Uitdaging

Groepen

mei 26

In de plusklas werken we tot de zomervakantie aan verschillende uitdagingen. Door de uitdaging werken de kinderen aan cognitieve doelen en vaardigheden voor excellente leerlingen.
Zo hebben de kinderen een vlieger gemaakt en aangepast na onderzoek naar o.a. de werking van zwaartekracht, zweven, luchtdruk en windkracht.
De kinderen zijn nu bezig met het bouwen van een iglo van suikerklonten. Nadat ze zelf onderzoek gedaan hebben naar het hoe en wat met betrekking tot de iglo, hebben ze een ontwerp gemaakt die moet voldoen aan een aantal ontwerpeisen.