Nieuwsbrief 36

Nieuws

jun 08

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Ps 150:1
Groep 6 t/m 8 Ps 118:1

Schoolfoto’s

Vandaag krijgen alle leerlingen de inlogkaart mee om de schoolfoto’s te bestellen. Als u binnen 10 dagen bestelt, krijgt u de groepsfoto gratis. Inloggen kunt u via www.fotokoch.nl met uw persoonlijke inlognummer en wachtwoord.

Nieuwe wet privacy wetgeving

Zoals u in nieuwsbrief 34 heeft kunnen lezen, zijn we als school bezig met het maken van een beleidsdocument om de veiligheid van de gegevens van uw kinderen te waarborgen.
Binnen onze school maken we veel gebruik van diverse gegevens van onze leerlingen. Dit begint al bij de inschrijving als de persoonsgegevens van onze leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) worden gevraagd en verwerkt in onze administratie. In de loop van de schooljaren worden rapporten, verslagen en notities opgemaakt, met daarin informatie over de ontwikkeling van onze leerlingen. Daarnaast doen we verslag van onze activiteiten in de nieuwsbrief en op onze website. Zo is er binnen onze school en naar buiten dataverkeer van gegevens en informatie over onze leerlingen, en dus ook over uw kind(eren). De omgang met deze gegevens moet zorgvuldig gebeuren om misbruik of datalekken te voorkomen. De zorgvuldige omgang met dergelijke data is vastgelegd in de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Deze wet geeft strikte regels aan die we bij verwerking van gegevens moeten hanteren.

Voor onze leerlingenadministratie gebruiken we de basis persoonsgegevens van onze leerlingen, zoals de naam, het adres, de geboortedatum en het BSN-nummer. Voor de contacten met thuis gebruiken we de namen, het telefoonnummer en emailadres van de ouders. Om een goede zorg te bieden aan onze leerlingen worden medische of ontwikkelingsverslagen van bijv. een logopediste of arts gevraagd en bewaard. Voor noodsituaties wordt een noodcontact of de gegevens van de betreffende huisarts gevraagd. Deze gegevens worden alleen gedeeld met interne teamleden.
Wanneer de school bovenstaande gegevens voor andere doelen wil gebruiken, zal daarvoor toestemming worden gevraagd van de betrokkenen.

Onze school zorgt er voor dat we al deze gegevens naar de AVG-bepalingen verwerken en bewaren.
Bij de inschrijving van uw kind heeft u aan kunnen geven of u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s op de website van de school.

Na de zomervakantie ontvangen alle ouders een brief waarin toestemming wordt gevraagd voor publicatie van de foto in de nieuwsbrief of op onze site. Als u nu al moeite hebt met publicatie van naam of foto, dan vragen we dat z.s.m. op school door te geven.

Groep 8

Afgelopen donderdagavond hebben de leerlingen van groep 8 de afscheidsmusical opgevoerd. ’s Middags hebben ze dit gedaan voor de leerlingen van de school, in de avond voor de ouders en genodigden.
Aankomende week vertrekt groep 8 naar het Buitenhuis in Teteringen voor het jaarlijkse schoolkamp.

Schoonmaakavond voor de ouders van groep 1 tot en met 5

Vorig jaar was de opkomst voor de schoonmaakavond bedroevend. Daarom dit jaar een nieuwe oproep. We gaan er vanuit dat u als ouder van uw kind in groep 1 tot en met 5 aanwezig bent tijdens de schoonmaakavond. Mocht u verhinderd zijn, dan graag afmelden via: tineke@cbssamenopweg.nl
Heeft u zich afgemeld? Dan volgt de vraag om materialen uit groep 1 of 2 op te halen om thuis schoon te maken, zodat alles weer een keer voorzien is van een sopje.
Alvast bedankt voor de medewerking!

Open repetitie Gorcum Boys Choir

Waar: Grote Kerk Gorinchem
Voor: jongens vanaf 6 jaar
Wanneer: ZATERDAG 30 JUNI 2018 : 14.00 uur tot 15.00 uur
Als uw zoon een liefhebber is van zingen en u als u op een positieve wijze wilt bijdragen aan zijn muzikale ontwikkeling, kom dan samen naar de OPEN MIDDAG! Ontdek wat de voordelen zijn van samen zingen en wat je allemaal met je stem kunt doen. Van zingen krijgen de jongens energie en het heeft een bewezen positief effect op hun humeur en zelfvertrouwen
Docent en dirigent Jeroen Bal is een groot liefhebber van Engelse koormuziek en weet de jongens muzikaal te inspireren en enthousiasmeren. De weg is leerzaam, aangenaam en ligt bezaaid met zeldzaam prachtige klanken.
Kom, kijk en luister of zing mee! Vrienden welkom!
Vragen? Jeroen: 06-42904168 of mail: dirigent@gorcumboyschoir.nl
Informatie: www.gorcumboyschoir.nl

Website

Op de website staat bij groep 5 een foto van de trouwerij van juf Gerlinde en Marco. Bij groep 1 een filmpje van een spreekbeurt in groep 1.

Data om te onthouden

11 t/m 13 juni schoolkamp groep 8
18 juni prognosegesprekken groep 6
21 juni jaarlijkse schoonmaakavond

Namens,

Jolanda Mulder
directeur