Bezoek Nieuwe Kerk Amsterdam

Groep 8

okt 15

Dinsdag 13 oktober zijn de kinderen van groep 8 met de bus naar een tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam geweest. De eerste 20 aanmelders mochten gratis naar de tentoonstelling en zouden worden gehaald en gebracht met de bus.
De tentoonstelling heet: “Drie geloven op één kussen” en gaat over het ontstaan en de opkomst van het christendom in Europa en de rol die de Romeinse keizer Constantijn daarin heeft gespeeld.
Wat wel opviel en door de gidsen speciaal benoemd werd was de Bijbelkennis van onze leerlingen. Het was een voorstelling over hoe het christendom in de tijd van keizer Constantijn veranderde van een sekte in een staatsgodsdienst, omdat deze keizer zich bekeerde. Zo verspreidde het christendom zich door het Romeinse rijk en kwam er een langzaamaan een einde aan de christenvervolging van voorgaande keizers oa Nero.
We mochten bijna geen foto’s maken en zeker niet flitsen, vandaar deze wat donkere foto’s.