klaar voor de winter. Met sleeën en schaatsen kwamen zij aan op een wagen met een koek en zopie. Na de ontvangst op het plein heeft de Sint alle groepen bezocht. Op de website vindt u een fotoalbum van deze ochtend. Ook zijn er filmpjes te zien van de optredens die enkele leerlingen gedaan hebben voor Sinterklaas.

Staking onderwijs

Door de zorgen omtrent de verwachte personeelstekorten en de toegenomen werkdruk door o.a. de invoering van passend onderwijs roepen de PO-raad, vakbonden en vertegenwoordigers van schoolleiders in ‘PO-front’ op tot meer investering in het basisonderwijs. Omdat er nog geen gewenst resultaat is bereikt heeft het ‘PO-front’ een ultimatum gesteld, hier is geen gehoor aan gegeven en dus is er weer een oproep tot staken en wel op 12 december.
Wij staan achter de genoemde zorgen, toch hebben we na overleg besloten om geen gehoor te geven aan deze vorm van staken. Er zal dus op 12 december gewoon les gegeven worden.
Overigens heeft elke leerkracht vanuit de CAO het recht om te gaan staken. Het kan zijn dat een leerkracht individueel gaat staken en er die dag een vervanger voor de groep zal staan.

Ouderraad


Woensdagavond hebben de ouders van de ouderraad met hulp van enkele andere ouders de school weer mooi versierd. Ook alle klassen zijn weer voorzien van een kerstboom.
Weer bedankt voor het werk rondom het bezoek van Sinterklaas en het versieren van de school en de klassen.

Kerstviering groep 1 en 2

Op woensdagavond 20 december vieren de kinderen van groep 1 en 2 met hun ouders kerstfeest in de school. De avond begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Na afloop kunt u gezellig koffie en thee drinken met elkaar. Per kind mogen totaal 3 personen meekomen, geen jongere kinderen i.v.m. de orde tijdens de kerstviering.

Kerstviering groep 3 t/m 8

Dit jaar zullen de kerstvieringen van de groepen 3 t/m 8 in de klas plaatsvinden, daarbij worden geen ouders uitgenodigd.
Deze kerstvieringen vinden plaats op vrijdagochtend 22 december.

Website

Op de website staan fotoalbums van de pietengym van groep 1 en 2, fotoalbums van het bezoek van Sinterklaas en diverse filmpjes.
Ook staat er een filmpje van de poppenkastvoorstelling in groep 1 en 2.

Data om te onthouden

20 december kerstviering groep 1 en 2, aanvang 19.00 uur
22 december kerstviering groep 3 t/m 8 in de groep, zonder ouders
22 december, alle leerlingen ’s middags vrij
25 december 2017 t/m 5 januari 2018 kerstvakantie

Namens,

Jolanda Mulder
directeur