Afvalproject

Groep 8

nov 28

Zoals u misschien heeft gezien, is groep 8 druk bezig geweest om Hoornaar een stukje schoner te maken. We zijn op pad gegaan met een afvalprikker en vuilniszak en hebben het afval opgeruimd wat we tegenkwamen rond de school. Dat was nog meer dan we hadden gedacht! Deze activiteit is onderdeel van een project waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. Dit project is gekoppeld aan een opdracht van de PABO. In dit project krijgen de leerlingen les over de soorten verpakkingsmaterialen, hoe vroeger voedsel werd bewaard, welke manieren er al zijn om afval op te ruimen en we gaan zelf nieuwe voorwerpen maken van kosteloos materiaal. Daarnaast gaan we op bezoek bij McDonalds Meerkerk om te horen hoe zij met afval en verpakkingsmaterialen omgaan. Het afval van de McDonalds is namelijk vaak terug te vinden in de berm en vanuit de McDonalds zijn er verschillende acties waarmee ze zoveel mogelijk zwerfafval willen voorkomen. Na al deze lessen mogen de leerlingen zelf een plan gaan bedenken om Hoornaar afvalvrij te krijgen. Dit plan gaan ze op 13 december presenteren en daarmee ronden we dit project af. Ik ben erg enthousiast over dit project en ik  ben benieuwd naar de ideeën van de kinderen. Mocht u vragen hebben, spreek me (Laura) gerust even aan!