Nieuwtjes uit groep 2

Groep 2

apr 07

De afgelopen weken hebben wij over Pasen en de lente gewerkt. De kinderen hebben enthousiast gewerkt. Natuurlijk ging er een paasmandje met eitjes mee naar huis. Donderdagochtend hebben wij het verhaal over Jezus gehoord. Jezus die stierf, maar op de derde dag weer opstond uit de dood. Wij hebben mooie liedjes gezongen en we hebben gekeken naar een tekenfilm over het leven van Jezus.
Ook waren er verschillende kinderen jarig. Af en toe zetten wij een jarige op de foto. Deze keer zijn het Job en Mike. Ze zijn allebei 6 jaar geworden.
Tot de meivakantie werken wij nog over de lente en over ? Daar kunnen wij jullie nog niets over zeggen. Verrassing!
Tot aan de meivakantie is juf Ranka elke donderdag bij ons in de groep. Wij hopen dat zij een leuke tijd heeft in onze klas.
Tenslotte nog een verzoek. Willen jullie binnenkort de plakboeken en de rapporten van de kinderen weer inleveren?