Bijbeltijd in de plusklas

Groepen

okt 31

In de plusklas gaat bijbeltijd heel erg anders dan in de klas in de klas vertelt de juf een verhaal in het Nederlands, in de plusklas krijgen we een blad met een verhaal in een andere taal bijv. Engels en Duits. Dat blad moeten we dan doorlezen en de woorden die we kennen moeten we onderstrepen. Als laatste moet je invullen welk vers je moeilijk vond en welk vers je aansprak en waarom.
Dat was het Luca Creanza uit groep acht.