Handig materiaal op de website

Nieuws

sep 26

Op de website vindt u onder “groep 8” een tabblad “Handig materiaal”. Daar vindt u oefenmateriaal voor de CITO-toets, voor taal en voor rekenen. Als u als ouder thuis oefent met uw kind, kunt u dezelfde methode gebruiken als op school.