Nieuwsbrief 35

Nieuws

jun 01

Lied van de week

Groep 3 t/m 5 Sta eens even op
Groep 6 t/m 8 Opw. 430 Heer ik prijs uw grote naam

Bedankt namens Jonatan en stichting TAK

Bedankt voor de bijdrage, stichting TAK is er heel blij mee.
Geld is uitgegeven aan de bouw van slaapzalen en een extra schoolgebouw waar les wordt gegeven. Ook zijn er tafels en stoelen gekocht.
Mvg Jonatan

Bestuursvergadering

Afgelopen week is er weer een bestuursvergadering geweest en Margriet IJzerman heeft daarmee haar start gemaakt in het bestuur. Tijdens de ledenvergadering van 16 april is zij gekozen als nieuw bestuurslid. We kunnen terugkijken op een fijne en nuttige ledenvergadering, waar we met elkaar ook gesproken hebben over de mogelijkheden van verdergaande samenwerking op bestuursniveau. Veel scholen om ons heen zijn aangesloten bij een grotere bestuurlijke organisatie. Dat heeft voordelen en nadelen en we onderzoeken op dit moment hoe we daar in de toekomst mee willen omgaan. Het was goed om daarover met elkaar in gesprek te zijn en fijn om de betrokkenheid van ouders te ervaren. Zodra er meer te melden is over dit onderwerp, dan brengen we u hiervan op de hoogte.
Het bestuur.

Afname CITO

Binnenkort zal er in groep 1 tot en met 7 cito’s afgenomen worden.
In die periode zetten we in ouderportaal de cito resultaten dicht, om vervolgens als alles is ingevoerd het weer open te stellen in de week voor de 10 minutengesprekken.
Alle leerlingen van groep 8 hebben onlangs de centrale eindtoets gedaan, intussen zijn de resultaten binnen. Fijn om te zien dat ze met een gemiddelde score van 535 weer boven het landelijk gemiddelde scoren.
Voor nu geef ik het volgende mee van de cito site:
Toetsen zijn best leuk!
Veel kinderen vinden het maken van toetsen best leuk; stress wordt vaak opgebouwd door de omgeving. Belangrijk is dan ook dat ouders en leerkrachten ontspannen met de toetsen omgaan. Keep calm!

Voor meer informatie over de cito, http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/voor-ouders

Medewerkersavond

Vrijdag 8 juni organiseert het bestuur de jaarlijkse medewerkersavond voor de vrijwilligers binnen de school. Rijdt u met een schoolreisje, een excursie, helpt u in de bibliotheek, helpt u wekelijks in de school of maar één keer per jaar, u wordt van harte uitgenodigd voor deze avond. De avond begint om 19.00 uur met een barbecue op school, daarna wordt er nog voor de liefhebbers gezellig tafeltennis gespeeld. Opgeven voor deze avond kan voor dinsdag 5 juni bij Tineke of via tineke@cbssamenopweg.nl

Open trainingsavonden SteDoCO

VV SteDoCo houdt op 13 en 20 juni open trainingen voor meiden van 9 tot 15 jaar die het leuk vinden om (een keer) te voetballen. Aanvang 18.45 uur.

Fancy Fair

De voorbereidingen voor de Fancy Fair zijn in volle gang! We zijn alleen nog op zoek naar (groot)ouders, broers of zussen vanaf 16 jaar die ons kunnen helpen met het op- en afbouwen op donderdag 5 juli en/of bij een kraam of activiteit willen helpen. Ook andere ideeën en sponsoren zijn nog steeds van harte welkom! Alvast bedankt, namens juf Martine (martine@cbssamenopweg.nl) en juf Paula (paula@cbssamenopweg.nl).

Website

Op de website staat een kleine fotoalbum van het schoolreisje van groep 1 en 2, bij groep 5 staat een foto van de trouwerij van juf Gerlinde en Marco. Totdat de toestemmingsformulieren i.v.m. AVG binnen zijn, worden er geen foto’s van leerlingen op de website geplaatst.

Data om te onthouden

1 juni juf Jolanda jarig
7 juni musical groep 8
8 juni medewerkersavond
11 t/m 13 juni schoolkamp groep 8
18 juni prognosegesprekken groep 6
21 juni jaarlijkse schoonmaakavond

Namens,

Jolanda Mulder
directeur