Oefenmateriaal groep 8

Geschikt oefenmateriaal
Kinderen kunnen oefenen met rekenen en taal/ spelling op: www.spelletjesplein.nl (bijv. nr. 18: spellingsoefeningen “Zoek de fout”)

Begrijpend lezen
http://begrijpendlezen-woordenschat.yurls.net/nl/page/768626#an_box_3692638
Op deze site van Yurls kun je oefenen met Begrijpend Lezen met onder andere: ‘verhaaltjes om te oefenen’, ‘zinnen in de juiste volgorde zetten’ en ‘leuke verhalen met vragen’.

Spelling

www.kleyenburg.nl/werkwoordspelling.htm (werkwoorden oefenen)

CITO oefenmateriaal

www.leestrainer.nl (oefenen CITO eindtoets, verschillende vakgebieden)

www.eindtoets.nl (basisinformatie over de CITO eindtoets)

www.kids4cito.nl (oefeningen voor entree- en eindtoets)

Aardrijkskunde
http://www.zwijsenlandinzicht.nl/zwijsen/show/id=197824/closemenu=true
Op deze site staan voor de topo dus ‘kopieerbladen topografie’, maar ook de samenvattingen van ieder hoofdstuk onder ‘samenvatting’.

Taal
http://www.jufmelis.nl/
Welkom op mijn site. Ik ben juf Melis en ik geef Nederlands op een school voor voortgezet onderwijs. Ik wil graag de Nederlandse taal makkelijker maken voor iedereen. Op deze site kun je allerlei oefeningen doen en ze worden direct voor je nagekeken.

Om te oefenen met het voltooid deelwoord:
http://www.jufmelis.nl/werkwoordspelling#Voltooid deelwoord

www.hasselbraam.asg-almere.nl/cms/starnet/media/thuiswerk/bovenbouw/denk… (denkstappenkaart werkwoorden die we in de klas gebruiken behorende bij de methode)
Extra informatie bij de denkstappenkaart:
– Ik-vorm is het hele werkwoord (wij-vorm) –en
– Tegenwoordig deelwoord wordt aan het begin van het jaar nog niet aangeboden
– Voltooid deelwoord: zet er ik ben…ik heb…. of ik word…. voor (hulpwerkwoord)
– Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord: gebruik een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld: het …………… schilderij.

Rekenen
Voorbeeldsommen